Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Οφέλη Απόκτησης του ECDL Advanced

•Με την εκμάθηση του Ms Word Advanced, ο χρήστης της εφαρμογής διερευνά τις προχωρημένες δυνατότητες των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, κάτι που του επιτρέπει να ενδυναμώσει τη δουλειά του, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του και να εξοικονομήσει χρόνο.

•Με την εκμάθηση του Ms Excel Advanced, ο χρήστης αναπτύσσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των υπολογιστικών φύλλων σε επίπεδο expert και αντιλαμβάνεται τις πλήρεις προοπτικές της εφαρμογής για την παραγωγή πληροφορίας αυξημένης ποιότητας για τη Διοίκηση.

•Η εκμάθηση χρήσης βάσεων δεδομένων προχωρημένου επιπέδου βοηθά το χρήστη να λαμβάνει περισσότερα από τις εφαρμογές αυτές, χρησιμοποιώντας τα ποικίλα, προχωρημένα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την καλύτερη διαχείριση και οργάνωση της δομημένης πληροφορίας.

•Η εκμάθηση χρήσης του λογισμικού παρουσιάσεων σε επίπεδο Advanced επιτρέπει στο χρήστη που επιζητά αυξημένες δυνατότητες παρουσίασης, να δημιουργήσει παρουσιάσεις με μεγάλο αντίκτυπο, επιδεικνύοντας άριστες δεξιότητες.

Ms Word Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας πολύπλοκες λειτουργίες και προχωρημένες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά σε υψηλότερο επίπεδο και να παράγετε ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα. Επίσης, ολοκληρώνοντας την ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου", θα είστε σε θέση να μορφοποιείτε και να σχεδιάζετε προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χειριστείτε εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, και να ολοκληρώνετε προχωρημένες εργασίες συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξης: Προχωρημένη Επεξεργασία, Διάταξη & Οργάνωση Εγγράφων, Αντικείμενα σε Έγγραφα, Ειδικά Εργαλεία, Εκτυπώσεις.

•Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου και παραγράφων
•Δημιουργία και επεξεργασία προτύπων
•Φόρμες, μακροεντολές, πεδία και γραφικά κείμενα
•Ομαδική εργασία με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα
•Προσθήκη πινάκων περιεχομένων, σελιδοδεικτών, υποσημειώσεων, παραπομπών, εικόνων με λεζάντες
•Εφαρμογή προχωρημένων επιλογών συγχώνευσης αλληλογραφίας και ενσωμάτωση αντικειμένων για προστασία των αρχείων

Εξεταστέα ύλη Ms Word Advanced

Ms Excel Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής για να δημιουργήσετε Υπολογιστικά Φύλλα ανώτερου επιπέδου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά καθώς και να επεξεργάζεστε και να επαυξάνετε αριθμητικά δεδομένα, κείμενα και γραφήματα. Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα", θα είστε σε θέση να ταξινομείτε και να συνδέετε δεδομένα, καθώς και να σχεδιάζετε ερωτήματα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα, να δημιουργείτε λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και, τέλος, να καταγράφετε και να εκτελείτε απλές μακροεντολές.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνει τα εξής: Προχωρημένη Επεξεργασία, Διαχείριση Δεδομένων, Συναρτήσεις, Ανάλυση, Ειδικά Εργαλεία

•Προχωρημένες τεχνικές υπολογιστικών φύλλων για δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων
•Γραφήματα, συγκεντρωτικοί πίνακες, φίλτρα και επικυρώσεις δεδομένων
•Μακροεντολές, λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις
•Χρήση διαθέσιμων εργαλείων ανάλυσης και ελέγχου για προστασία των αρχείων τους

Εξεταστέα ύλη Ms Excel Advanced

Ms Access Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Βάσεις Δεδομένων" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής για να επεξεργάζεστε Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να προβάλλετε και να παρουσιάζετε τις πληροφορίες της βάσης χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων. Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Βάσεις Δεδομένων", θα είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν τα δεδομένα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε απλές μακροεντολές, καθώς και να εισάγετε / εξάγετε και να επεξεργάζεστε δεδομένα.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξής: Πίνακες, Ερωτήματα, Φόρμες & Εκθέσεις, Μακροεντολές, Εισαγωγή, Εξαγωγή & Σύνδεση Δεδομένων.

•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών για οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων για εξαγωγή, προβολή και έκθεση πληροφοριών από μια βάση δεδομένων
•Κατανόηση της ποικιλίας των μεθόδων με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν
•Δημιουργία και εκτέλεση απλών μακροεντολών
•Εισαγωγή και εξαγωγή για σύνδεση δεδομένων

Εξεταστέα ύλη Ms Access Advanced

Ms PowerPoint Advanced 2016 ή 2013:

Η ενότητα "Παρουσιάσεις" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Για την επιτυχη ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργείτε παρουσιάσεις που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιείτε διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων). Ολοκληρώνοντας την ενότητα "Παρουσιάσεις", θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε διαγράμματα και γραφήματα, καθώς και να εμπλουτίζετε τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιείτε αντικείμενα και εικόνες. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Η εξεταστέα ύλη της ενότητας περιλαμβάνει τα εξής: Παράγοντες Σχεδιασμού, Διαφάνειες, Εικόνες, Γραφικά, Σχήματα, Γραφήματα, Διαγράμματα, Πολυμέσα, Διαχείριση Παρουσιάσεων, Μακροεντολές.

•Σωστή προετοιμασία και σχεδιασμός παρουσιάσεων
•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών παρουσίασης
•Δημιουργία και επεξεργασία παρουσίασης
•Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών μορφοποίησης και διάταξης
•Χρήση εργαλείων εικόνων και σχεδίασης για τροποποίηση των εικόνων και των αντικειμένων
•Χρήση εφέ πολυμέσων, διαθέσιμων εργαλείων χρονισμού και ελέγχου της παρουσίασης
•Καταγραφή απλών μακροεντολών

Εξεταστέα ύλη Ms PowerPoint Advanced

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα ECDL

Στον όμιλο FACEtoFACE® λειτουργούν 3 επισήμως αδειοδοτημένα κέντρα εξετάσεων για την πιστοποίηση του ECDL στο λεκανοπέδιο, εξυπηρετώντας τους σπουδαστές μας από το κέντρο της Αθήνας, το Νότιο και το Βόρειο Τομέα. Παρατίθενται τα 3 εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Δάφνη και Μαρούσι.

Tο Πιστοποιητικό ECDL ισχύει εφ' όρου ζωής!

Επιλογές Παρακολούθησης Ενοτήτων ECDL Expert

Στα κέντρα μας παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης και στις 4 ενότητες προχωρημένου επιπέδου.

Βήμα 3: Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

Μπορείς να παρακολουθήσεις τις ενότητες ECDL με εντατικό ή ακαδημαϊκό ρυθμό παρακολούθησης, εντός ενός σχετικού εύρους εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος 80 έως 120 ωρών.

Εκτίμηση ολοκλήρωσης ECDL προχωρημένου επιπέδου 4 ενοτήτων:

80 Ώρες - Ολοκλήρωση σε:

 • Σε 1 μήνα, με 4ώρες/ημέρα Καθημερινά
 • Σε 1 ½ μήνα, με 4ώρες/συνάντηση (3 συναντήσεις/εβδομάδα)
 • Σε 2 ½- 3 μήνες, με 2-4ώρες/συνάντηση (3-2 συναντήσεις/εβδομάδα)

120 Ώρες - Ολοκλήρωση σε:

 • Σε 8 εβδομάδες, με  20ωρο εβδομαδιαίως, Καθημερινά.
 • Σε 3 μήνες, με 12ωρο εβδομαδιαίως, με 3 συναντήσεις των 4 ωρών.
 • Σε 5-6 μήνες, με 6-8ωρο εβδομαδιαίως, με 3-4 συναντήσεις.

 

Βήμα 2: Διαλέγεις ώρες

Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το ωράριο παρακολούθησης που σε εξυπηρετεί και να το αλλάξεις, εφόσον προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματός σου, προκειμένου να μπορέσεις να ολοκληρώσεις την ύλη των μαθημάτων επιτυχώς. 

*Παρέχεται δυνατότητα αναπλήρωσης ωρών κατόπιν συνεννόησης.

Βήμα 1: Διαλέγεις ημέρες

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Για περισσότερα από 17 έτη καλύπτουμε τις ανάγκες εξέτασης ECDL  μέσω των 3 ιδιόκτητων, εξεταστικών κέντρων που διαθέτουμε στο λεκανοπέδιο Αθηνών, πραγματοποιώντας 3 εξετάσεις κάθε εβδομάδα. Ο εκπαιδευτικός μας όμιλος είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που διαθέτει 3 ιδιόκτητα, πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ΚΔΒΜ1 και επίσημα εξεταστικά κέντρα ECDL, με σημεία κάλυψης σε Αθήνα, Δάφνη και Μαρούσι. 

 • Από το 1984 διδάσκουμε μόνο Πληροφορική.
 • Από το 2001 διεξάγουμε εξετάσεις ECDL, ταυτόχρονα με την έναρξη δραστηριοποίησης του φορέα του ECDL.

Είμαστε ο μεγαλύτερος ιδιόκτητος εκπαιδευτικός φορέας πληροφορικής στην Ελλάδα με 3 Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL, ο οποίος διενεργεί εξετάσεις τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

"Τα κέντρα FACEtoFACE® είναι Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων."

Ενάρξεις Μαθημάτων για E.C.D.L

Νέες ενάρξεις πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα.
 

Κάλεσέ μας καθημερινά από 10:00 έως 21:00 για να ενημερωθείς για τις νέες ενάρξεις μας.
 

2103803806    2109761101    2108026216

FACEtoFACE = 32 χρόνια εκπαιδευτικής πορείας

Παροχές FACEtoFACE®

Τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα του ομίλου μας προβλέπουν μια σειρά από ειδικές παροχές για τους σπουδαστές που μας στηρίζουν και μας εμπιστεύονται για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου της επιλογής τους. Με τη μέθοδο FACEtoFACE®, μαθαίνεις:


Επιλέγεις Πιστοποιητικό ECDL και όχι "Τύπου ECDL", καθώς είναι:

 • Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
 • Αποδεκτό από τον Α.Σ.Ε.Π.
 • Αποδεκτό από τον Ιδιωτικό Τομέα. 
 • Αποδεκτό σε όλα τα Μεταπτυχιακά.
 • Αποδεκτό στο Εξωτερικό.
 • Και Ισχύει Εφ' Όρου Ζωής.

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.

​​Kαθημερινά από 10:00 έως 20:00, χωρίς ραντεβού, με τη Διοίκηση του κάθε Εκπαιδευτικού μας Κέντρου ή κατόπιν ραντεβού, για να μη χρειαστεί να περιμένεις στην υποδοχή.

 • Κλείσε τώρα ραντεβού μέσω email στο  ή
 • τηλεφωνώντας στα:

 

 

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.