Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Revit MEP της Autodesk®

Το Revit είναι ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα της Autodesk®, το οποίο προσφέρει μία ακριβή σχεδιαστική προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού σε Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο σχεδιασμό.

Είναι ένα BIM (Building Information Modeling) πρόγραμμα, το οποίο, σε αντίθεση με τα 2D σχεδιαστικά προγράμματα, παρέχει πρόσβαση στο σχέδιό σου σε πραγματικό χρόνο κατά τη σχεδίαση και την τροποποίηση.

 • Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την εκμάθηση του Revit MEP, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα η οποία μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Revit MEP στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του Revit MEP.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Revit MEP® με επίσημη ύλη από την Autodesk®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Revit MEP®

 

 • 58 εκπαιδευτικές ενότητες για το Revit MEP, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-5


Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο πρόγραμμα και θα εξοικειωθείς με τη συμπεριφορά των στοιχείων αυτού, κατανοώντας τον τρόπο ανοίγματος ενός αρχείου μελέτης, τον έλεγχο των ρυθμίσεων προβολής και την έναρξη ενός νέου project από τα πρόσφατα αρχεία.    


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 1.      Εισαγωγή-Αναφορά στο Revit και στη συμπεριφορά των   στοιχείων Revit
Κεφάλαιο 2.      Άνοιγμα ενός αρχείου μελέτης
Κεφάλαιο 3.      Εξοικείωση με το περιβάλλον    
Κεφάλαιο 4.      Κατανοώντας τον έλεγχο των ρυθμίσεων Προβολής  
Κεφάλαιο 5.      Ξεκινώντας ένα νέο Project από τα πρόσφατα αρχεία    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 6-10

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να αποθηκεύεις και να κλείνεις αρχεία, να χειρίζεσαι τις οικογένειες (Families) και να κάνεις επιλογή αντικειμένων. Η χρήση του προχείρου για αντιγραφή και επικόλληση και η διαγραφή αντικειμένων είναι μερικά, μόλις, από τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα έρθεις σε επαφή.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 6.      Αποθήκευση και κλείσιμο αρχείων
Κεφάλαιο 7.      Κατανοώντας τις Οικογένειες – Families
Κεφάλαιο 8.      Επιλογή αντικειμένων
Κεφάλαιο 9.      Χρήση του Προχείρου για Αντιγραφή & Επικόλληση
Κεφάλαιο 10.    Διαγραφή Αντικειμένων 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-19

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς επίπεδα, κανάβους, αλλά και να επεξεργάζεσαι αντικείμενα μέσω εντολών όπως η TrimExtend, η Rotate, η Move, η Copy, η Offset, η Array και η Scale. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 11.    Δημιουργία επιπέδων   
Κεφάλαιο 12.    Δημιουργία κανάβων    
Κεφάλαιο 13.    Επεξεργασία αντικειμένων –TrimExtend
Κεφάλαιο 14.    Επεξεργασία αντικειμένων –Rotate
Κεφάλαιο 15.    Επεξεργασία αντικειμένων –Move
Κεφάλαιο 16.    Επεξεργασία αντικειμένων –Copy
Κεφάλαιο 17.    Επεξεργασία αντικειμένων –Offset
Κεφάλαιο 18.    Επεξεργασία αντικειμένων –Array
Κεφάλαιο 19.    Επεξεργασία αντικειμένων –Scale

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 20-24

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις τον τρόπο σύνδεσης ενός αρχιτεκτονικού μοντέλου, αποκτώντας άνεση σε θέματα εισαγωγής χώρων, δημιουργίας HVAC Zones, υπολογισμού των ορίων θέρμανσης και ψύξης, αλλά και τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού για εξαερισμό. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 20.    Σύνδεση αρχιτεκτονικού μοντέλου
Κεφάλαιο 21.    Εισαγωγή χώρων    
Κεφάλαιο 22.    Δημιουργία HVAC Zones    
Κεφάλαιο 23.    Υπολογισμός των ορίων θέρμανσης και ψύξης
Κεφάλαιο 24.    Τοποθέτηση Μηχανολογικού εξοπλισμού για εξαερισμό   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 25-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς συστήματα αγωγών και διάταξη αγωγών, περνώντας, στη συνέχεια, σε θέματα ελέγχου και ανάλυσης ενός συστήματος αγωγών.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 25.    Δημιουργία Συστήματος Αγωγών
Κεφάλαιο 26.    Δημιουργία Διάταξης Αγωγών

Κεφάλαιο 27.    Έλεγχος Συστήματος Αγωγών
Κεφάλαιο 28.    Ανάλυση Συστήματος Αγωγών

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 29-35

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς θέματα δημιουργίας σωληνώσεων, εισαγωγής αξεσουάρ σωληνώσεων, ανάλυσης και ελέγχου ενός συστήματος σωληνώσεων.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 29.    Δημιουργία Σωληνώσεων   
Κεφάλαιο 30.    Εισαγωγή Αξεσουάρ Σωληνώσεων
Κεφάλαιο 31.    Δημιουργία Συστήματος Σωληνώσεων 
Κεφάλαιο 32.    Δημιουργία διάταξης Σωληνώσεων   
Κεφάλαιο 33.    Διαστασιολόγηση Σωληνώσεων
Κεφάλαιο 34.    Ανάλυση Συστήματος Σωληνώσεων
Κεφάλαιο 35.    Έλεγχος Συστήματος Σωληνώσεων    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 36-40

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με περιπτώσεις εισαγωγής ειδών υγιεινής, τοποθέτησης συνδετήρων, δημιουργίας ενός υδραυλικού συστήματος και σχάρας. Επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις πώς να δημιουργείς παράλληλους αγωγούς. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 36.    Εισαγωγή Ειδών Υγιεινής
Κεφάλαιο 37.    Τοποθέτηση Συνδετήρων
Κεφάλαιο 38.    Δημιουργία Υδραυλικού Συστήματος 

Κεφάλαιο 39.    Δημιουργία Σχάρας    
Κεφάλαιο 40.    Δημιουργία Παράλληλων Αγωγών

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 41-46

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, καθώς και δημιουργίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η κατανόηση των ρυθμίσεων καλωδίωσης, δημιουργίας ενός κυκλώματος καλωδίων και σύνδεσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών συσκευών έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις σου πάνω στα εν λόγω αντικείμενα.


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 41.    Εισαγωγή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
Κεφάλαιο 42.    Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικών Εξαρτημάτων    
Κεφάλαιο 43.    Δημιουργία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων    
Κεφάλαιο 44.    Κατανόηση Ρυθμίσεων Καλωδίωσης   
Κεφάλαιο 45.    Δημιουργία Κυκλώματος Καλωδίων
Κεφάλαιο 46.    Σύνδεση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικών Συσκευών    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 47-51

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα κατανοήσεις τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων φωτισμού και φωτομετρίας, εισαγωγής αντικειμένων φωτισμού και χειρισμού των διακοπτών αυτού. Η δημιουργία ενός συστήματος για τους διακόπτες και ενός κυκλώματος για φωτιστικά και διακόπτες είναι μερικά, ακόμη, από τα θέματα με τα οποία θα πρέπει να εξοικειωθείς πλήρως. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 47.    Κατανόηση Στοιχείων Φωτισμού Και Φωτομετρίας   
Κεφάλαιο 48.    Εισαγωγή Αντικειμένων Φωτισμού    
Κεφάλαιο 49.    Διακόπτες Φωτισμού   
Κεφάλαιο 50.    Δημιουργία Συστήματος Για τους Διακόπτες    
Κεφάλαιο 51.    Δημιουργία Κυκλώματος για Φωτιστικά και Διακόπτες    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 52-58

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να κάνεις εισαγωγή ετικετών, κειμένου και διαστάσεων, καθώς και να χειρίζεσαι σωστά τις μονάδες μέτρησης και το στυλ των διαστάσεων αποτελεσματικά. Θέματα χειρισμού της Camera και Render, αλλά και δημιουργίας και χρήσης χαρτιών αναλύονται, επίσης, διεξοδικά. 


Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 52.    Εισαγωγή Ετικετών  
Κεφάλαιο 53.    Εισαγωγή Κειμένου    
Κεφάλαιο 54.    Εισαγωγή Διαστάσεων   
Κεφάλαιο 55.    Μονάδες Μέτρησης και Στυλ Διαστάσεων    
Κεφάλαιο 56.    Camera & Render
Κεφάλαιο 57.    Δημιουργία και χρήση Χαρτιών
Κεφάλαιο 58.    Εκτύπωση    

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις μια γενική επανάληψη πάνω στο πρόγραμμα.

 • Γενική Επανάληψη 

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Autodesk®

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

Δωρεάν Απόκτηση & Χρήση Autodesk Softwares

Τα Authorized Training - Certification Centers της Autodesk®  του ομίλου μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής λογισμικού της εταιρείας Autodesk. Οι σπουδαστές μας μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Inventor, T-Splines κ.α

Σημείωση: Δεν πρόκειται για trial αλλά για πλήρη έκδοση των λογισμικών προς τα μέλη της κοινότητας.

Πάτησε εδώ για Εγγραφή στο Autodesk Community.

 

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

45

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!