Σεμινάρια Θεωρίας της Τέχνης

Στην κατηγορία σεμιναρίων θεωρίας της τέχνης παρέχονται μαθήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο θεωρητικό υπόβαθρο του ART & Design, το οποίο είναι απαραίτητο για την ενασχόληση κάποιου με τα προγράμματα γραφιστικής. Παρατίθενται τα εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από το Design & Layout, Design & Format, Color, Image, Graphic Design, Υποδομή στη Γραφιστική και στην Τυπογραφία.

Λόγοι Επιλογής Σχεδιαστικών Προγραμμάτων

Επιλέγοντας κανείς να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί πάνω στα σχεδιαστικά προγράμματα DTP, μαθαίνει να χειρίζεται σωστά και με επαγγελματισμό τα έργα που αναλαμβάνει, αξιοποιώντας και τα πιο σύνθετα εργαλεία που αυτά παρέχουν. Αποκτώντας δε εμπειρία και τριβή πάνω στις προχωρημένες λειτουργίες τους, μπορεί να τα χρησιμοποιεί συνδυαστικά για τις ανάγκες του έργου του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που του έχουν τεθεί από τον πελάτη.

Μέσα από τα οργανωμένα και προσεκτικά δομημένα σεμινάρια του εκπαιδευτικού και εξεταστικού μας ομίλου, ο σπουδαστής αφομοιώνει σωστά την ύλη των εισηγήσεων, καταπιάνεται με τις ασκήσεις και τα πρακτικά θέματα και ολοκληρώνει σύνθετα project με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή του.

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εμπειρία

Μέσα από την ενασχόληση με τα σχεδιαστικά προγράμματα, ο σπουδαστής αποκτά εμπειρία στο σχεδιασμό, στην επεξεργασία εικόνας και χρωμάτων, λαμβάνοντας τα εφόδια που χρειάζεται για να ανταποκριθεί με αυτοπεποίθηση στην επαγγελματική του σταδιοδρομία επιτυχώς. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί τα εν λόγω λογισμικά συνδυαστικά και έχοντας το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στην θεωρία της τέχνης και του σχεδίου, είναι σε θέση να ολοκληρώσει τα έργα που αναλαμβάνει με ένα άρτιο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Εργαλεία

Τα προγράμματα DTP που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και στις εικόνες βοηθούν τον επαγγελματία γραφίστα, Web designer, φωτογράφο να φέρει σε πέρας και το πιο απαιτητικό project. Ορισμένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά είναι το Photoshop, το Illustrator, το InDesign, το Quark Xpress και το CorelDraw.

Εμπερία Σχεδιασμού Γραφιστικής

 • Υποδομή της Γραφιστικής
 • Τυπογραφική Τέχνη
   
 • Graphic Design
   
 • Design & Image
 • Design & Color
 • Design & Format
 • Design & Layout

Εργαλεία Σχεδιασμού Γραφιστικής

 • Adobe Illustrator
 • Corel Draw
   
 • Quark Xpress
 • InDesign
   
 • Photoshop

Επίσημη Εκπαιδευτική Ύλη Θεωρίας ART & Design ..

Design & Layout

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ | Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο Design & Layout, θα μάθεις ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος για το Project που θέλεις να δημιουργήσεις, όπως Περιοδικά, Βιβλία, Cards, Flyers, Posters, Templates. Επίσης, θα αποκτήσεις πληροφορίες για το υλικό στο οποίο θα τυπωθεί, τη βιβλιοδεσία που θα χρησιμοποιήσεις ή τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για οποιοδήποτε είδους εντύπου.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα του Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign, QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 •  19 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Design & Layout.

Design & Format

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο του Design & Format, θα μάθεις ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος για το αντικείμενο που θέλεις να δημιουργήσεις (περιοδικό, βιβλίο, αφίσα, έντυπο υλικό κ.ά), καθώς επίσης και πληροφορίες, όπως το υλικό στο οποίο θα τυπωθεί, τη βιβλιοδεσία που θα χρησιμοποιήσεις ή τον κατάλληλο τύπο χαρτιού για το κάθε είδους εντύπου.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign, QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 •  15 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Design & Format.

 

Design & Color

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ | Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο Design & Color, θα μάθεις για τα χρωματικά συστήματα, τις κατηγορίες και τους συνδυασμούς των χρωμάτων, καθώς και για τα συναισθήματα που προκαλεί το κάθε χρώμα.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign και QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 • 13 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Design & Color.

Design & Image

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ | Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο Design & Image, θα μάθεις πώς να εντάξεις εικόνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα σε ένα περιοδικό, αφίσα, έντυπο υλικό. Θα μάθεις για τη σημασία που έχουν οι εικόνες, τα σύμβολα, τα ιδεογράμματα και η εικονογράφηση και πώς να τα χρησιμοποιήσεις για να περάσεις το μήνυμα που θέλεις μέσα από το δικό σου Project.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign και QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 • 14 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Design & Image.

Graphic Design

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ  | Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Υποδομή της Γραφιστικής

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο για την Υποδομή & τις Έννοιες στην Γραφιστική, θα μάθεις τη σημασία της γραφιστικής, την ορολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και ποια είναι η δουλειά του Γραφίστα.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign και QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 • 14 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για την Υποδομή της Γραφιστικής.

Τυπογραφική Τέχνη

Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ Παρουσίαση e-Learning: Click Εδώ

Μέσα από το σεμινάριο Χρήσης Τυπογραφικών Στοιχείων & Γραμματοσειρών, θα μάθεις τα πάντα για τις γραμματοσειρές και τις οικογένειες αυτών, ενώ θα κατανοήσεις τη διαδικασία της τυπογραφίας.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign και QuarkXPress.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του σεμιναρίου στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση των γνώσεων που έχεις αποκτήσει.

 

 • 19 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Τυπογραφική Τέχνη.