Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Revit Structure της Autodesk®

Το Revit είναι ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα της Autodesk®, το οποίο προσφέρει μία ακριβή σχεδιαστική προσέγγιση σε Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο σχεδιασμό. Είναι ένα BIM (Building Information Modeling) πρόγραμμα, το οποίο, σε αντίθεση με τα 2D σχεδιαστικά προγράμματα, παρέχει πρόσβαση στο σχέδιό σου σε Real-time, κατά τη σχεδίαση και την τροποποίηση.

 • Απαιτούνται γνώσεις Revit Architecture για την εκμάθηση του Revit Structure.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Revit Structure στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του Revit Structure.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Revit Structure® με επίσημη ύλη από την Autodesk®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Revit Structure®

 

 • 48 εκπαιδευτικές ενότητες για το Revit Structure, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-6


Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 1η εκπαιδευτική Συνάντηση θα καταπιαστείς με τις ρυθμίσεις των συμβολισμών, με τη δημιουργία δομικών κολώνων και με τη δημιουργία κεκλιμένων κολώνων, προτού περάσεις στη δημιουργία μεμονωμένων θεμελίων, θεμελίων τοίχου και πλάκας θεμελίων, αποκτώντας, έτσι, τις αρχικές, βασικές γνώσεις που χρειάζεσαι για τη μετέπειτα εξειδίκευση στις λειτουργίες του προγράμματος.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 1.      Ρυθμίσεις Συμβολισμών
Κεφάλαιο 2.      Δημιουργία Δομικών Κολώνων
Κεφάλαιο 3.      Δημιουργία Κεκλιμένων Κολώνων   
Κεφάλαιο 4.      Δημιουργία Μεμονωμένων Θεμελίων
Κεφάλαιο 5.      Δημιουργία Θεμελίων Τοίχου
Κεφάλαιο 6.      Δημιουργία Πλάκας Θεμελίων

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 7-11

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 2η εκπαιδευτική Συνάντηση θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας θεμελίων με σκαλοπάτι, δημιουργίας κατασκευαστικού πατώματος και κεκλιμένου πατώματος με Stretching, αλλά και στη δημιουργία κεκλιμένου πατώματος με Shape Editing. Περιπτώσεις δημιουργίας ανοιγμάτων πατώματος έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις σου στο εν λόγω γνωστικό πεδίο. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 7.      Δημιουργία Θεμελίων Με Σκαλοπάτι
Κεφάλαιο 8.      Δημιουργία Κατασκευαστικού Πατώματος
Κεφάλαιο 9.      Δημιουργία Κεκλιμένου Πατώματος Με Streching  
Κεφάλαιο 10.    Δημιουργία Κεκλιμένου Πατώματος Με Shape Editing
Κεφάλαιο 11.    Δημιουργία Ανοιγμάτων Πατώματος

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 12-17

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η  εκπαιδευτική Συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τη δημιουργία Slab Edges, δοκούς, δοκούς πάνω σε Grids, καθώς και με τη δημιουργία κεκλιμένων δοκών, κατανοώντας πλήρως τις οικογένειες και τις ιδιότητες αυτών.  


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 12.    Δημιουργία Slab Edges
Κεφάλαιο 13.    Δημιουργία Δοκών
Κεφάλαιο 14.    Δημιουργία Δοκών Πάνω Σε Grids   
Κεφάλαιο 15.    Δημιουργία Κεκλιμένων Δοκών
Κεφάλαιο 16.    Οικογένειες Δοκών
Κεφάλαιο 17.    Ιδιότητες Δοκών

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 18-25

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 4η  εκπαιδευτική Συνάντηση θα αποκτήσεις τα αναγκαία εφόδια κατανόησης περιπτώσεων τροποποίησης συνδέσεων δοκών αλλά και συνδέσεων αυτών, δημιουργίας εσοχών σύνδεσης και δημιουργίας συστημάτων δοκών, προτού να περάσεις στη δημιουργία δομικών τοίχων, στηριγμάτων, δικτυωμάτων και κατανόησης των ιδιοτήτων αυτών.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 18.    Τροποποίηση Συνδέσεων Δοκών
Κεφάλαιο 19.    Συνδέσεις Δοκών
Κεφάλαιο 20.    Δημιουργία Εσοχών Σύνδεσης    
Κεφάλαιο 21.    Δημιουργία Συστημάτων Δοκών  
Κεφάλαιο 22.    Δημιουργία Δομικών Τοίχων
Κεφάλαιο 23.    Δημιουργία Στηριγμάτων
Κεφάλαιο 24.    Δημιουργία Δικτυωμάτων
Κεφάλαιο 25.    Iδιότητες Δικτυωμάτων    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 26-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 5η  εκπαιδευτική Συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς ανοίγματα σε δομικά στοιχεία, να κάνεις χρήση της εντολής Section Shape, να τοποθετείς οπλισμό και να χειρίζεσαι τα Rebar Constraints, για τις ανάγκες του έργου σου. Η επαρκής αντίληψη θεμάτων τοποθέτησης οπλισμού περιοχής, τοποθέτηση οπλισμού περάσματος και υφάσματος οπλισμού, θα πλαισιωθεί σωστά από την κατανόηση του τρόπου επικάλυψης του οπλισμού. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 26.    Δημιουργία Ανοιγμάτων Σε Δομικά Στοιχεία
Κεφάλαιο 27.    Χρήση Section Shape   
Κεφάλαιο 28.    Τοποθέτηση Οπλισμού  
Κεφάλαιο 29.    Managing Rebar Constraints
Κεφάλαιο 30.    Τοποθέτηση Οπλισμού Περιοχής
Κεφάλαιο 31.    Τοποθέτηση Οπλισμού Περάσματος
Κεφάλαιο 32.    Τοποθέτηση Υφάσματος Οπλισμού
Κεφάλαιο 33.    Επικάλυψη Οπλισμού  

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 34-39

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: 
Στην 6η  εκπαιδευτική Συνάντηση, θα μάθεις τα βασικά του κατασκευαστικού μοντελισμού, έχοντας τη δυνατότητα κατανόησης του τρόπου δημιουργίας μερών και τροποποίησης αυτών, τροποποίησης ρυθμίσεων εμφάνισης, υποδιαίρεσης τμημάτων και υποδιαίρεσης τμημάτων με κενά. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 34.    Εισαγωγή Στον Κατασκευαστικό Μοντελισμό
Κεφάλαιο 35.    Δημιουργία Μερών   
Κεφάλαιο 36.    Τροποποίηση Μερών
Κεφάλαιο 37.    Τροποποίηση Ρυθμίσεων Εμφάνισης   
Κεφάλαιο 38.    Υποδιαίρεση Τμημάτων
Κεφάλαιο 39.    Υποδιαίρεση Τμημάτων Με Κενά    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 40-43

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 7η  εκπαιδευτική Συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι περιπτώσεις συγχώνευσης και εξαίρεσης τμημάτων, αλλά και δρομολόγησης αυτών, να χειρίζεσαι ενώσεις δομικών τοίχων και τμημάτων, καθώς και να δημιουργείς τμήματα από συνδεδεμένα αρχεία. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 40.    Συγχώνευση και Εξαίρεση Τμημάτων   
Κεφάλαιο 41.    Δρομολόγηση Τμημάτων
Κεφάλαιο 42.    Ενώσεις Δομικών Τοίχων και Τμήματα 
Κεφάλαιο 43.    Δημιουργία Τμημάτων από Συνδεδεμένα Αρχεία    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 44-48

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 8η  εκπαιδευτική Συνάντηση, θα περάσεις σε θέματα δημιουργίας συναρμολόγησης, τοποθέτησης συναρμολογήσεων, δημιουργίας προβολών συναρμολογήσεων, αλλά και κατανόησης των εντολών Acquire Views και Assembly Views. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 44.    Δημιουργία Συναρμολόγησης    
Κεφάλαιο 45.    Τοποθέτηση Συναρμολογήσεων   
Κεφάλαιο 46.    Δημιουργία Προβολών Συναρμολογήσεων    
Κεφάλαιο 47.    Εντολή Acquire Views   
Κεφάλαιο 48.    Τροποποίηση Assembly Views    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Τελική Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με μια τελική εργασία.

 • Τελική Εργασία

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

Δωρεάν Απόκτηση & Χρήση Autodesk Softwares

Τα Authorized Training - Certification Centers της Autodesk®  του ομίλου μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής λογισμικού της εταιρείας Autodesk. Οι σπουδαστές μας μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Inventor, T-Splines κ.α

Σημείωση: Δεν πρόκειται για trial αλλά για πλήρη έκδοση των λογισμικών προς τα μέλη της κοινότητας.

Πάτησε εδώ για Εγγραφή στο Autodesk Community.

 

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

45

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!