Παρακάτω υπάρχουν 14 κατηγορίες σεμιναρίων, βρείτε από τα παρακάτω αναδυόμενα κουμπιά, το σεμινάριο που αναζητάτε:


· Architecture, construction & engineering · Mechanical

    Σεμινάρια 2D / 3D

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

· AutoCAD
·AutoCAD 2D με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 3D με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 2D | για Architecture Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 2D | για Μechanical Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 2D | για Landscape Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 2D | για Μarine Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·AutoCAD 2D | για Electrical Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· 3D Animation
·3D STUDIO MAX | Basic με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·3D STUDIO MAX | Advanced με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·CINEMA 4D με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·B.I.M. (Building Information Modeling)
·ARCHICAD με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | Architecture με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | Structure με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | M.E.P με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | Collaborate με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | Families με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·REVIT BIM | Energy Optimization με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Mechanical
·INVENTOR | CAD με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·INVENTOR | CAM / HSM με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·INVENTOR | Sheet Metal με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·INVENTOR | Stress Analysis με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·FUSION 360 | CAD με Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·SOLIDWORKS | CAD με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·SOLIDWORKS | Sheet Metal με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Διαχείριση Έργου
·Ms Project με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Φωτορεαλισμού - VRAY®

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·V-RAY for 3D STUDIO MAX με Παγκόσμια Πιστοποίηση Chaos® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·V-RAY for SKETCHUP με Παγκόσμια Πιστοποίηση Chaos® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·V-Ray for Rhino3D με Παγκόσμια Πιστοποίηση Chaos® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·V-RAY for REVIT με Παγκόσμια Πιστοποίηση Chaos® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Rhino3D

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Rhino3D με Παγκόσμια Πιστοποίηση McNeel® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Grasshoper με Παγκόσμια Πιστοποίηση McNeel® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·T-Spline μέσω Rhino3D 5.0 με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·RhinoGold με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·RHINO 3D | για Jewelry Design με Παγκόσμια Πιστοποίηση McNeel® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια SketchUp Pro από την TRIMBLE®

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·SketchUp Pro με Παγκόσμια Πιστοποίηση Trimble® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Mapping software

    Σεμινάρια ArcGIS - ESRI®

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·ArcGIS Pro με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ArcGIS | Μέσω του AutoCAD 2D με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Διαχείριση Έργου - Ms Project

     Εκμάθηση Ms Project

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Ms Project με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Αρχιτεκτονικού Φωτισμού

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·DIALux με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Relux με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· ADOBE & Γραφιστική

    Σεμινάρια ADOBE & Γραφιστικής

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

· ADOBE
·Photoshop με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Photoshop | Architecture με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Illustrator με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·InDesign με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·After Effects με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Premiere Pro με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Animate με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Σχεδιασμός / Σελιδοποίηση
·CorelDraw με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·QuarkXPress με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Θεωρητικές Ενότητες Γραφιστικής
·Design & Layout με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Design & Format με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Design & Color με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Design & Image με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·DTP Graphic Design με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Τυπογραφική Τέχνη με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Υποδομή Γραφιστικής με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Μέσω Content Management System

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

· Μέσω C.M.S
·Joomla CMS με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Joomla CMS | VirtueMart (e-shop) με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Wordpress CMS με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Wordpress CMS | Woo (e-shop) με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Σχεδιασμός Ιστοσελίδων Μέσω Γραφής Κώδικα

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

· Μέσω Γραφής Κώδικα
·Dreamweaver με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·HTML4 με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·HTML5 με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Css με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Css3 με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·JavaScript με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·jQuery με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Plesk με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Πληροφορικής με πιστοποίηση ECDL

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

· Πακέτα
·Πιστοποίηση ECDL | 6 Ενότητες ΑΣΕΠ
- Lower στην πληροφορική -
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·5 Ενότητες
Word, Excel, Internet/Outlook, Powerpoint, Αccess
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·4 Ενότητες ΑΣΕΠ
Word, Excel, Internet/Outlook, Powerpoint
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·3 Ενότητες ΑΣΕΠ με Πιστοποίηση ECDL.
Word, Excel, Internet/Outlook
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·3 Ενότητες για Upgrade των 3 βασικών ενοτήτων
Αccess, Powerpoint, Windows
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Πιστοποίηση ECDL | 2 Ενότητες
Bάσεις δεδομένων (Αccess), Παρουσιάσεις (Powerpoint)
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Πιστοποίηση ECDL | 4 Advanced Ενότητες
- Proficiency στην πληροφορική -
Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια Digital Marketing

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Digital Marketing με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ & με Παγκόσμια Πιστοποίηση PEOPLECERT/ECDL® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Marketing με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Λογιστικής Σεμινάρια

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Εργασιακές Σχέσεις με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Soft1®
·ERP Soft1® | Συνδυαστικό (Γενική Λογιστική / Ηλεκτρονική Τιμολόγηση / Έσοδα - Έξοδα / Μισθοδοσία / CRM) με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Soft1® | Γενική Λογιστική με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Soft1® | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Soft1® | Έσοδα - Έξοδα με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Soft1® | Μισθοδοσία με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
· Κεφάλαιο®
·ERP Κεφάλαιο® | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Κεφάλαιο® | Έσοδα - Έξοδα με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·ERP Κεφάλαιο® | Μισθοδοσία με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

     Εκμάθηση Δακτυλογραφίας

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Ελληνική Δακτυλογράφηση με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·Αγγλική Δακτυλογράφηση με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

     Εκμάθηση Στενογραφίας

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Στενογραφία με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

     Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Ιατρών με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

    Σεμινάρια G.D.P.R / D.P.O.

      Δια Ζώσης

     Eξ Αποστάσεως

·Data Protection ECDL με Παγκόσμια Πιστοποίηση ECDL® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·D.P.O. | Kατευθυντήριες Γραμμές με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ
·D.P.O. | DPIA με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ® Πατήστε εδώ Πατήστε εδώ

Θέλεις να ρωτήσεις κάτι για το πρόγραμμα ( σεμινάριο ) που ψάχνεις;

Μπορείς να μας καλέσεις καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ.

authorized training & certification centers

Ο όμιλος FACEtoFACE είναι ο μόνος στην Ελλάδα που διαθέτει τέσσερα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα όλων των παρακάτω παγκόσμιων εταιρειών και οργανισμών.

   Δια Ζώσης


class
Aπό το 1984 εκπαίδευση στην Αίθουσα, αποκλειστικά για Ενήλικες.

Με φυσική παρουσία, για δια ζώσης εκπαίδευση εντός της αίθουσας.

Επιτόπια, συνδυαστική εργαστηριακή διδασκαλία στα εκπαιδευτικά μας κέντρα, Αθήνας, Δάφνης, Αμαρουσίου και Πειραιά, με Πιστοποιημένους Καθηγητές. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και εφαρμόζεις τις εισηγήσεις με ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

   e-learning


e-learning
Από το 2006 πρωτοπόροι και στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μέσω της e-learning πλατφόρμας, (www.face2face.gr) για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ευελιξία στο χρόνο και στο ρυθμό μάθησης, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας, για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στη Δάφνη και στον Πειραιά.

Authorized Training & Certifications Centers in Greece

Ο όμιλος FACEtoFACE® είναι ο μόνος στην Ελλάδα που διαθέτει τέσσερα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα όλων των παρακάτω παγκόσμιων εταιρειών και οργανισμών.


AUTHORIZED TRAINING & CERTIFICATION CENTERS
ΤΑ FACEtoFACE® COMPUTER SCHOOLS, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ:
Autodesk®

Η FACEtoFACE® ως εκπαιδευτικός οργανισμός, είναι o παλαιότερος εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός της Autodesk® στην Ελλάδα. Εδώ και χρόνια παρέχει ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποιήσεις της Autodesk®, και είναι ο μόνος οργανισμός που διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο 4 επίσημων εκπαιδευτικών κέντρων εκπαίδευσης και πιστοποίησης Autodesk®.

McNeel®

Η FACEtoFACE® τον Δεκέμβριο του 2013, έγινε ο πρώτος οργανισμός εκπαίδευσης Rhino3D® στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από την McNeel®, την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού του Rhino3D® να παρέχει την επίσημη εκπαιδευτική ύλη των levels I & II και στις εξετάσεις. Τον Φεβρουάριο του 2015, πιστοποιηθήκαμε και ως πρότυπο κέντρο RhinoFabLab® για εκπαίδευση CNC & 3D Printing.

Card image cap
Chaosgroup®

Το 2015, μετά από χρόνια εμπειρίας παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε 3D λογισμικά, και γνωρίζοντας την δύναμη του Rendering προταθήκαμε και καταφέραμε να φέρουμε την επίσημη διαπίστευση γνώσεων για το V-ray®, και γίναμε ο μοναδικός οργανιμσός που παρέχει την επίσημη εκπαίδευση φωτορεαλισμού στην Ελλάδα, με 4 σημεία εκπαίδευσης.

Trimble®

Η FACEtoFACE®, ως ηγέτης στην εκπαίδευση, είναι ο πρώτος εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτικός οργανισμός της Trimble® για το SketchUp στην Ελλάδα. Προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση SketchUp®.

Unity®

Η FACEtoFACE®, καταξιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης, ήταν ο πρώτος αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός οργανισμός Unity® στην Ελλάδα. Διέθετε εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση Unity®.

Card image cap
Corona®

ECDL®

Adobe®

Card image cap
Axelos®

PEOPLECERT®

Ο όμιλος FACEtoFACE® είναι ο μόνος στην Ελλάδα που διαθέτει τέσσερα επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα όλων των παραπάνω παγκόσμιων εταιρειών και οργανισμών.

Τελευταία ενημέρωση λίστα σεμιναρίων: 06/06/2023 12:05 | 108.0 KB complete