Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για Rhino

Τα σχεδιαστικά προγράμματα Rhino μαζί με τα επιπρόσθετα προγράμματα που υπάρχουν διαθέσιμα, προσφέρουν μια πληθώρα δυνατοτήτων, όπως σχεδίαση ελεύθερης μορφής, μη ομοιόμορφη ορθολογική B-spline (NURBS) μοντελοποίηση, ένα μαθηματικό μοντέλο για δημιουργία καμπυλών και επιφανειών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακριβή φωτο-ρεαλιστική απόδοση και άλλες σημαντικές λειτουργίες μέσω plug-ins όπως είναι τα RhinoGold®, Grasshopper®, T-splines®.

 • Με εξαίρεση το Vray Rhino το οποίο προαπαιτεί γνώσεις Rhino 3D, δεν απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση κάποιου εκ των υπολειπομένων προγραμμάτων σχεδίασης Rhino, καθώς είναι επαγγελματικές δεξιότητες που μαθαίνονται, 

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις για κάποιο από τα σχεδιαστικά προγράμματα Rhino, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση τους.

 

 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Rhino 3D® με επίσημη ύλη από την κατασκευάστρια εταιρεία McNeel®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Rhino3d®:
 

 • 125 εκπαιδευτικές ενότητες για το Rhino 3D

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-11

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στο πρόγραμμα του Rhino, μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς τις γραμμές εργαλείων και πλοήγησης στα μενού, μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Παρουσιάζοντας τα παράθυρα και κατανοώντας τη φιλοσοφία των εντολών, θα είσαι σε θέση να ρυθμίζεις τις μονάδες μέτρησης και ανεκτικότητας, έχοντας στη διάθεσή σου τις επιλογές των σχεδιαστικών σου αντικειμένων. Αφιερώνοντας χρόνο σε μερικές απλές εντολές μετακίνησης αντικειμένων, αλλά και πλοήγησης μέσα στο τρισδιάστατο μοντέλο σου, θα μάθεις τους τρόπους προσθήκης σκίασης, μέσα από την ενασχόληση με τις πρακτικές εφαρμογές.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:      Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2:      Χρησιμοποιώντας τις γραμμές εργαλείων & πλοήγηση στα μενού    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:      Παρουσιάζοντας τα Viewport    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:      Κατανόηση στη φιλοσοφία των εντολών του Rhino    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5:      Ρύθμιση μονάδων μέτρησης & Ανεκτικότητας    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:      Επιλογή Αντικειμένων 
Κεφάλαιο 7:      Επιλογή Αντικειμένων με Παράθυρα    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8:      Μετακινήστε αντικείμενα σύροντας    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 9:      Πλοήγηση του 3D Μοντέλου    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10:    Επαναφορά Προοπτικής με HomePan    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 11:    Τρόποι Σκίαση    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 12-22

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να αναιρείς ένα λάθος και να επαναλαμβάνεις τις προσθήκες σου, να χρησιμοποιείς το εργαλεία "γωνία σε γωνία" και να προσαρμόζεις το ύψος των στοιχείων σου. Στα κεφάλαια που ενσωματώνονται στην ύλη, θα χειριστείς ποικίλα σχήματα, όπως κώνους, κυλίνδρους, πυραμίδας, σφαίρας, TCone και άλλα. Με τα αντικείμενα κειμένου και τα ελλειψοειδή, μπορείς να κάνεις τα απαραίτητες προσθήκες στο έργο σου, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σχεδίασης που έχουν οριστεί.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 12:    Αναίρεση ενός Λάθους με Undo – Redo    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13:    Box: Corner to Corner, Height    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:    Cone    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15:    Cylinder    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:    Tybe    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17:    Pyramid    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:    Sphere    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 19:    TCone    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:    Torus    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21:    Text Object    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22:    Ellipsoid-Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 23-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις τη διαφοροποίηση στοιχείων boolean, την ένωση και το διαχωρισμό, όπως επίσης και την τομή αυτών. Με κάλυμμα επίπεδων οπων και με τη χρήση τόξων, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη χρήση κυκλικών, ελλειψοειδών και κωνικών εργαλείων, όπως επίσης και υπερβολών.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 23:    Boolean Difference    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:    Boolean Union    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 25:    Boolean Split    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 26:    Boolean Intersection    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:    Boolean 2 Objects    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28:    Cap Planar Holes    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29:    Arc (Center, Start, Angle)    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 30:    Circle (Center, Radius)    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31:    Ellipse (From Center)    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32:    Conic    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 33:    Hyperbola    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 34-44

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς πιο σύνθετα εργαλεία, για τη δημιουργία παραβολών, ελίκων, σπείρας και να κάνεις έλεγχο σημείων καμπύλης. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία σχεδίασης και ανάμιξης srf, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τις καμπύλες λαβής και τη μονή γραμμή, προτού περάσεις σε πολύγωνα.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 34:    Parabola    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 35:    Helix    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 36:    Spiral    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 37:    Control Point Curve    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 38:    InterpCrv    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 39:    Sketch    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 40:    Blend Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 41:    InterCrv on Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 42:    Handle Curve    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 43:    Single Line    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 44:    Polygon    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 45-55

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να χρησιμοποιείς ορθογώνια, Polyline, καθώς και να αναμιγνύεις και να κλείνεις Crv. Με τη χρήση καμπυλών Boolean, θα μπορείς να αντιληφθείς τα εργαλεία λέπτυνσης, μετατόπισης και τραβήγματος στοιχείων στο έργο σου, περνώντας, στη συνέχεια, σε απλές εντολές ταιριάσματος και εισαγωγής γραμμής σε καμπύλη.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 45:    Rectangle    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 46:    Polyline    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 47:    Blend Crv    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48:    Close Crv    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 49:    Curve Boolean    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 50:    Chamfer    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 51:    Fillet    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 52:    Offset    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 53:    Extend    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 54:    Match    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 55:    Insert Line into Curve    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 56-66

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τα σημεία στο έργο σου, να διαιρείς στοιχεία και να κάνεις χρήση του πλαίγματος σημείων. Κατανοώντας τα εργαλεία Srf άκρων και επιπέδων, θα μάθεις να χρησιμοποιείς δίκτυο επιφανειών και καλυμμάτων. Μετακινώντας και περιστρέφοντας αντικείμενα, θα μπορέσεις να χειριστείς γρήγορα και παραγωγικά τα αντικείμενα που απαρτίζουν το συνολικό σου έργο.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 56:    Point – Points    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 57:    Divιde    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 58:    Point Grid    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59:    SrfPt    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 60:    Edge Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 61:    Planar Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 62:    Network Surfaces    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 63:    Drape    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 64:    Plane    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 65:    Μετακίνηση Αντικειμένων Κάθετα    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 66:    Περιστροφή Αντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 67-77

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς την κλίμακα των αντικειμένων, προσθέτοντας καθρέπτη και πραγματοποιώντας εξαγωγή μιας καμπύλης για μία επιφάνεια. Προχωρώντας σε εργαλεία περιστροφής μιας καμπύλης γύρω από τον άξονα, θα μπορέσεις να κάνεις ανύψωση μιας επιφάνειας με καμπύλες και να σαρώνεις κατά μήκος μιας καμπύλης οδηγού. Η περιστροφή της καμπύλης με ράγες θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, όπως επίσης και η προσθήκη χρωμάτων και η χρήση δυνατοτήτων περιστροφής.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 67:    Κλίμακα Αντικειμένων 1 Διάσταση    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 68:    Καθρέπτης    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 69:    Εξαγωγή μιας καμπύλης για μια επιφάνεια (Extrude)    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 70:    Περιστροφή μιας καμπύλης γύρω από έναν άξονα (Revolve)    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 71:    Loft μιας επιφάνειας με καμπύλες    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 72:    Sweep – Σάρωση μιας καμπύλης κατά μήκος μιας καμπύλης οδηγού    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 73:    Sweep – Σάρωση μιας καμπύλης κατά μήκος 2 rails    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 74:    Περιστροφή μιας καμπύλης με Rail γραμμές    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 75:    Μετατόπιση μιας επιφάνειας    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 76:    Προσθέστε Χρώμα    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 77:    Twist    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 78-89

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χρησιμοποιείς μυτερά ρουλεμάν και εργαλείων διάτμησης, περνώντας σε εντολές τραβήγματος και στις ποικίλες κλίμακες τύπου NU, 2D, 1D και περιστροφής στοιχείων σε δύο και σε τρεις διαστάσεις. Η ροή και ο πολικός πίνακας θα σε βοηθήσουν να αντιληφθείς τη σειρά τοποθέτησης και αποτελεσματικής διασύνδεσης των σχεδιαστικών σου αντικειμένων, κάτι που γίνεται αντιληπτό μέσα από το επαναληπτικό project που θα αναλάβεις.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 78:    Taper    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 79:    Shear    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 80:    Stretch    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 81:    Scale NU    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 82:    Scale 2D    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 83:    Scale 1D    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 84:    Scale    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 85:    Rotate 2D    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 86:    Rotate 3D    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 87:    Flow    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 88:    Array Polar    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 89:    Array Crv    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Project 1 Επαναληπτικό 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 90-101

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι πίνακα, να αντιγράφεις και να κάνεις χρήση συμμετρίας, όπως επίσης να εξαγάγεις συνδεδεμένες προσόψεις και να στοιχειοθετείς τα αντικείμενά σου. Θα συναντήσεις ξανά τις εντολές chamfer, fillet και συναφείς εντολές, αλλά σε επίπεδο επιφανειών, ενώ θα μάθεις να εκτείνεις και να συγχωνεύεις στοιχεία του έργου σου, μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 90:      Array    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 91:      Array Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 92:      Copy    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 93:      Symmetry    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 94:      Extract Connected mesh Faces    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 95:      Align    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 96:      Chamfer  Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση 
Κεφάλαιο 97:      Fillet  Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 98:      Variable Fillet Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 99:      Fillet  Edge    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 100:    Extend Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 101:    Merge Srf    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 102-113

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μπορέσεις να χρησιμοποιείς πλέγμα διόρθωσης, ώστε να περάσεις σε εφαρμογές τρισδιάστατης πρόσοψης. Τα εργαλεία πλέγματος κουτιού, κώνου, κυλίνδρου και ελλειψοειδών είναι ορισμένες μόνο από τις δυνατότητες που σου παρέχει το έργο σου, ενώ τα επίπεδα και οι σφαίρες θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις πιο πολύπλοκες και ενδιαφέρουσες συνθέσεις. Κάνοντας χρήση των εργαλείων κατάρρευσης γωνίας πλέγματος και πρόσοψης, θα είσαι σε θέση να υλοποιείς τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για ένα άρτιο σχεδιαστικό αποτέλεσμα. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 102:    Mesh Patch    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 103:    3D Face    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 104:    Mesh Box Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 105:    Mesh Cone    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 106:    Mesh Cylinder Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 107:    Mesh Ellipsoid    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 108:    Mesh Plane Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 109:    Mesh Sphere    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 110:    Mesh Torus Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 111:    Mesh TCone    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 112:    Collapse Mesh Edge Edit Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 113:    Collapse Mesh Face    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 114-125

Εκπαιδευτικός Στόχος της προτελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της προτελευταίας εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τις στρώσεις του έργου σου, χρησιμοποιώντας στρώσεις σε αντικείμενα, επιλογές στρώσεων και να περάσεις σε εργαλεία χειρισμού της κάμερας, όπως Lens Camera Dolly Zoom και Lens Camera Custom. Δημιουργώντας φώτα σημείων, ορθογωνίων και άλλα γραμμικά, θα μπορέσεις να κάνεις τις παρεμβάσεις που απαιτεί το έργο σου, περνώντας, στη συνέχεια στα φώτα προβολών και στην επεξεργασία αυτών μέσα από τις κατάλληλες ιδιότητες. Τα φώτα κατεύθυνσης θα σου φανούν εξίσου χρήσιμα σε ό,τι αφορά στην οπτική απόδοση και αληθοφάνεια του τελικού αποτελέσματος.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 114:    Layer    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 115:    Layers on Object    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 116:    Layers Options    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 117:    Lens Camera Dolly Zoom    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 118:    Lens Camera Custom    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 119:    Create Point Light    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 120:    Create Rectangular Light    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 121:    Create Linear Light    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 122:    Create Spot Light    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 123:    Edit Light by High Light    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 124:    Light Properties    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 125:    Directional Light    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη & Τελική Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της τελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις μια γενική επανάληψη, προτού περάσεις στην τελική εργασία.

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ιάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης McNeel®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον καθηγητή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική εξάσκηση σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers McNeel®

Η FACEtoFACE® είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος, ο οποίος διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τη McNeel® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της. Πρώτος ο εκπαιδευτικός όμιλος FACEtoFACE®, με επίσημο καθηγητή τον κο Εξαρχόπουλο Γεώργιο (Authorized Instructor), εισήγαγε το Δεκέμβριο του 2013 την επίσημη πιστοποίηση του Rhino 3D από την McNeel® και για τα 3 κέντρα μας στην Αθήνα, στη Δάφνη και στο Μαρούσι.

McNeel Certified Instructor

 • O κύριος Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers για λογαριασμό του ομίλου μας είναι  πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια της εκπαιδευτικής ύλης, των ασκήσεων σε κάθε κεφάλαιο και των projects ολοκλήρωσης των μαθημάτων αποκλειστικά για τη FACEtoFACE®.​Λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Επαγγελματικές Γνώσεις μέσα από Πρακτικές Ασκήσεις:

 • Οι ασκήσεις που αναθέτουμε για την επαγγελματική σου κατάρτιση, σου εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα που επιζητάς!

 

 

Πιστοποίηση McNeel®

 • Το Πιστοποιητικό της McNeel®  που αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα McNeel®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση McNeel®. Το Πιστοποιητικό  της  Mc Neel®  το οποίο αποκτάτε από τον Εκπαιδευτικό και  Εξεταστικό μας όμιλο,  αποδεικνύει στον εργοδότη σας, ότι έχετε τα κατάλληλα προσόντα στον σημερινό χώρο εργασίας και φανερώνει ότι έχετε αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας.
  • Οι εξετάσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Rhino3D-Mc Neel®.
  • Οι υποψήφιοι γίνονται πιο ελκυστικοί στους εργοδότες.
  • Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο παραγωγικοί και με αυτοπεποίθηση.
  • Αυξάνεται η πιθανότητα επαγγελματικής ανέλιξης.
 
Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Mc Neel®

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίηση MCNeel®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την McNeel® 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα McNeel®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα McNeel®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center MCNEEL® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

123

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

468

Υποχρεωτικά Σχέδια

 

20

Συνολικές Ασκήσεις

 

488

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

10+2 Λόγοι Επιλογής της FACEtoFACE®

Παραθέτουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κερδίζει κάποιος, επιλέγοντας FACEtoFACE®:

 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία..με βάση τις δικές σου δυνατότητες

 • Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί τις εισηγήσεις αυτόνομα πάνω στον υπολογιστή μέσω του εργαστηριακού μοντέλου μάθησης το οποίο εφαρμόζουμε. Υλοποιεί τις ασκήσεις και τις εργασίες του με τον πιστοποιημένο καθηγητή του και λύνει άμεσα οποιαδήποτε τυχόν απορία ανακύψει, προτού περάσει στο επόμενο αντικείμενο παρακολούθησης. Έτσι, προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους προσωπικούς του ρυθμούς και δυνατότητες και διασφαλίζει την αποτελεσματική αφομοίωση της ύλης. 

Πληρότητα Περιεχομένου...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση

 • Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος

 • Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

 • Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®...για να έχεις εσύ το έλεγχο της εκπαίδευσής σου!

 • Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

Δωρεάν Open Μάθημα​...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

 • Επειδή η τιμή από μόνη της δεν αποτελεί συγκριτικό παράγοντα και κατανοώντας πως όσοι δεν έχουν βιώσει τη διδακτική εμπειρία FACEtoFACE® δεν μπορούν να έχουν εικόνα εκ των προτέρων, καθιερώσαμε το «θεσμό» του F2F Open Μάθημα. Μέσα από το F2F Open Μάθημα, μπορείς να επισκεφτείς τις εκπαιδευτικές μας εγκαταστάσεις, να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό μας προσωπικό και τη μέθοδο εκμάθησης που χρησιμοποιούμε, ώστε να παρακολουθήσεις ένα μάθημα στο αντικείμενο της επιλογής σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση.Ερχόμενος σε επαφή με το σύστημα εκπαίδευσης FACEtoFACE®, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να αντιληφθείς την αξία της μεθοδικότητας, της εργαστηριακής προσέγγισης στη μάθηση και της αφομοίωσης της ύλης μέσω πρακτικών projects στα οποία ο επιβλέπων εκπαιδευτής σου θα είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να βοηθήσει.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®​...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

 • Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

 • Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

 • Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων:  για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση​...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

 • Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

 • Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

Φιλικά Δίδακτρα...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.

 • Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.