Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Solidworks της Dassault Systèmes®

Είναι ένα πρόγραμμα 3D CAD για μοντελισμό στερεών σωμάτων και μηχανικής μέσω υπολογιστή από τη Dassault Systèmes.

 • Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την εκμάθηση του Solidworks, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα η οποία μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Solidworks, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του Solidworks.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Solidworks® με επίσημη ύλη από το SOLIDWORKS Associate (CSWA)®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Solidworks®:

 

 • 63 εκπαιδευτικές ενότητες για το Solidworks, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-10

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση εκμάθησης του Solidworks θα γνωρίσεις το περιβάλλον του προγράμματος και θα αποκτήσεις μια πρώτη εξοικείωση με τις πολλαπλές επιλογές προβολής. Παίζοντας με τον προσανατολισμό στο σχέδιό σου, θα μάθεις να χρησιμοποιείς εργαλεία όπως το Pan Orbit Zoom και θα αποκτήσεις άνεση στο άνοιγμα, στην αποθήκευση και στη δημιουργία νέων έργων. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, θα ασχοληθείς με ασκήσεις πάνω στην "έξυπνη" διάσταση, καθώς και στη δημιουργία Line, Circle και Rectangle, έχοντας πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων για αφομοίωση της ύλης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.      Περιβάλλον Solidworks    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.      Multiple Views      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3.      Orientation      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 4.      Pan Orbit Zoom      Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5.      Open Save Create      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.      Πριν το σχεδιασμό      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.      Smart Dimension      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8.      Δημιουργία Line     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9.      Δημιουργία Circle    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10.    Δημιουργία Rectangle     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-20

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων Solidworks θα ασχοληθείς με τη δημιουργία τόξων, ελλείψεων και πολυγώνων, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να καταπιαστείς με Spline και τη δημιουργία Slot, περνώντας, στη συνέχεια, στην ένταξη κειμένου και στη χρήση γνωστών εντολών όπως Chamfer, Fillet και Trim, αξιοποιώντας τις δυνατότητες για τη δημιουργία extend πάνω στο έργο σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 11.    Δημιουργία Arc      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 12.    Δημιουργία Ellipse     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13.    Δημιουργία Polygon     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14.    Spline      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15.    Δημιουργία Slot     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16.    Text      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17.    Chamfer      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18.    Fillet      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19.    Trim     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 20.    Δημιουργία Extend     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 21-30

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με τη δημιουργία offset και με την ένταξη άμεσων έλξεων για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Μαθαίνοντας πώς να μετακινείς και να αντιγράφεις οντότητες, θα περάσεις σε πιο σύνθετες λειτουργίες περιστροφής και αντικατοπτρισμού αυτών. Ιδιαίτερα χρήσιμα θα σου φανούν τα μοτίβα rectangular και circular sketch. Η προσοχή σου θα πρέπει να εστιαστεί στο Extrude Boss και στο Revolved Boss Base για τις ανάγκες της δουλειάς σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 21.    Δημιουργία Offset      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 22.    Quick Snaps      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23.    Move Copy Entities     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24.    Rotate Entities     
Κεφάλαιο 25.    Scale Entities      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26.    Mirror Entities     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27.    Rectangular Pattern     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28.    Circular Sketch Pattern      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29.    Extrude Boss     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30.    Revolved Boss Base      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 31-41

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η εντολή Swept Boss Base αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης των μαθημάτων πάνω στο Solidworks, προσφέροντάς σου τη δυνατότητα να την αξιοποιήσεις για τη διαχείριση των επιφανειών του έργου σου, περνώντας, στη συνέχεια, στις πιο σύνθετες εντολές των Lofted Boss Base και Boundary Boss Base. Η αποκοπή της εξώθησης θα σου φανεί χρήσιμη, εντολή που θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς τον οδηγό οπών και την αποκοπή περιστροφής. Εντολές όπως το Swept Cut και το Lofted Cut συνθέτουν το "κάδρο" των σχεδιαστικών σου εντολών, ενώ οικείες εντολές όπως Fillet και Chamfer παρέχονται σε 3 διαστάσεις, συνοδευόμενες από πληθώρα ασκήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 31.    Swept Boss Base      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32.    Planes      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 33.    Lofted Boss Base      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 34.    Boundary Boss Base      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 35.    Extruded Cut    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 36.    Hole Wizard    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 37.    Revolved Cut    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38.    Swept Cut  Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39.    Lofted Cut     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 40.    Fillet 3D     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 41.    Chamfer 3D    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 42-52

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να αποκτήσεις την απαιτούμενη ευχέρεια πάνω στη διαχείριση γραμμικών και κυκλικών μοντέλων 3D, όπως επίσης και καθρέπτη σε 3 διαστάσεις. Οι εντολές αναδίπλωσης και διατομής θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες, προτού περάσεις σε σύνθετα σχήματα ελικοειδούς σχεδίασης. Η εισαγωγή αντικειμένων και παραδείγματα πάνω στα mates αποτελούν αντικείμνο μελέτης και εξάσκησης πριν την ολοκλήρωση της παρούσας εκπαιδευτικής συνάντησης. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 42.    Linear Pattern 3D     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 43.    Circular Pattern 3D     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 44.    Mirror 3D   Πρακτική Εφαρμογή με  4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 45.    Shell   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 46.    Wrap    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 47.    Rib     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48.    Intersect   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 49.    Draft     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 50.    Helix-Spiral   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 51.    Assembly-Εισαγωγή Αντικειμένων   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 52.    Παράδειγμα-Mates   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 53-63

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς δικά σου σχέδια και να τοποθετείς αντικείμενα drawing στο σχέδιό σου, παρακολουθώντας εισηγήσεις πάνω στη μετακίνηση και διαγραφή αντικειμένων, προτού περάσεις στη μετάβαση σε βοηθητική όψη και όψη προεξοχής. Η αναλυτική απεικόνιση θα σε βοηθήσει να εντοπίζεις τις λεπτομέρειες της δουλειάς σου, ώστε να μπορέσεις, στην πορεία, να καταπιαστείς με τα σχόλια, τους πίνακες και λοιπά χρήσιμα εργαλεία που θα προσδώσουν την υφή που επιζητάς για ένα έργο επαγγελματικών προϋποθέσεων. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 53.    Παράδειγμα-Mates   
Κεφάλαιο 54.    Δημιουργία Drawings    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 55.    Τοποθέτηση Αντικειμένου Drawing    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 56.    Μετακίνηση-Διαγραφή Αντικειμένων      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 57.    Projected-Auxiliary-View     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 58.    Section View    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59.    Detail View    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 60.    Broken-Out    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 61.    Annotation      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 62.    Tables   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 63.    Plot   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

Σύνολο Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 30 ωρών.
Αποτελούνται από:

63 Κεφάλαια
0 Επαναληπτικές Συναντήσεις
0 Υποχρεωτικά Σχέδια
186 Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στον κύκλο μαθημάτων του SolidWorks μπορούν να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν γνήσιες άδειες χρήσης του λογισμικού, καθώς και ενεργοί φοιτητές που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το εν λόγω πρόγραμμα για τους σκοπούς των σπουδών τους και οι οποίοι διαθέτουν γνήσια εκπαιδευτική άδεια

Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης SolidWorks®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 40 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 2 1/2 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (8 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 4 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (8 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 5 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (15 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers FACEtoFACE®

Η FACEtoFACE® είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος ο οποίος διαθέτει πολυάριθμα κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση SOLIDWORKS Associate (CSWA) ®

Το Πιστοποιητικό SOLIDWORKS Associate (CSWA)®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο όμιλο που διαθέτει 3 επίσημα ιδιόκτητα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα, αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση SOLIDWORKS ASSOCIATE (CSWA)®.

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πάτησε ΕΔΩ. 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Solidworks®

Online Examination Center της Solidworks®

Σου δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την εξέταση οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας, για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Solidworks.

Πάτησε εδώ για official πληροφορίες    Πάτησε εδώ για Sample Exam   Πάτησε εδώ για  το Online Exam Center

Solidworks Vs Inventor

 • Το Solidworks χρησιμοποιείται κυρίως για σχεδίαση σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια, ενώ το Inventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αρχιτεκτονικά.
 • Το Solidworks απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων, ενώ το Inventor απευθύνεται και σε αρχιτέκτονες. 
 • Το Solidworks εξυπηρετεί επιπρόσθετα τις ανάγκες εκτίμησης κόστους.
 • Κλάδοι στους οποίους βρίσκει εφαρμογή το Solidworks είναι η αεροναυπηγική, ο κλάδος των αυτοκινήτων, οι Η/Υ, οι κατασκευές, τα καταναλωτικά προϊόντα, η αγορά των ηλεκτρονικών, η ενέργεια, η μηχανική, η ιατρική κ.α. ενώ οι χρήσεις του Inventor περιορίζονται στα αυτοκίνητα, στις κατασκευές και στον κλάδο της μηχανικής. 
 • Το Solidworks ειδικεύεται στη σχεδίαση 2 διαστάσεων και στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, στην παραμετρική μοντελοποίηση και στη φωτορεαλιστική απεικόνιση, όπως άλλωστε και το Inventor.
 • Το Solidworks επιτρέπει την αρχειοθέτηση και το διαμοιρασμό αρχείων, διαθέτει γραμμή εντολών και λεπτομέρειες αντιγραφής, ενώ χαρακτηρίζεται από συνέπεια στο μοντέλο σχεδίασης. Το Inventor παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης ρόλων και αδειών των χρηστών του. 
 • Το Solidworks παρέχει εργαλεία 3d προβολής και επισκόπησης πολλαπλών χρηστών, ενώ το Inventor παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής σχεδίων από 2D σε 3D, επιλογές 3D Printing και εργαλεία 3D προβολής. 
 • Σχετικά με τις επιλογές προηγμένης απεικόνισης της επιφανείας, το Solidworks παρέχει γεωμετρία click and drag, δυνατότητα αντιγραφής επιφανείας και δημιουργίας μεσαίων στρώσεων, κατασκευή οργανικών σχημάτων και στρώσεων πεδίων, ανάλυση καμπυλότητας και αποκλίσεων, καθώς και ανάλυση για τα σκαριφήματα, σε αντίθεση με τον περιορισμό των επιλογών του Inventor. 
 • Στα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά, το Solidworks παρέχει δυνατότητα σχεδίασης κυκλώματος 2D και μοντέλου ηλεκτρολογικού συστήματος 3 διαστάσεων, ενώ το Inventor παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης καλωδιώσεων. 
 • Τέλος, το Solidworks επιτρέπει την κλίση σε γραμμές, πίνακες και παρέχει εργαλεία διαμόρφωσης με περισσότερες επιλογές από το Inventor.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως το Solidworks ενσωματώνει τις περισσότερες από τις λειτουργίες του Inventor, παρέχοντας, ωστόσο, τη δυνατότητα αξιοποίησης σε μια ευρύτερη γκάμα σχεδιαστικών επιλογών

FACEtoFACE® Αθήνας

FACEtoFACE® Training & Certification Center 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

FACEtoFACE® Δάφνης

FACEtoFACE® Training & Certification Center 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

FACEtoFACE® Αμαρουσίου

FACEtoFACE® Training & Certification Center 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

63

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

186

Επιστημονικός Συνεργάτης Solidworks

Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται από τον Αλέξανδρο Σιάσο, μηχανολόγο μηχανικό-Expert στο Mechanical Design με Solidworks και επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος και επιμελήθηκε της ύλης και των ασκήσεων του Solidworks. Ο Αλέξανδρος Σιάσος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εργαλείων από τη σκοπιά του μηχανολόγου μηχανικού στα πλαίσια του Siasos R&D Studio, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον κατασκευαστικό/παραγωγικό κλάδο.

Ο προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με το Γεώργιο Εξαρχόπουλο, Διευθυντή Σπουδών των κέντρων FACEtoFACE® και μοναδικό πιστοποιημένο ACI για Inventor στην Ελλάδα.  

Για περισσότερες πληροφορίες για τον κ. Σιάσο, μπορείς να ανατρέξεις στο δικτυακό του κόμβο πατώντας ΕΔΩ.  

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

Εξεταστικά Κέντρα ECDL

Διαθέτουμε 3 πιστοποιημένα, εξεταστικά κέντρα ECDL σε Αθήνα, Δάφνη και Μαρούσι. Δες περισσότερες πληροφορίες για το φορέα και τη διαδικασία εξέτασης, καθώς και για το παρεχόμενο πιστοποιητικό.