Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για Rhino

Τα σχεδιαστικά προγράμματα Rhino μαζί με τα επιπρόσθετα προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα, προσφέρουν μια πληθώρα δυνατοτήτων, όπως σχεδίαση ελεύθερης μορφής, μη ομοιόμορφη ορθολογική B-spline (NURBS) μοντελοποίηση, ένα μαθηματικό μοντέλο για δημιουργία καμπυλών και επιφανειών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακριβή φωτο-ρεαλιστική απόδοση και άλλες σημαντικές λειτουργίες μέσω plug-ins όπως είναι τα RhinoGold®, Grasshopper®, T-splines®.

 • Με εξαίρεση το Vray Rhino το οποίο προαπαιτεί γνώσεις Rhino 3D, δεν απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση κάποιου εκ των υπολειπομένων προγραμμάτων σχεδίασης Rhino, καθώς είναι επαγγελματικές δεξιότητες που μαθαίνονται, 

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις για κάποιο από τα σχεδιαστικά προγράμματα Rhino, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση τους.

 

 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Rhino 3D® με επίσημη ύλη από την κατασκευάστρια εταιρεία McNeel®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Rhino3d®:
 

 • 123εκπαιδευτικές ενότητες για το Rhino 3D

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-11

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στο πρόγραμμα του Rhino, και στο δισδιάστατο σχεδιασμό, γνωρίζοντας τα Viewports και τις γραμμές εργαλείων, μέσα από αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τη δημιουργία αρχείου με την επιλογή Template μονάδων μέτρησης, είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές αποθήκευσης. Στα πλαίσια της συνάντησης, μαθαίνεις τις μορφές εμφάνισης αντικειμένων (Shaded, Wireframe, Ghosted, Artistic & Pen)  και τα Viewports - Capture to File - Capture to Clipboard. Στην πορεία, πλοηγήσαι στο 3D μοντέλο, μαθαίνοντας την επαναφορά πλοήγησης με τα πλήκτρα Home & End και τις μονάδες μέτρησης-ανοχής. Αφού εξοικειωθείς με τη φιλοσοφία των εντολών του Rhino, θα περάσεις στην επιλογή αντικειμένων, έχοντας την ευκαιρία να καταπιαστείς με πρακτικά θέματα. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:      Εισαγωγή-2D Σχεδιασμός
Κεφάλαιο 2:      Παρουσιάζοντας τα Viewports - Πρακτική εφαρμογή με 5 ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:      Γραμμές εργαλείων - Πρακτική εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:      Δημιουργία αρχείου - Επιλογή Template μονάδων μέτρησης  
Κεφάλαιο 5:      Save, Save As - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:      Μορφές εμφάνισης αντικειμένων (Shaded, Wireframe, Ghosted, Aristic, Pen - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 7:      Viewport-Capture to File - Capture to Clipboard - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8:      Πλοήγηση 3D μοντέλου - επαναφορά πλοήγησης με πλήκτρα Home-End
Κεφάλαιο 9:      Μονάδες μέτρησης - ανοχής - Πρακτική εφαρμογή με 2 ασκήσεις
Κεφάλαιο 10:    Φιλοσοφία εντολών του Rhino - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11:    Επιλογή αντικειμένων - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 12-22

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με τη μετακίνηση σε άξονες Χ, Υ, Σύροντας και με την καθετότητα με το Shift, αφιερώνοντας χρόνο στη μετακίνηση στον άξονα Ζ με το Control. Αφού μάθεις να αναιρείς ένα λάθος με τις εντολές Undo/Redo, θα περάσεις στο Line-Line: From Midpoint, στο Line:Tangent From Curve και στο Line: Perpendicular From Curve. Στην πορεία των μαθημάτων, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τις εντολές Polyline-Explode, τα Object Snaps και τις έλξεις, τα Trim, Split & Join και 2 επαναληπτικά project. Έχοντας γνωρίσει τις εντολές Fillet-Chamfer και κάνοντας επαναληπτικές ασκήσεις, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε σχετικά project-planar και του Sketch. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 12:    Μετακίνηση σε άξονες Χ, Υ Σύροντας, Καθετότητα με το Shift - μετακίνηση σε άξονα Ζ με το Control - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 13:    Αναίρεση ενός λάθους με Undo-Redo - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:    Line-Line: From Midpoint - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15:    Line: Tangent from Curve - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:    Line: Perpendicular from Curve - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17:    Polyline - Explode - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:    Object Snaps - Έλξεις - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19:    Trim, Split & Join - Πρακτική εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:    Fillet-Chamfer - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21:    Project-Planar Πρακτική εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22:    Sketch

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 23-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την παλέτα Properties - Line type και την παλέτα Layers, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά θέματα. Αφού κατανοήσεις τη χρήση του Rectangle: Corner to Corner -Rectangle: Center to Corner, θα περάσεις στο Rectangle με 3 Points και στις επιλογές Polygon:Center Radius - Polygon:Star. Έχοντας εξοικειωθεί με τις επιλογές αυτέςμε επαναληπτικά project, θα είσαι σε θέση να χειριστείς τα Circle: Center, Radius - Υποεπιλογή Circumference και Circle: Diameter-Circle: 3 points - Circle: Around Curve. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με το Mirror, κάνοντας επαναληπτικές ασκήσεις, το Array και το Array Polar, προτού καταπιαστείς με το Array Crv. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 23:    Παλέτα Properties - Line Type - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:    Παλέτα Layers - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25:    Rectangle: Corner to Corner - Rectangle: Center to Corner - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 26:    Rectangle 3 Points -   Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:    Polygon: Center Radius - Polygon: Star - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις - Project 2 Επαναληπτικά
Κεφάλαιο 28:    Circle: Center, Radius - Υποεπιλογή Circumference - Πρακτική εφαρμογή με 2 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 29:    Circle: Diameter - Circle: 3 points - Circle: Around Curve - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 30:    Mirror - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις - 3 Επαναληπτικές ασκήσεις
Κεφάλαιο 31:    Array - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 32:    Array Polar - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 33:    Array Crv - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 34-44

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθειςνα χειρίζεσαι το Set CPlane, το Blend Crv και Match Crv, προτού περάσεις σε εντολές όπως το Interpolate Curve - Control Point Curve, το Interpolate Crv on Srf και το Picture Frame. Έχοντας εξοικειωθεί με το Ellipse from Center και τα Control Points, Edit Points & Rebuild, θα είσαι σε θέση να χειριστείς αποτελεσματικά τον τροποποιητή Gumball, να πλοηγηθείς στο Record History και στο Fair-Degree, αναλαμβάνοντας επαναληπτικά project. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να χειριστείς τις εντολές Hide-Show, αφιερώνοντας χρόνο σε σειρά σχετικών παραδειγμάτων. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 34:    Set CPlane - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 35:    Blend Crv - Match Crv - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 36:    Interpolate Curve - Control Point Curve - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 37:    Interpolate Crv on Srf - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση 
Κεφάλαιο 38:    Picture Frame - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 39:    Ellipse (From Center) - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 40:    Control Points - Edit Points  & Rebuild - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις - 1 Επαναληπτική άσκηση
Κεφάλαιο 41:    Τροποποιητής Gumball - Πρακτική εφαρμογήμε 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 42:    Record History  - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 43:    Fair - Degree - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις - Project 2 Επαναληπτικά
Κεφάλαιο 44:    Hide-Show - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 45-55

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις εντολές Curve Boolean, Distance Length-Angle, Offset Curve και τις υποεπιλογές Both Sides, Cap. Αφού εξοικειωθείς με το Offset Curve on Surface και το Extend Curve, θα ασχοληθείς με 1 επαναληπτική άσκηση και θα περάσεις στο Extend Curve on Surface. Αποκτώντας ευχέρεια στο χειρισμό των Arc (Center, Start, Angle) και Start, End, Point on Arc, θα είσαι σε θέση να χειριστείς τα Point-Points-Divide και Point Grid. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με τις επιλογές Helix & spiral, μέσα από τις αντίστοιχες, πρακτικές τους εφαρμογές. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 45:    Curve Boolean - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 46:    Distance - Length - Angle - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 47:    Offset Curve - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 48:    Offset Curve - Υποεπιλογές - Both Sides, Cap - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 49:    Offset Curve on Surface - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 50:    Extend Curve - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση - 1 Επαναληπτική άσκηση
Κεφάλαιο 51:    Extend Curve on Surface - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 52:    Arc (Center, Start, Angle) - Πρακτική εφαρμογή με 1 άσκηση - Project 2 Επαναληπτικά 
Κεφάλαιο 53:    Arc: Start, End, Point on Arc - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 54:    Point-Points-Divide-Point Grid - Πρακτική εφαρμογή με 10 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 55:    Helix-Spiral - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 56-63

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να περάσεις στις επιλογές Text Object, Curve from 2 Views και στην εντολή Move & Rotate. Αφού χειριστείς την επιλογή Copy, θα προχωρήσεις σε πρακτικά θέματα πάνω στις επιλογές Orient-Orient 3 Points και την εξαγωγή αρχείου, την εισαγωγή αρχείου και τις διαστάσεις Dimensions-Hatch. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με επαναληπτικό project και πρακτικά θέματα πάνω στα Layouts με την ολοκλήρωση του δισδιάστατου σχεδιασμού.  

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 56:    Text Object - Πρακτική εφαρμογή με 3 ασκήσεις
Κεφάλαιο 57:    Curve from 2 Views - Πρακτική εφαρμογή με 2 ασκήσεις
Κεφάλαιο 58:    Εντολή Move & Rotate - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59:    Copy - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 60:    Orient - Orient 3 Points - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 61:    Εξαγωγή αρχείου - εισαγωγή αρχείου - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 62:    Dimensions - Hatch - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις - Project 1 Επαναληπτικό
Κεφάλαιο 63:    Layouts - Ολοκλήρωση 2D Σχεδιασμού - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 64-74

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να περάσεις στη 3D μοντελοποίηση, κατανοώντας τα Solid Primitives και τις υποεντολές, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Έχοντας μάθει να χειρίζεσαι το Pipe και τα Boolean Difference, Union, Split και Intersection, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές Scale NU, Scale-Scale 2D, Rotate 3D και Extrude Curve. Στην πορεία της συνάντησης, θα ασχοληθείς με τις εντολές Revolve, Rail Revolve και  Loft, αφιερώνοντας χρόνο στα συνοδευόμενα, πρακτικά παραδείγματα. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 64:    Solid Primitives - 3D Modeling - Πρακτική εφαρμογή με 29 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 65:    Solid Primitives - Υποεντολές - Πρακτική εφαρμογή με 7 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 66:    Pipe - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις - 2 Επαναληπτικές ασκήσεις
Κεφάλαιο 67:    Boolean Difference, Union, Split, Intersection - Πρακτική εφαρμογή με 10 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 68:    Scale NU - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 69:    Scale - Scale 2D - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 70:    Rotate 3D - Πρακτική εφαρμογή με 6 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 71:    Extrude Curve - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 72:    Revolve - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις - Project 3 Επαναληπτικά
Κεφάλαιο 73:    Rail Revolve - Πρακτική εφαρμογή με 2 ασκήσεις
Κεφάλαιο 74:    Loft - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 75-88

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Color Backfaces Flip, να κάνεις Sweep με 1 ή 2 Rails και να χειρίζεσαι το Network Surface, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Αφού εξοικειωθείς με το Patch Surface και τις επιλογές Duplicate Edge & Extract IsoCurves, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι αποτελεσματικά project & intersect, extract wireframe -curve fromsection και τα cap planar holes, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές. Έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια στις εντολές Blend Surface και Fillet Edge, θα μπορέσεις να χειριστείς αποτελεσματικά την εντολή Blend Edge, όπως θα έκανες σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, θα αφοσιωθείς στις επιλογές Chamfer Edge και Surface from 3 or 4 corner points-plane για την επιλογή corner to corner. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 75:    Color Backfaces Flip - Πρακτική εφαρμογή με 4 ασκήσεις
Κεφάλαιο 76:    Sweep 1 Rail - Πρακτική εφαρμογή με 7 ασκήσεις

Κεφάλαιο 77:    Sweep 2 Rails - Πρακτική εφαρμογή με 7 Ασκήσεις  - 2 Επαναληπτικές ασκήσεις 
Κεφάλαιο 78:    Network Surface - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 79:    Patch Surface - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 80:    Duplicate Edge & Extract IsoCurves - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 81:    Project & Intersect - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 82:    Extract WireFrame - Curve from Section - Πρακτική εφαρμογή με 3 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 83:    Cap Planar Holes - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 84:    Blend Surface - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 85:    Fillet Edge - Πρακτική εφαρμογή με 6 ασκήσεις - 2 Επαναληπτικές ασκήσεις 
Κεφάλαιο 86:    Blend Edge - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 87:    Chamfer Edge - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 88:    Surface from 3 or 4 corner points-Plane: Corner to corner - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις  
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 89-99

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να χειριστείς αποτελεσματικά εντολές όπως η Planar Srf, η Offset Surface και η Twist, προτού περάσεις στις εντολές Bend και Taper. Έχοντας αφομοιώσει το χειρισμό των Shear και Stretch, θα είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς το Cage Edit, το Flow και το Flow Along Surface, μαθαίνοντας περισσότερα για το Explode και το Extract Surface. Αφού εξοικειωθείς με το Splop και το Array on Surface, θα περάσεις στην επιλογή Align μέσα από σειρά επαναληπτικών ασκήσεων. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 89:      Planar Srf - Πρακτική εφαρμογή με 6 Ασκήσεις - 3 Επαναληπτικές ασκήσεις 
Κεφάλαιο 90:      Offset Surface - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 91:      Twist - Bend - Taper - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 92:      Shear - Stretch - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 93:      Cage Edit - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 94:      Flow - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 95:      Flow Along Surface - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις  
Κεφάλαιο 96:      Explode - Extract Surface - Πρακτική εφαρμογή με 4 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 97:      Splop - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 98:      Array on Surface - Πρακτική εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 99:    Align - Πρακτική εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 100-110

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι στο πλέγμα Mesh, αλλά και τα Mesh Primitives, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στο επαναληπτικό project.  Αφού εξοικειωθείς με τα Mesh Boolean και τα Single Mesh Face, θα είσαι σε θέση να χειριστείς αποτελεσματικά με την εντολή Mesh Patch και να περάσεις στις επιλογές Delete- Extract Mesh Face και Fill Hole. Στην πορεία του μαθήματος, θα ασχοληθείς με το άκρως ενδιαφέρον κομμάτι του Render, φωτορεαλιστικής παρουσίασης, μέσα από το χειρισμό των Render Settings, του Lens Length και του Point Light, ολοκληρώνοντας με το Rectangular Light. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 100:    Mesh
Κεφάλαιο 101:    Mesh Primitives - Πρακτική εφαρμογή με 12 Ασκήσεις - 1 Επαναληπτικό Project 
Κεφάλαιο 102:    Mesh Boolean & Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 103:    Single Mesh Face 
Κεφάλαιο 104:    Mesh Patch & Πρακτική εφαρμογή 
Κεφάλαιο 105:    Delete - Extract Mesh Face - Fill Hole 
Κεφάλαιο 106:    Render Φωτορεαλιστική Παρουσίαση - Πρακτική εφαρμογή με 5 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 107:    Render Settings & πρακτική εφαρμογή με 6 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 108:    Lens Length & Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 109:    Point Light & Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 110:    Rectangular Light & Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 111-121

Εκπαιδευτικός Στόχος της προτελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της συνάντησης αυτής είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τις εντολές Linear Light, Spot Light και Edit Light, μέσα από σειρά πρακτικών εφαρμογών. Έχοντας εξοικειωθεί με τα Directional Light, Sun Properties και την εισαγωγή υλικού στη σκηνή σου, θα μπορείς να δημιουργείς, να ανοίγεις και να αποθηκεύεις ένα βασικό υλικό για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με τα Basic Settings, την εισαγωγή και την τροποποίηση εικόνας, ολοκληρώνοντας τους σκοπούς της εκπαιδευτικής συνάντησης. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 111:    Linear Light - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 112:    Spot Light - Πρακτική εφαρμογή με 5 ασκήσεις 
Κεφάλαιο 113:    Edit Light by High Light - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 114:    Directional Light - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 115:    Sun Properties - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 116:    Εισαγωγή υλικού - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 117:    Δημιουργία βασικού υλικού - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 118:    Άνοιγμα - Αποθήκευση Υλικού - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 119:    Basic Settings - Πρακτική εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 120:    Εισαγωγή εικόνας - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 121:    Τροποποίηση εικόνας - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 122-123

Εκπαιδευτικός Στόχος της προτελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της συνάντησης αυτής είναι να μάθεις να προσθέτεις υφή και να κάνεις Blend Material, ολοκληρώνοντας, έτσι, την ύλη του Rhino 3D.  

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 122:    Προσθήκη υφής - Πρακτική εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 123:    Blend Material - Πρακτική εφαρμογή με 3 Ασκήσεις  
 
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ιάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης McNeel®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον καθηγητή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική εξάσκηση σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers McNeel®

Η FACEtoFACE® είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος, ο οποίος διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τη McNeel® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της. Πρώτος ο εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE®, με επίσημο καθηγητή τον κο Εξαρχόπουλο Γεώργιο (Authorized Instructor), εισήγαγε το Δεκέμβριο του 2013 την επίσημη πιστοποίηση του Rhino 3D από την McNeel® και για τα 3 κέντρα μας στην Αθήνα, στη Δάφνη και στο Μαρούσι.

McNeel Certified Instructor

 • O κύριος Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers για λογαριασμό του ομίλου μας είναι  πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια της εκπαιδευτικής ύλης, των ασκήσεων σε κάθε κεφάλαιο και των projects ολοκλήρωσης των μαθημάτων αποκλειστικά για τη FACEtoFACE®.​Λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Επαγγελματικές Γνώσεις μέσα από Πρακτικές Ασκήσεις:

 • Οι ασκήσεις που αναθέτουμε για την επαγγελματική σου κατάρτιση, σου εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα που επιζητάς!

 

 

Πιστοποίηση McNeel®

 • Το Πιστοποιητικό της McNeel®  που αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα McNeel®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση McNeel®. Το Πιστοποιητικό  της  Mc Neel®  το οποίο αποκτάτε από τον Εκπαιδευτικό και  Εξεταστικό μας όμιλο,  αποδεικνύει στον εργοδότη σας, ότι έχετε τα κατάλληλα προσόντα στον σημερινό χώρο εργασίας και φανερώνει ότι έχετε αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας.
  • Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Rhino3D-Mc Neel®.
  • Οι υποψήφιοι γίνονται πιο ελκυστικοί στους εργοδότες.
  • Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο παραγωγικοί και με αυτοπεποίθηση.
  • Αυξάνεται η πιθανότητα επαγγελματικής ανέλιξης.
 
Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Mc Neel®

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίηση MCNeel®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την McNeel® 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα McNeel®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα McNeel®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

123

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

468

Υποχρεωτικά Σχέδια

 

20

Συνολικές Ασκήσεις

 

488

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

10+2 Λόγοι Επιλογής της FACEtoFACE®

Παραθέτουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κερδίζει κάποιος, επιλέγοντας FACEtoFACE®:

 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία..με βάση τις δικές σου δυνατότητες

 • Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί τις εισηγήσεις αυτόνομα πάνω στον υπολογιστή μέσω του εργαστηριακού μοντέλου μάθησης το οποίο εφαρμόζουμε. Υλοποιεί τις ασκήσεις και τις εργασίες του με τον πιστοποιημένο καθηγητή του και λύνει άμεσα οποιαδήποτε τυχόν απορία ανακύψει, προτού περάσει στο επόμενο αντικείμενο παρακολούθησης. Έτσι, προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους προσωπικούς του ρυθμούς και δυνατότητες και διασφαλίζει την αποτελεσματική αφομοίωση της ύλης. 

Πληρότητα Περιεχομένου...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση

 • Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος

 • Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

 • Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®...για να έχεις εσύ το έλεγχο της εκπαίδευσής σου!

 • Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

Δωρεάν Open Μάθημα​...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

 • Επειδή η τιμή από μόνη της δεν αποτελεί συγκριτικό παράγοντα και κατανοώντας πως όσοι δεν έχουν βιώσει τη διδακτική εμπειρία FACEtoFACE® δεν μπορούν να έχουν εικόνα εκ των προτέρων, καθιερώσαμε το «θεσμό» του F2F Open Μάθημα. Μέσα από το F2F Open Μάθημα, μπορείς να επισκεφτείς τις εκπαιδευτικές μας εγκαταστάσεις, να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό μας προσωπικό και τη μέθοδο εκμάθησης που χρησιμοποιούμε, ώστε να παρακολουθήσεις ένα μάθημα στο αντικείμενο της επιλογής σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση.Ερχόμενος σε επαφή με το σύστημα εκπαίδευσης FACEtoFACE®, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να αντιληφθείς την αξία της μεθοδικότητας, της εργαστηριακής προσέγγισης στη μάθηση και της αφομοίωσης της ύλης μέσω πρακτικών projects στα οποία ο επιβλέπων εκπαιδευτής σου θα είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να βοηθήσει.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®​...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

 • Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

 • Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

 • Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων:  για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση​...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

 • Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

 • Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

Φιλικά Δίδακτρα...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.

 • Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.