Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το T-spline® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του  T-spline  

 

 • 35 εκπαιδευτικές ενότητες για το T-spline, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-10


Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση στο Tspline, θα παρακολουθήσεις μια εισαγωγή στο plugin, ώστε να είσαι σε θέση, στη συνέχεια, να κατανοήσεις της βασική θεωρία επιφανειών. Θέματα πολυγωνικής μοντελοποίησης, με δημιουργία πολυγωνικής όψης από κορυφές και η κυβική μοντελοποίηση είναι τα θέματα στα οποία θα περάσεις, στη συνέχεια, αφιερώνοντας χρόνο στο περιβάλλον εργασίας T-splines και στις ρυθμίσεις. Η δημιουργία επιφανείας T-splines με τα primitives και οι υποεπιλογές πολυγώνων και συμμετρίας αναλύονται, στα πλαίσια της ενότητας, διεξοδικά. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με τις εντολές Ts from Lines με την αντίστοιχη θεωρία και εφαρμογή. 


Διδακτέα Ύλη: 
Κεφάλαιο 1.      Εισαγωγή στο T-Splines
Κεφάλαιο 2.      Βασική Θεωρία Επιφανειών
Κεφάλαιο 3.      Πολυγωνική Μοντελοποίηση – Δημιουργία πολυγωνικής όψης από Κορυφές
Κεφάλαιο 4.      Κυβική Μοντελοποίηση – Box Modeling
Κεφάλαιο 5.      Περιβάλλον Εργασίας T-Splines και Ρυθμίσεις
Κεφάλαιο 6.      Δημιουργία Επιφάνειας T-Spline – Primitives
Κεφάλαιο 7.      Υποεπιλογές Πολυγώνων Primitives
Κεφάλαιο 8.      Υποεπιλογές Συμμετρίας Primitives
Κεφάλαιο 9.      Εντολή Ts From Lines – Θεωρία
Κεφάλαιο 10.    Εντολή Ts From Lines – Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-20

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις στην εντολή TS Thicken, σε θέματα Troubleshooting, καθώς και στις επιλογές TS Loft και TS Pipe. Παρακολουθώντας θέματα χρήσης TS Convert με NURBS σε T-splines και Mesh σε T-Splines, θα μπορέσεις να αντιληφθείς καλύτερα την ανατομία μιας επιφανείας T-splines, κατανοώντας τα tangency handles και points & star points. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με θέματα εφαρμογής εντολών Trim σε επιφάνειες T-splines.  


Διδακτέα Ύλη: 
Κεφάλαιο 11.      Εντολή TS Thicken
Κεφάλαιο 12.      Troubleshooting
Κεφάλαιο 13.      TS Loft
Κεφάλαιο 14.      TS Pipe
Κεφάλαιο 15.      TS Convert – NURBS σε T-Splines
Κεφάλαιο 16.      TS Convert – Mesh σε T-Splines
Κεφάλαιο 17.      Ανατομία μιας επιφάνειας T-Splines 1
Κεφάλαιο 18.      Ανατομία μιας επιφάνειας T-Splines 2- Tangency Handles
Κεφάλαιο 19.      Ανατομία μιας επιφάνειας T-Splines 3- T-Points & Star Points
Κεφάλαιο 20.      Εφαρμογή εντολών Trim σε επιφάνειες T-Splines

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 21-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις τη χρησιμότητα των τροποποιητών Rotate & Scale, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις προσθήκη γεωμετρίας με subdivide face, insert point και insert edge. Η προσθήκη πτυχής Ts Crease και η δημιουργία πτυχών με την εντολή Ts insert edge είναι μερικά από τα θέματα που θα πραγματευτείς στα πλαίσια της συνάντησης, προτού να περάσεις στην Ts Extrude Face και στην εφαρμογή της. 


Διδακτέα Ύλη: 
Κεφάλαιο 21.      Τροποποιητές Rotate & Scale
Κεφάλαιο 22.      Προσθήκη Γεωμετρίας – Subdivide Face
Κεφάλαιο 23.      Προσθήκη Γεωμετρίας – Insert Point
Κεφάλαιο 24.      Προσθήκη Γεωμετρίας – Insert Edge
Κεφάλαιο 25.      Προσθήκη Πτυχής – Ts Crease
Κεφάλαιο 26.      Δημιουργία Πτυχών με την εντολή Ts Insert Edge
Κεφάλαιο 27.      Ts Extrude Face Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 28-35

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα αποκτήσεις την επιδιωκόμενη ευχέρεια στη χρήση της Ts Extrude & Diplicate Faces, ενώ θα μάθεις να κάνεις διαγραφή γεωμετρίας και γέμισμα οπών. Η συγχώνευση κορυφών με Ts Weld και οι επιλογές του Ts Bridge, συγχώνευσης ακμών και Match Surface είναι μερικά από τα αντικείμενα που θα παρακολουθήσεις και θα εφαρμόσεις στην πράξη, ενώ η ύλη της συνάντησης ολοκληρώνεται με τις βοηθητικές εντολές Τ-Splines και Symmetry. 


Διδακτέα Ύλη: 
Κεφάλαιο 28.      Ts Extrude Curve & Duplicate Faces
Κεφάλαιο 29.      Διαγραφή Γεωμετρίας  – Γέμισμα Οπών
Κεφάλαιο 30.      Συγχώνευση κορυφών - Ts Weld
Κεφάλαιο 31.      Ts Bridge
Κεφάλαιο 32.      Συγχώνευση Ακμών
Κεφάλαιο 33.      Match Surface
Κεφάλαιο 34.      Βοηθητικές Εντολές T-Splines
Κεφάλαιο 35.      Symmetry

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον καθηγητή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική εξάσκηση σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!