Παρακολούθησε το πρόγραμμα που θέλεις με φυσική παρουσία ή
μέσω e-learning.


Διαθέτουμε 119 διαφορετικά προγράμματα.
Για όλα τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στην τάξη, διεξάγονται και εξ' Αποστάσεως με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το μοντέλο αυτό, έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση προς τη μάθηση και τις γνώσεις.
www.facetoface.gr