Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Vray για SketchUp®

Είναι σύστημα για φωτορεαλιστική απόδοση μιας 3D σκηνής, που δημιουργήθηκε από την Chaosgroup®. Έχει γίνει η κορυφαία επιλογή για γρήγορη και ακριβή φωτο-ρεαλιστική απόδοση.

 • Για την παρακολούθηση του Vray, απαιτούνται γνώσεις  basic επιπέδου στο SketchUp.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του V-ray στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του V-ray.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Vray για Sketch Up® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Vray για SketchUp®:

 

 • 102 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Vray για SketchUp μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-5

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις το περιβάλλον χρήσης του Vray για χρήση στο SketchUp. Αποκτώντας εξοικείωση με το interface του προγράμματος, θα μάθεις τις εργαλειοθήκες του V-Ray και τον τρόπο ορισμού φακέλων αρχείων. Αφού εξοικειωθείς με το V-Ray Main Toolbar, θα δεις το παράθυρο του V-Ray Frame Buffer και θα μάθεις να κάνεις έκθεση μιας 32 Bit και 8 Bit απόδοσης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Εισαγωγικό μάθημα για το V-Ray

Κεφάλαιο 2.    Εργαλειοθήκες V-Ray & Ορισμός φακέλων αρχείων

Κεφάλαιο 3.    V-ray Main Toolbar 
Κεφάλαιο 4.    Παράθυρο V-Ray Frame Buffer

Κεφάλαιο 5.    Έκθεση μιας 32 Bit & 8 Bit απόδοσης

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 6-10

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να απενεργοποιείς τα Default Lights και να χειρίζεσαι το Environement. Στη συνέχεια, θα περάσεις στο Global Illumination: Irradiance Map και στα Hemispherical Subdivs & Interpolation Samples.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 6.    Απενεργοποίηση των Default Lights
Κεφάλαιο 7.    Environment (Μέρος 1ο)
Κεφάλαιο 8.    Environment (Μέρος 2ο)
Κεφάλαιο 9.    Global Illumination: Irradiance Map

Κεφάλαιο 10.    Irradiance Map: Hemispherical Subdivs & Interpolation Samples

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-15

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα χρησιμοποιήσεις τις επιλογές Global Illumination Prepasses, καθώς και τον Indirect Illumination για Secondary Bouncers και Light Cache εντολές. Αφού αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια στα V-Ray Options για την καρτέλα Indirect Illumination, θα ολοκληρώσεις τη συνάντηση με τα V-Ray Options για την καρτέλα Irradiance Map. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 11.      Global Illumination: Prepasses 

Κεφάλαιο 12.    Indirect Illumination (GI): Secondary bouncers

Κεφάλαιο 13.    Indirect illumination (GI): Light Cache

Κεφάλαιο 14.    V-Ray Options (Καρτέλα Indirect Illumination)

Κεφάλαιο 15.    V-Ray Options (Καρτέλα Irradiance Map) 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών

 

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 16-20

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τις επιλογές των V-Ray Options για την καρτέλα Light Cache, τα Global Switches και την καρτέλα Output, περνώντας σε θέματα απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT). 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 16.    V-Ray Options (Καρτέλα Light Cache)

Κεφάλαιο 17.    V-Ray Options (Καρτέλα Light Cache)

Κεφάλαιο 18.    V-Ray Options (καρτέλα Global Switches)

Κεφάλαιο 19.    V-Ray Options (Καρτέλα Output)

Κεφάλαιο 20.    Απόδοση σε πραγματικό χρόνο (V-Ray RT)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 21-25

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με το Vray Physical Camera VS DSLR φωτογραφικής μηχανής και να χρησιμοποιήσεις τις βασικές ιδιότητες μιας DSLR μηχανής. Στη συνέχεια των μαθημάτων, θα δεις πώς το εστιακό μήκος επηρεάζει μια σύνθεση και θα περάσεις στον κανόνα του ενός τρίτου, μαθαίνοντας περισσότερα για το βάθος πεδίου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 21.    V-Ray Physical Camera VS DSLR φωτογραφική μηχανή

Κεφάλαιο 22.    Οι βασικές ιδιότητες μιας DSLR μηχανής 

Κεφάλαιο 23.    Πώς το εστιακό μήκος επηρεάζει μια σύνθεση

Κεφάλαιο 24.    Ο κανόνας του ενός τρίτου 

Κεφάλαιο 25.    Βάθος πεδίου

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 26-30

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα δεις περισσότερα για τις παραμέτρους της V-Ray Physical Camera και θα περάσεις σε θέματα προσομοίωσης βάθους πεδίου, αποκτώντας μια πλήρη εικόνα για το ακραίο βάθος πεδίου, την ισορροπία του λευκού σε εξωτερικούς χώρους και τη χρήση των επιλογών ελέγχου έκθεσης Shutter Speed, F Number & Shtter Speed. 

 

Διδακτέα Ύλη:

• Κεφάλαιο 26.    V-Ray Physical Camera Παράμετροι

• Κεφάλαιο 27.    Προσομοίωση βάθους πεδίου

• Κεφάλαιο 28.    Ακραίο βάθος πεδίου

• Κεφάλαιο 29.    Ισορροπία λευκού σε εξωτερικούς χώρους

• Κεφάλαιο 30.    Επιλογές ελέγχου έκθεσης Shutter Speed, F Number & Shutter Speed

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 31-35

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο Lens Shift, την εντολή V-Ray Omni Light, τις παραμέτρους Omni Light και τις επιλογές V-Ray Rectangle Light και V-Ray Spot Light.  

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 31.    Εργαλείο Lens shift

Κεφάλαιο 32.    V-Ray Omni Light

Κεφάλαιο 33.    Παράμετροι Omni Light

Κεφάλαιο 34.    V-Ray Rectangle Light

Κεφάλαιο 35.    V-Ray Spot Light

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 36-40

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση είναι αφιερωμένη στις εντολές V-Ray IES Light και Sphere Light, ενώ παρέχεται διδασκαλία πάνω στο φωτισμό δωματίου και στο πώς δημιουργείται μια HDR εικόνα. Τέλος, θα δεις πώς να φωτίζεις έναν εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας μια HFR εικόνα. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 36.    V-Ray IES Light

Κεφάλαιο 37.    Sphere Light

Κεφάλαιο 38.    Φωτισμός Δωματίου

Κεφάλαιο 39.    Πώς δημιουργείται μια HDR εικόνα

Κεφάλαιο 40.    Φωτίζοντας έναν εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας μια HFR εικόνα

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 41-45

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη χρήση υλικών και τις κατηγορίες αντανακλάσεων, γνωρίζοντας περισσότερα για τις αντανακλάσεις σε επιφάνειες διαφόρων βαθμών γυαλάδας, θέματα διάθλασης και δείκτη διάθλασης και σωστή χρήση των εργαλείων Material Editor και Standard Material. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 41.    Χρήση υλικών και κατηγορίες αντανακλάσεων

Κεφάλαιο 42.    Αντανακλάσεις σε επιφάνειες διαφόρων βαθμών γυαλάδας

Κεφάλαιο 43.    Διάθλαση και δείκτης διάθλασης

Κεφάλαιο 44.    Material Editor

Κεφάλαιο 45.    Standard Material

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 46-50

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη δημιουργία υλικού Standard, κάνοντας χρήση της καρτέλας Maps και θα λάβεις γενικές οδηγίες για την ανάλυση των υλικών στο σχεδιαστικό σου έργο. Αφού εξοικειωθείς με τη χρήση του Material Editor και μάθεις να ερμηνεύεις τους πίνακες των υλικών, θα κάνεις μια εισαγωγή στη δημιουργία υλικών και θα δεις πώς να διαμορφώνεις γυαλιστερό, κόκκινο πλαστικό.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 46.    Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Maps

Κεφάλαιο 47.    Γενικές οδηγίες για την ανάλυση υλικών

Κεφάλαιο 48.    Material editor & ερμηνεία πινάκων υλικών

Κεφάλαιο 49.    Εισαγωγή στη δημιουργία υλικών

Κεφάλαιο 50.    Δημιουργία υλικών: γυαλιστερό κόκκινο πλαστικό

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 51-55

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας υλικών, όπως λουστραρισμένο ξύλο και γυαλισμένο μάρμαρο, επιχρωμιωμένο μέταλλο και επιχρωμιωμένο και βουρτσισμένο μέταλλο. Στη συνέχεια, θα μάθεις να δημιουργείς αδιαφανές μπλε πλαστικό, καθώς και φυσικό ξύλο. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 51.    Δημιουργία υλικών: λουστραρισμένο ξύλο & γυαλισμένο μάρμαρο

Κεφάλαιο 52.    Επιχρωμιωμένο μέταλλο

Κεφάλαιο 53.    Δημιουργία υλικών: επιχρωμιωμένο και βουρτσισμένο μέταλλο

Κεφάλαιο 54.    Δημιουργία υλικών: Αδιαφανές μπλε πλαστικό

Κεφάλαιο 55.    Δημιουργία υλικών: Φυσικό ξύλο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 56-60

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα αφιερώσεις χρόνο στην τεχνική δημιουργίας γυαλιού, υλικών όπως γυαλί και παγωμένο γυαλί, έγχρωμο γυαλί και V-Ray Material Mirror, προτού περάσεις στη δημιουργία υλικού Water. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 56.    Τεχνική δημιουργίας γυαλιού

Κεφάλαιο 57.    Δημιουργία υλικών: Γυαλί / παγωμένο γυαλί

Κεφάλαιο 58.    Δημιουργία υλικών: έγχρωμο γυαλί

Κεφάλαιο 59.    Δημιουργία υλικών: V-Ray Material Mirror 

Κεφάλαιο 60.    Δημιουργία υλικού Water

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 61-65

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς υλικά, όπως χρυσό, καθώς και να χειρίζεσαι εντολές όπως Angle Blend Material, Skp Two Sided, Toon Material και Vray Two Sided.  

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 61.    Δημιουργία υλικών: Χρυσός

Κεφάλαιο 62.    Angle Blend Material

Κεφάλαιο 63.    Skp Two Sided

Κεφάλαιο 64.    Toon Material

Κεφάλαιο 65.    V-Ray Two Sided

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 66-70

Στη 14η συνάντηση θα καταπιαστείς με τη δημιουργία υλικού που εκπέμπει φως, καθώς και τη χρήση light cache for glossy rays, αξιοποίηση του Max Depth και θα λάβεις συμβουλές για τις αντανακλάσεις. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 66.    Δημιουργία υλικού που εκπέμπει φως

Κεφάλαιο 67.    Use light cache for glossy rays (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 68.    Use light cache for glossy rays (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 69.    Max Depth

Κεφάλαιο 70.    Συμβουλές για τις αντανακλάσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 71-75

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη διάχυση χρωμάτων και θα κάνεις μια έρευνα απεικόνισης και φωτορεαλιστικής απόδοσης, μαθαίνοντας περισσότερα για το "Μάτι εναντίον κάμερας". Στη συνέχεια, θα δεις τους τρεις τύπους της έκθεσης και θα ολοκληρώσεις τη συνάντηση με ζητήματα πάνω στο Color Mapping. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 71.    Διάχυση των χρωμάτων 

Κεφάλαιο 72.    Έρευνα απεικόνισης και φωτορεαλιστική απόδοση

Κεφάλαιο 73.    Μάτι εναντίον κάμερας

Κεφάλαιο 74.    Οι τρεις τύποι της έκθεσης

Κεφάλαιο 75.    Color Mapping

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

16η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 76-80

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε εντολές περί Color Mapping, όπως το Reinhard, Color Mapping χωρίς το Vray, Color Mapping στο Sketch Up και θέματα υπερέκθεσης και Photoshop. Στην πορεία, θα ασχοληθείς με τη διαχείριση της έκθεσης σε ένα Render.  

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 76.    Color Mapping: Reinhard

Κεφάλαιο 77.    Color Mapping Χωρίς το Vray 

Κεφάλαιο 78.    Color Mapping στο Sketch Up

Κεφάλαιο 79.    Υπερέκθεση & Photoshop

Κεφάλαιο 80.    Διαχείριση της έκθεσης σε ένα Render

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

17η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 81-85

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering, περνώντας σε θέματα δημιουργίας πλαισίου σκηνής, χρήση του Exterior Simulation και κατανοώντας τις βασικές παραμέτρους του Vray Sun. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς ενεργά με την εξισορρόπηση φωτός/σκιών, προτού περάσεις στην επόμενη, εκπαιδευτική συνάντηση. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 81.    Τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού Rendering

Κεφάλαιο 82.    Δημιουργία πλαισίου σκηνής

Κεφάλαιο 83.    Exterior Simulation

Κεφάλαιο 84.    Οι βασικές παράμετροι του Vray Sun

Κεφάλαιο 85.    Εξισορρόπηση φωτός/σκιών

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

18η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 86-90

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με το ρεαλιστικό ουρανό, με τον έλεγχο του V-Ray Sky και με θέματα διαμόρφωσης και δημιουργίας ορίζοντα, αφιερώνοντας χρόνο στη βλάστηση. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 86.    Ρεαλιστικός ουρανός

Κεφάλαιο 87.    Έλεγχος V-Ray Sky

Κεφάλαιο 88.    Διαμόρφωση ορίζοντα 

Κεφάλαιο 89.    Δημιουργία ορίζοντα

Κεφάλαιο 90.    Βλάστηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

19η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 91-95

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Vray Proxy και θα κάνεις μια εισαγωγή στο Bump και στο Displacement, κατανοώντας τον τρόπο χρησιμοποίησης του Displacement και περνώντας στην προσομοίωση σε πλακάκια και γρασίδι. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 91.    Vray Proxy

Κεφάλαιο 92.    Εισαγωγή στο Bump και στο Displacement

Κεφάλαιο 93.    Τρόπος χρησιμοποίησης Displacement

Κεφάλαιο 94.    Προσομοιώνοντας πλακάκια (Displacement)

Κεφάλαιο 95.    Προσομοιώνοντας γρασίδι (κοντό σκέλος)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

20η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 96-100

Στην 20η συνάντηση θα μάθεις να κάνεις antialiasing, να χρησιμοποιείς το Irradiance Map, το Light Cache και το Noise Threshold, ενώ θα μπορέσεις να προσομοιώσεις μια σκηνή εσωτερικού χώρου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 96.    Antialiasing

Κεφάλαιο 97.    Irradiance Map

Κεφάλαιο 98.    Light Cache

Κεφάλαιο 99.    Noise threshold

Κεφάλαιο 100.    Προσομοιώνοντας μια σκηνή εσωτερικού χώρου (Μέρος 1ο) 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

21η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 101-103

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση, θα συνεχίσεις με θέματα προσομίωσης σκηνών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα επιτυχώς.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 101.    Προσομοιώνοντας μια σκηνή εσωτερικού χώρου (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 102.    Προσωμοιώνοντας μια σκηνή εξωτερικού χώρου (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 103.    Προσομοιώνοντας μια σκηνή εξωτερικού χώρου (Μέρος 2ο) 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

Τελική Εξέταση

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Vray για Max®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Chaosgroup®

Η FACEtoFACE® είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος ο οποίος διαθέτει πολυάριθμα κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από την ChaosGroup® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση ChaosGroup®

Το Πιστοποιητικό της ChaosGroup®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο όμιλο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση ChaosGroup®.

Απόκτησε την Παγκόσμια Πιστοποίηση μόνο στον Όμιλο FACEtoFACE

Παγκόσμια Πιστοποίηση ChaosGroup®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ChaosGroup® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE® διαθέτουμε Ευρωπαϊκές και Πανελλήνιες Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Chaosgroup®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Chaosgroup®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Ενότητες

 

102

Πρακτικές Ασκήσεις

Για πληρέστερη κατανόηση της ύλης.

V-ray Official Trainer από την ChaosGroup®

O κος Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της ChaosGroup® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι o μοναδικός πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ChaosGroup® στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών (Vray Official Trainer) το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Πραγματοποίησε προσωπική συνάντηση.

Κάλεσε στο 2103803806

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!