Επαγγελματικά Σεμινάρια

Οι γνώσεις είναι αξιοποιήσιμες όταν πλαισιώνονται από τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες. Παρακολουθώντας τα επαγγελματικά σεμινάρια πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Management, του Marketing και της Διαφήμισης, μαθαίνεις να καλλιεργείς τα skills εκείνα που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στα καθήκοντα που σου ανατίθενται άμεσα και με επιτυχία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις συνεργατών και πελατών. 

Τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης επίσης βοηθούν φοιτητές και νέους αποφοίτους να εισέλθουν στο στίβο της αγοράς εργασίας με τα εφόδια που χρειάζονται για να θέσουν αυτά που έμαθαν στα πλαίσια των σπουδών τους στην πράξη.

Διοικητικά Skills

Οι διοικητικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη θεωρητική και την πρακτική προσέγγιση περιστατικών στα οποία ο επαγγελματίας θα κληθεί συχνά να ανταποκριθεί, λειτουργώντας με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό. Αποκτώντας εξοικείωση με θέματα όπως αυτά της οργάνωσης γραφείου, της διαχείρισης της εμπορικής αλληλογραφίας και της τεχνικής των συναλλαγών, ο καταρτιζόμενος μαθαίνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της εργασίας του και να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση των εργασιών και των πόρων που τίθενται στη διάθεσή του, σε οποιαδήποτε ιεραρχική βαθμίδα και εάν βρίσκεται.

Εμπειρική Προσέγγιση

Η εμπειρία η οποία αποκτάται μέσα από την αντιμετώπιση πραγματικών case-studies και η τριβή με συνήθη περιστατικά τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει ο καταρτιζόμενος στην πράξη, δημιουργούν το εμπειρικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στο μελλοντικό επαγγελματία να προσεγγίζει τα περιστατικά της εργασίας του επιτυχώς και να μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διοικεί και να διοικείται αποτελεσματικά. Μέσα από την εναρμόνισή του με τους στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου απασχολείται, μπορεί να ταυτίζεται με αυτούς και να κερδίζει μέσα από την ολοκλήρωση των project.

Λόγοι Επιλογής F2F Skills Seminars

Επιλέγοντας να εκπαιδευτείς και να πιστοποιηθείς στα σεμινάρια επαγγελματικών δεξιοτήτων από τον όμιλο FACEtoFACE®, αποκτάς την πρακτική, επαγγελματική κατάρτιση που όπως έχεις διαπιστώσει είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου εργασίας. Καλλιεργώντας τα skills που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου, εφοδιάζεσαι με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις τη σταδιοδρομία σου με επιτυχία.

Marketing

Το σεμινάριο πάνω στο Marketing σου παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου. Ενδεικτικά, το Marketing χρησιμοποιείται στις πωλήσεις χονδρικής, λιανικής, από εγχώριες μέχρι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγες δε, οι περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιείται για την προώθηση υπηρεσιών ή ακόμα και προσώπων. 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Δείτε την Παρουσίαση: Click Εδώ

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το σεμινάριο «Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών» παρουσιάζει  κανόνες και μεθοδολογία για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών κάθε επιχείρησης. Απευθύνεται σε στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, πωλητές και επιχειρηματίες.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Δείτε την Παρουσίαση: Click Εδώ

Στενογραφία

Το σεμινάριο πάνω στη στενογραφία σου παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου. Ενδεικτικά, στενογραφία χρησιμοποιούν οι ιδιαιτέρες γραμματείς, οι στενογράφοι της Βουλής, των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών.  Το σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το γερμανικό σύστημα Gabelsberger, το οποίο στηρίζεται στο τετράγραμμο. 

Διάρκεια Μαθημάτων: 30  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

Εμπορική Αλληλογραφία

Το σεμινάριο Εμπορικής Αλληλογραφίας αποσκοπεί στην ακριβή σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, καθώς επίσης και με τη σύνταξη επιστολών με το κατάλληλο στυλ που συχνά υιοθετούν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της γραπτής τους επικοινωνίας. Κατανοώντας κανείς τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου ύφους και κανόνων σύνταξης ανάλογα με τις περιστάσεις και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αντιλαμβάνεται την αξία εξοικείωσης με τα βασικά θέματα της εμπορικής αλληλογραφίας.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Οργάνωση Γραφείου

Το σεμινάριο πάνω στην οργάνωση γραφείου σου παρέχει τις γνώσεις που χρειάζεσαι και τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στην επαγγελματική σου καθημερινότητα. Αξιοποιώντας τις ικανότητές σου, μπορείς να προγραμματίσεις τη σταδιοδρομία σου σε εργασίες γραφείου αποτελεσματικά.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ 

 

Γλώσσα του Σώματος

Το σεμιναρίο πάνω στη Γλώσσα του Σώματος σχετίζεται με αυτό που λέει κανείς, αλλά χωρίς λόγια. Συχνά, τα μηνύματα που μεταδίδει κανείς, ασυναίσθητα, προς τους άλλους είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχει κατά νου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι χρήσιμο να μπορεί κανείς να διαβάζει τη σκέψη των άλλων, μέσα από την κίνηση, τις χειρονομίες και τη στάση του σώματος, ερμηνεύοντας ορθά τις προθέσεις και τις διαθέσεις τους. Μαθαίνοντας πώς να εξασφαλίζει τη συνεργασία των άλλων, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις συνεντεύξεις και τις εμπορικές του διαπραγματεύσεις. 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Δημόσιες Σχέσεις

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, που επικρατεί στο περιβάλλον της αγοράς δημιούργησε την ανάγκη της καθοδήγησης της κοινής γνώμης σύμφωνα με τα συμφέροντα της επιχείρησης. Η μέθοδος που επηρεάζει την διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι οι Δημόσιες Σχέσεις.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

Ρόλος της Γραμματέως

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα της γραμματέως, αποκτώντας ταχύρυθμες γνώσεις για όλες  τις πλευρές της εργασίας που περιλαμβάνει ο ρόλος  της “γραμματέως”  o οποίος σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικά άτομα, δίνοντας σας την ευκαιρία άσκησης του ρόλου αυτού μέσω ενός συνόλου ολοκληρωμένων καθηκόντων και εργασιών που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και στην πραγματικότητα μια κανονική γραμματέας ως μέρος της καθημερινότητας.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Τεχνική Συναλλαγών

Ο σκοπός του σεμιναρίου της Τεχνικής των Συναλλαγών είναι να σας  διδάξει τις βασικές αρχές της διεξαγωγής του εμπορίου, να επισημάνει τη σπουδαιότητά του για την όλη οικονομική ζωή και ανάπτυξη του ανθρώπου, να  τονίσει τη μεγάλη επίδρασή του σ΄ όλους τους άλλους παραγωγικούς κλάδους και να επισημάνει τη σκοπιμότητα και τη σημασία των διαφόρων εμπορικών εγγράφων, τα οποία οφείλουν οι έμποροι να εκδίδουν σε κάθε τους συναλλαγή και να διαφυλάττουν με επιμέλεια. Θα διδαχθείτε το αντικείμενο και τη χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών, τα αίτια  της δημιουργίας της οικονομικής δράσης του ανθρώπου, τις δυσχέρειες της συναλλαγής των αγαθών, το χρήμα, το νόμισμα, το εμπόριο και τις εμπορικές αγοραπωλησίες, τα εμπορικά έγγραφα, που εκδίδονται κατά τη σύμβαση και την εκτέλεση των αγοραπωλησιών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα βοηθητικά πρόσωπα του εμπορίου, την εμπορική πίστη, τα αξιόγραφα και τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς.

 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

 

 

 

Ελληνική Δακτυλογράφηση

Στον σημερινό χώρο εργασίας, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι εργοδότες επιθυμούν οι υποψήφιοι να έχουν Γνώσεις και δεξιότητες   για να προσληφθούν, όπου εφόσον έχουν και τα κατάλληλα εφόδια μπορούν να ανελιχτούν γρηγορότερα.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

 

Αγγλική Δακτυλογράφηση

Στον σημερινό χώρο εργασίας, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι εργοδότες επιθυμούν οι υποψήφιοι να έχουν Γνώσεις και δεξιότητες   για να προσληφθούν, όπου εφόσον έχουν και τα κατάλληλα εφόδια μπορούν να ανελιχτούν γρηγορότερα.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

 

 

 

 

Επίσημη Εκπαιδευτική Ύλη Business Skills από το Υπουργείο Παιδείας