Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Vray για Rhino της Chaosgroup®

Έχει γίνει η κορυφαία επιλογή για γρήγορη και ακριβή φωτο-ρεαλιστική απόδοση, προσφέροντας state-of-the-art τεχνολογία rendering, με προϋπόθεση να έχει προηγηθεί ο σχεδιασμός σε 3D Computer Aided Design Software. Το V-ray για το Rhino 3D έχει τη δυνατότητα δημιουργίας μίας τελικής απεικόνισης με τη μορφή φωτογραφίας ή Video.

 • Απαιτούνται γνώσεις Rhino 3D για την εκμάθηση του Vray.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του V-ray στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του V-ray.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Vray Rhino® με επίσημη ύλη από την κατασκευάστρια εταιρεία Chaosgroup®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Vray Rhino®:

 

 • 25 εκπαιδευτικές ενότητες για το VRay Rhino 3D, μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-4

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης πάνω στο Vray για Rhino είναι να μάθεις να ορίζεις το V-Ray ως κύριο renderer, αξιοποιώντας, στη συνέχεια, τις γραμμές εργαλείων του V-Ray. Χρήσιμο στη διαδικασία εισαγωγής στις λειτουργίες αυτού είναι το παράθυρο πλαισίου Buffer και η καρτέλα διεθνών διακοπτών. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:    Ορισμός του V-ray ως κύριου renderer
Κεφάλαιο 2:    Γραμμές εργαλείων V-ray
Κεφάλαιο 3:    Παράθυρο V-ray Frame Buffer
Κεφάλαιο 4:    V-ray Options (Καρτέλα Global Switches)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 5-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι την καρτέλα περιβάλλοντος, αλλά και να χρησιμοποιείς τις χρωματικές επιλογές του σχετικού χάρτη. Οι καρτέλες αποτελέσματος και εφαρμογής έμμεσων εργαλείων θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την έναρξη χρήσης τους V-Ray.

 

Διδακτέα Ύλη: 

Κεφάλαιο 5:    V-ray Options (Καρτέλα Environment)
Κεφάλαιο 6:    V-ray Options (Καρτέλα Color Mapping)
Κεφάλαιο 7:    V-ray Options (Καρτέλα Output)
Κεφάλαιο 8:    V-ray Options (Καρτέλα Indirect) 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-12

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να προχωρήσεις στην εκμάθηση των καρτελών στις επιλογές του V-Ray, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του χάρτη ακτινοβολίας, του προσωρινού φωτός και των καυστικών στοιχείων. Η ύλη ολοκληρώνεται με τη χρήση του V-Ray Proxy, πεδίο εφαρμογής το οποίο αναλύεται διεξοδικά.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 9:      V-ray Options (Καρτέλα Irradiance Map)
Κεφάλαιο 10:    V-ray Options (Καρτέλα Light Cache)
Κεφάλαιο 11:    V-ray Options (Καρτέλα Caustics)
Κεφάλαιο 12:    V-ray Proxy

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 13-16

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι το ορθογώνιο φως, το φως σημείου, όπως επίσης το φως θέσης και κατεύθυνσης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 13:    V-ray Lights (Rectangular light)
Κεφάλαιο 14:    V-ray Lights (Point light)
Κεφάλαιο 15:    V-ray Lights (Spot light)
Κεφάλαιο 16:    V-ray Lights (Directional light)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 17-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τα φώτα του V-Ray, καθώς και να δημιουργείς τα δικά σου υλικά μέσα από τον αντίστοιχο επεξεργαστή. Δημιουργώντας πρότυπα υλικά και κάνοντας χρήση της καρτέλας διάχυσης, είσαι σε θέση να κατανοήσεις την καρτέλα χάρτη και να εφαρμόζεις το εφέ της γυαλάδας εύκολα και με την απαιτούμενη δεξιοτεχνία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17:    V-ray Lights (IES light)
Κεφάλαιο 18:    Material Editor 
Κεφάλαιο 19:    Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Diffuse
Κεφάλαιο 20:    Δημιουργία υλικού Standard, καρτέλα Maps
Κεφάλαιο 21:    Δημιουργία υλικού Standard, εφαρμογή γυαλάδας

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 22-25

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα μάθεις να δημιουργείς αυτόφωτα υλικά, να δημιουργείς υλικά γυαλιού και καθρέπτη, μαθαίνοντας, στην πορεία, να αξιοποιείς το υλικό του νερού. Πραγματοποιώντας εύρεση και εισαγωγή ενός έτοιμου υλικού, θα μπορέσεις να αντιληφθείς τις πρόσθετες δυνατότητες που σου παρέχει το V-Ray για ένα πρωτότυπο, προσωπικό έργο.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 22:    Δημιουργία αυτόφωτου υλικού
Κεφάλαιο 23:    Δημιουργία υλικού Glass και Mirror
Κεφάλαιο 24:    Δημιουργία υλικού Water
Κεφάλαιο 25:    Εύρεση και Εισαγωγή έτοιμου υλικού

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να επιλέξεις εσύ.

 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να πραγματοποιήσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να διαλέξεις εσύ.

 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να πραγματοποιήσεις εργασία, με δική σου θεματολογία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Τελική Επανάληψη & Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα κάνεις μια τελική επανάληψη και μια τελική εργασία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση

Σύνολο 10 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 25 Κεφάλαια
 • Επαναληπτικές Συναντήσεις
 • Υποχρεωτικά Σχέδια
 • Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Chaosgroup®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Chaosgroup®

Η FACEtoFACE® είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος ο οποίος διαθέτει πολυάριθμα κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από την ChaosGroup® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση ChaosGroup®

Το Πιστοποιητικό της ChaosGroup®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο όμιλο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ChaosGroup®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση ChaosGroup®.

Απόκτησε την Παγκόσμια Πιστοποίηση μόνο στον Όμιλο FACEtoFACE

Παγκόσμια Πιστοποίηση ChaosGroup®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ChaosGroup® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE® διαθέτουμε Ευρωπαϊκές και Πανελλήνιες Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Chaosgroup®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Chaosgroup®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center CHAOSGROUP® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

102

V-ray Official Trainer από την ChaosGroup®

O κος Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της ChaosGroup® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι o μοναδικός πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ChaosGroup® στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών (Vray Official Trainer) το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Πραγματοποίησε προσωπική συνάντηση.

Κάλεσε στο 2103803806

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!