Πληροφορίες για το Sketch Up της Trimble®

Το SketchUp είναι ένα 3D πρόγραμμα μοντελοποίησης για εφαρμογές όπως σε: Αρχιτεκτονικό Interior design. Είναι εύκολο στη χρήση και η βασική του έκδοση είναι Δωρεάν προς χρήση.

 • Δεν απαιτούνται γνώσεις 2D/3D για την εκμάθηση του Sketch Up, καθώς είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Sketch Up στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του Sketch Up.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Sketch Up® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Sketch Up®:

 

 • 25 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Sketch Up μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-4

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στην εντολή ScetchUpSimpleProgression κάθετης όψης, διαστάσεων 400x400, καθώς και στο γενικότερο περιβάλλον του λογισμικού. Μαθαίνοντας να πλοηγείσαι στο πρόγραμμα, θα αποκτήσεις την απαιτούμενη εξοικείωση με το εργαλείο επιλογής, ώστε να πραγματοποιείς τις κατάλληλες εργασίες.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:   Εισαγωγή στο ScetchUpSimpleProgression VerticalView 400x400

Κεφάλαιο 2:   Περιβάλλον ScetchUp

Κεφάλαιο 3:   Πλοήγηση στο ScetchUp

Κεφάλαιο 4:   Εργαλείο Επιλογής

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-12

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή γραμμής, όπως επίσης και πιο σύνθετες σχεδιαστικές επιλογές, όπως αυτή του τόξου, του ορθογωνίου, του κύκλου και των πολυγώνων.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 9:  Εντολή Σχεδίασης Line

Κεφάλαιο 10:  Εντολή Σχεδίασης Arc

Κεφάλαιο 11:  Εντολή Σχεδίασης Rectangle

Κεφάλαιο 12:  Εντολή Σχεδίασης Circle και Polygon

 

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 18-20

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα έρθεις σε επαφή με πιο σύνθετες εντολές σχεδίασης, όπως την εντολή ώθησης και έλξης, την Offset, τη μετακίνηση και την περιστροφή, όπως φαίνεται στην ύλη που ακολουθεί.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17:    Εντολή Σχεδίασης PushPull

Κεφάλαιο 18:   Εντολή Offset

Κεφάλαιο 19:   Εντολή Move

Κεφάλαιο 20:   Εντολή Rotate

 

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 25-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της μέχρι τώρα προσπάθειάς σου να κατανοήσεις τη χρήση εντολών όπως διαστάσεων, δημιουργίας στερεών, απόκρυψης και συγχώνευσης ενώσεως (union).

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 25:    Εντολή Scale

Κεφάλαιο 26:   Δημιουργία Στερεών (Solid)

Κεφάλαιο 27:   Εντολή Hide

Κεφάλαιο 28:   Εργαλείο Συγχώνευσης Union

 

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 33-36

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι το εργαλείο αφαίρεσης, ώστε να μπορείς να κάνεις τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο σχεδιαστικό σου έργο, καθώς επίσης να χειρίζεσαι εντολές τριμαρίσματος και διαχωρισμού για τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια απόδοσης των σχεδιαστικών σου προθέσεων. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσθήκης διαστάσεων, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις επιλογές που σου παρέχει το λογισμικό για την προσθήκη κειμένου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 33:   Εργαλείο Αφαίρεσης Subtract

Κεφάλαιο 34:  Εντολές Trim και Split

Κεφάλαιο 35:  Προσθήκη Διαστάσεων (Dimension)

Κεφάλαιο 36:  Προσθήκη Κειμένου
 

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 40-44

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις το πεδίο εφαρμογής εντολών όπως η Follow Me (ακολούθησε) και το εργαλείο της κάμερας, για την απόδοση του έργου σου από κάθε δυνατή οπτική. Κατανοώντας τη χρήση των υλικών, θα μάθεις να δημιουργείς Materials, προτού περάσεις στις εντολές εξαγωγής σε 2D και 3D μοντέλα.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 40:    Εντολή Follow Me

Κεφάλαιο 41:    Εργαλείο της κάμερας

Κεφάλαιο 42:    Materials

Κεφάλαιο 43:    Create Material

Κεφάλαιο 44:    Export 2D and 3D Model

 

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Τελική Εξέταση


Τελική Εξέταση που οδηγεί στην  Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Σύνολο 7 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 12 ή 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 25 Κεφάλαια
 • Επαναληπτικές Συναντήσεις
 • Υποχρεωτικά Σχέδια
 • Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 20 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

25

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!