ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε την πρόσληψη 17 νέων υπαλλήλων στη Βουλή που θα καλύψουν θέσεις στις υπηρεσίες στενογραφίας.


Νέες Ενάρξεις μαθημάτων Στενογραφίας
 

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες


 

Data Protection με Παγκόσμια Πιστοποίηση E.C.D.L

 

 • Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

 

Σεμινάρια:

 • Διάρκεια Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης DPO: 40 ώρες.
   
 • Πιστοποίηση DPO: Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης  “Data Protection Officer”, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.
   
 • Ενάρξεις: Κάθε εβδομάδα!
   
 • Δίδακτρα: Ειδικά δίδακτρα για ομαδικές/ ατομικές εκπαιδεύσεις. Ενημερωθείτε προσωπικά από τις 12:00 έως τις 19:00, Καθημερινά.Καλέστε μας στα 2109761101 2108026216 2109761101 για προσωπική ενημέρωση από τον DPO Coach του ομίλου μας.
   
 • Τρόπος και Τόπος Εκπαίδευσης: 
  • Δια ζώσης, στις αίθουσες του εκπαιδευτικού ομίλου FACEtoFACE: 
   στην Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος 13, 2103803806 
   στο Μαρούσι Δήμητρος 3, 2108026216 
   και στην Δάφνη Μεγ. Αλεξάνδρου και Αβέρωφ 48, 2109761101
  • Distance learning, από τον προσωπικό σας υπολογιστή:μέσω οπτικοακουστικής μεθόδου ( video ) και με εκπαιδευτικό Supporting από τον κο Εξαρχόπουλο, DPO Coach.
    
 • Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Ύλης: Για πλήρη ενημέρωση για την εκπαιδευτική ύλη, κατόπιν προσωπικής συνάντησης από  DPO Coach, στα γραφεία του ομίλου FACEtoFACE.

 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις για τον ρόλο, τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορισμένοι υπεύθυνοι αλλά και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται πλέον να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Προβλέπονται συγκεκριμένα καθήκοντα του DPO και αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη του. Παράβαση των σχετικών με τον DPO διατάξεων επιφέρει κυρώσεις (βλ. άρθρα 37-38 και 83 σε συνδυασμό με αιτιολογική σκέψη 97 ΓΚΠΔ). Τέλος, ορίζεται ρητά ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων. Επιπλέον, προβλέπεται υποχρέωση για τον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία να ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή στοιχεία που αφορούν στον ορισμό του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

 • Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Πηγή: www.dpa.gr
 

 • Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Ύλης: Για πλήρη ενημέρωση για την εκπαιδευτική ύλη, κατόπιν προσωπικής συνάντησης από  DPO Coach, στα γραφεία του ομίλου FACEtoFACE.  

 • Διάρκεια Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης E.C.D.L Data Protection: 16 ώρες.
   
 • Πιστοποίηση E.C.DL για GDPR: Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης  “Data Protection”, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.
   
 • Ενάρξεις: Καλέστε μας, για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία έναρξης!
   
 • Δίδακτρα: Ειδικά δίδακτρα για ομαδικές/ ατομικές εκπαιδεύσεις. Ενημερωθείτε προσωπικά από τις 12:00 έως τις 19:00, Καθημερινά.Καλέστε μας στα 2109761101 2108026216 2109761101 για προσωπική ενημέρωση από τον DPO Coach του ομίλου μας.
   
 • Τρόπος και Τόπος Εκπαίδευσης: 
  • Δια ζώσης, στις αίθουσες του εκπαιδευτικού ομίλου FACEtoFACE: 
   στην Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος 13, 2103803806 
   στο Μαρούσι Δήμητρος 3, 2108026216 
   και στην Δάφνη Μεγ. Αλεξάνδρου και Αβέρωφ 48, 2109761101
  • Distance learning, από τον προσωπικό σας υπολογιστή:μέσω οπτικοακουστικής μεθόδου ( video ) και με εκπαιδευτικό Supporting από τον κο Εξαρχόπουλο, DPO Coach.

 

Mε την ενότητα ECDL Data Protection θα αποκτήσετε θεμελιώδεις γνώσεις για τις έννοιες και τις αρχές προστασίας δεδομένων (data protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας δεδομένων, και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις, όπως το GDPR.

Η ενότητα ECDL Data Protection απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν σε βάθος και να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR. Αποτελεί επίσης εξαιρετικό εργαλείο ώστε οι ενεργοί πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.

Όπως όλες οι ενότητες ECDL, η ενότητα Data Protection έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με πολύ υψηλά κριτήρια, σε συνεργασία με ειδικούς θεματικών ενοτήτων, καθώς και εν ενεργεία επαγγελματίες, και πιστοποιεί τις γνώσεις των υποψηφίων με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Λογική & Στόχοι
 • Εύρος Εφαρμογής
 • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Νομιμότητα Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Διαφάνεια Δικαιωμάτων
 • Άσκηση Δικαιωμάτων
 • Πολιτικές & Μέθοδοι
 • Μέτρα
 • Παραβιάσεις δεδομένων
 • Επιβολή

Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Ύλης: Για πλήρη ενημέρωση για την εκπαιδευτική ύλη, κατόπιν προσωπικής συνάντησης από  DPO Coach, στα γραφεία του ομίλου FACEtoFACE.

 • Διάρκεια Εκπαίδευσης G.D.P.R: 12 ώρες.
   
 • Ενάρξεις: Καλέστε μας, για να ενημερωθείτε για την ημερομηνία έναρξης!
   
 • Δίδακτρα: Ειδικά δίδακτρα για ομαδικές/ ατομικές εκπαιδεύσεις. Ενημερωθείτε προσωπικά από τις 12:00 έως τις 19:00, Καθημερινά.Καλέστε μας στα 2109761101 2108026216 2109761101 για προσωπική ενημέρωση από τον DPO Coach του ομίλου μας.
   
 • Τρόπος και Τόπος Εκπαίδευσης: 
  • Δια ζώσης, στις αίθουσες του εκπαιδευτικού ομίλου FACEtoFACE: 
   στην Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος 13, 2103803806 
   στο Μαρούσι Δήμητρος 3, 2108026216 
   και στην Δάφνη Μεγ. Αλεξάνδρου και Αβέρωφ 48, 2109761101
  • Distance learning, από τον προσωπικό σας υπολογιστή:μέσω οπτικοακουστικής μεθόδου ( video ) και με εκπαιδευτικό Supporting από τον κο Εξαρχόπουλο, DPO Coach.

Ανάλυση του Νέου  Ευρωπαϊκού Κανονισμού ανά Άρθρο. Τα 99 άρθρα του νέου Κανονισμού αποσκοπούν στη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού συστήματος προστασίας τους.

 • Άρθρο 1 - Αντικείμενο και στόχοι 
 • Άρθρο 2 - Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής 
 • Άρθρο 3 - Εδαφικό πεδίο εφαρμογής 
 • Άρθρο 4 - Ορισμοί 
 • Άρθρο 5 - Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 • Άρθρο 6 - Νομιμότητα της επεξεργασίας 
 • Άρθρο 7 - Προϋποθέσεις για συγκατάθεση 
 • Άρθρο 8 - Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 
 • Άρθρο 9 - Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 • Άρθρο 10 - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα
 • Άρθρο 11 - Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας 
 • Άρθρο 12 - Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων 
 • Άρθρο 13 - Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων 
 • Άρθρο 14 - Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων
 • Άρθρο 15 - Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 
 • Άρθρο 16 - Δικαίωμα διόρθωσης
 • Άρθρο 17 - Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Άρθρο 18 - Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
 • Άρθρο 19 - Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Άρθρο 20 - Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Άρθρο 21 - Δικαίωμα εναντίωσης 
 • Άρθρο 22 - Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Άρθρο 23 - Περιορισμοί
 • Άρθρο 24 - Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας 
 • Άρθρο 25 - Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού 
 • Άρθρο 26 - Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας
 • Άρθρο 27 - Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση (80)
 • Άρθρο 28 - Εκτελών την επεξεργασία 
 • Άρθρο 29 - Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία
 • Άρθρο 30 - Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
 • Άρθρο 31 - Συνεργασία με την εποπτική αρχή
 • Άρθρο 32 - Ασφάλεια επεξεργασίας 
 • Άρθρο 33 - Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 
 • Άρθρο 34 - Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων 
 • Άρθρο 35 - Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
 • Άρθρο 36 - Προηγούμενη διαβούλευση 
 • Άρθρο 37 - Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
 • Άρθρο 38 - Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 
 • Άρθρο 39 - Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • Άρθρο 40 - Κώδικες δεοντολογίας 
 • Άρθρο 41 - Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας
 • Άρθρο 42 - Πιστοποίηση 
 • Άρθρο 43 - Φορείς πιστοποίησης
 • Άρθρο 44 - Γενικές αρχές για διαβιβάσεις 
 • Άρθρο 45 - Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας 
 • Άρθρο 46 - Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις 
 • Άρθρο 47 - Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 
 • Άρθρο 48 - Διαβιβάσεις ή κοινοποιήσεις που δεν επιτρέπονται από το δίκαιο της Ένωσης
 • Άρθρο 49 - Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις 
 • Άρθρο 50 - Διεθνής συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 51 - Εποπτική αρχή 
 • Άρθρο 52 - Ανεξαρτησία 
 • Άρθρο 53 - Γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη της εποπτικής αρχής 
 • Άρθρο 54 - Κανόνες για τη σύσταση της εποπτικής αρχής
 • Άρθρο 55 - Αρμοδιότητα
 • Άρθρο 56 - Αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής
 • Άρθρο 57 - Καθήκοντα
 • Άρθρο 58 - Εξουσίες
 • Άρθρο 59 - Εκθέσεις δραστηριοτήτων
 • Άρθρο 60 - Συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών 
 • Άρθρο 61 - Αμοιβαία συνδρομή 
 • Άρθρο 63 - Μηχανισμός συνεκτικότητας 
 • Άρθρο 64 - Γνώμη του Συμβουλίου
 • Άρθρο 65 - Επίλυση διαφορών από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
 • Άρθρο 66 - Επείγουσα διαδικασία
 • Άρθρο 67 - Ανταλλαγή πληροφοριών
 • Άρθρο 68 - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
 • Άρθρο 69 - Ανεξαρτησία
 • Άρθρο 70 - Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
 • Άρθρο 71 - Εκθέσεις
 • Άρθρο 72 - Διαδικασία
 • Άρθρο 73 - Πρόεδρος
 • Άρθρο 74 - Καθήκοντα του Προέδρου
 • Άρθρο 75 - Γραμματεία 
 • Άρθρο 76 - Εμπιστευτικότητα
 • Άρθρο 77 - Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • Άρθρο 78 - Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου 
 • Άρθρο 79 - Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία 
 • Άρθρο 80 - Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων
 • Άρθρο 81 - Αναστολή των διαδικασιών 
 • Άρθρο 82 - Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη
 • Άρθρο 83 - Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων 
 • Άρθρο 84 - Κυρώσεις
 • Άρθρο 85 - Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
 • Άρθρο 86 - Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα 
 • Άρθρο 87 - Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας
 • Άρθρο 88 - Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης 
 • Άρθρο 89 - Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς 
 • Άρθρο 90 - Υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου
 • Άρθρο 91 - Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων 
 • Άρθρο 92 - Άσκηση της εξουσιοδότησης
 • Άρθρο 93 - Διαδικασία επιτροπής
 • Άρθρο 94 - Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
 • Άρθρο 95 - Σχέση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ 
 • Άρθρο 96 - Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα
 • Άρθρο 97 - Εκθέσεις της Επιτροπής
 • Άρθρο 98 - Επισκόπηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων
 • Άρθρο 99 - Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Ύλης: Για πλήρη ενημέρωση για την εκπαιδευτική ύλη, κατόπιν προσωπικής συνάντησης από  DPO Coach, στα γραφεία του ομίλου FACEtoFACE.

Γιατί να πιστοποιη