Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Relux

Το Relux είναι   πρόγραμμα φωτομετρίας με το οποίο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μελέτες φωτισμού εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και δρόμου.


 Τα προγράμματα φωτομετρίας αποτελούν ένα αναντικατάστατο εργαλείο του μελετητή φωτισμού, που σε συνδυασμό με τις γνώσεις του στο αντικείμενο της Φωτοτεχνίας και την εμπειρία του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση μίας μελέτης φωτισμού και την παρουσίαση ενός φωτορεαλιστικού αποτελέσματος. 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Relux® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Relux

 • 38 εκπαιδευτικές ενότητες για το Relux, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-10


Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια εισαγωγή στο πρόγραμμα, ενώ θα μάθεις πώς να κάνεις import ένα project. Οι επιλογές του CAD-Import και γενικότερα, των γραμμών εργαλείων και εργαλείων Settings, καθώς και η σχεδίαση σκηνής είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται η 1η συνάντηση. Στη συνέχεια, θα περάσεις στη δημιουργία δωματίων και ορόφων, στη χρήση της γραμμής εργαλείων outputs και στις ρυθμίσεις επιπέδων αξιολόγησης, κλείνοντας με τα στοιχεία δωματίου.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 1.      Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2.      Import project
Κεφάλαιο 3.      CAD - Import
Κεφάλαιο 4.      Γραμμές εργαλείων
Κεφάλαιο 5.      Γραμμή εργαλείων Settings 
Κεφάλαιο 6.      Σχεδίαση Σκηνής
Κεφάλαιο 7.      Δημιουργία δωματίων και ορόφων
Κεφάλαιο 8.      Γραμμή εργαλείων Outputs
Κεφάλαιο 9.      Ρυθμίσεις Επιπέδων Αξιολόγησης
Κεφάλαιο 10.    Στοιχεία δωματίου

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-18

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με την τοποθέτηση εικονιδίων, με τους τρόπους εκτέλεσης εντολών και με τη σχεδίαση, περνώντας, στη συνέχεια, στη χρήση της εντολής erase, στις εντολές oops, undo και redo, offset, fillet και chamfer.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 11.    Τοποθέτηση εικονιδίων 
Κεφάλαιο 12.    Τρόποι Εκτέλεσης εντολών
Κεφάλαιο 13.    Σχεδίαση 
Κεφάλαιο 14.    Εντολή erase 
Κεφάλαιο 15.    Εντολές oops undo redo   
Κεφάλαιο 16.    Εντολή offset   
Κεφάλαιο 17.    Εντολή fillet   
Κεφάλαιο 18.    Εντολή Chamfer  

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 19-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις σε εργασίες τοποθέτησης αντικειμένων στο χώρο, τοποθέτησης βασικών αντικειμένων Basic objects, καθώς και στη χρήση εργαλείων επεξεργασίας αντικειμένων και group objects & create Boolean group. Στη συνέχεια, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις ομάδες εργαλείων mouse mode & working plane, να δημιουργείς νέα μελέτη και νέους χώρους, πολυγωνικούς χώρους, καθώς και να εισαγάγεις χρώματα, υφές και υλικά materials, κλείνοντας με την επιλογή φωτιστικών σωμάτων. 
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 19.    Τοποθέτηση αντικειμένων στον χώρο
Κεφάλαιο 20.    Τοποθέτηση βασικών αντικειμένων Basic objects
Κεφάλαιο 21.    Εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων
Κεφάλαιο 22.    Εργαλεία Group objects & Create Boolean group
Κεφάλαιο 23.    Διαχειριστής Μελέτης Project manager
Κεφάλαιο 24.    Ομάδες εργαλείων Mouse mode & Working plane
Κεφάλαιο 25.    Δημιουργία νέας μελέτης & Δημιουργία νέων χώρων
Κεφάλαιο 26.    Δημιουργία πολυγωνικού χώρου
Κεφάλαιο 27.    Εισαγωγή χρωμάτων, υφών και υλικών Materials
Κεφάλαιο 28.    Επιλογή φωτιστικών σωμάτων

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 29-38

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την συνάντηση να καταπιαστείς με την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, με την προβολή φωτομετρικών αποτελεσμάτων, καθώς και με το χειροκίνητο τρόπο τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων. Στη συνέχεια, θα περάσεις στις ιδιότητες του παραθύρου φωτιστικών σωμάτων και στην ομαδοποίηση των φωτιστικών και θα έχεις την ευκαιρία να διερευνήσεις οικονομική μελέτη φωτισμού, τις απεικονίσεις μελέτης, μελέτη εξωτερικού φωτισμού, αλλά και τη δημιουργία μελέτης δρόμου. Τέλος, θα ασχοληθείς με παράδειγμα δημιουργίας μελέτης δρόμου και θα δεις τα αποτελέσματα.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 29.    Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
Κεφάλαιο 30.    Προβολή φωτομετρικών αποτελεσμάτων
Κεφάλαιο 31.    Χειροκίνητος τρόπος τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
Κεφάλαιο 32.    Παράθυρο ιδιοτήτων φωτιστικών σωμάτων & Ομαδοποίηση φωτιστικών 
Κεφάλαιο 33.    Οικονομική μελέτη φωτισμού
Κεφάλαιο 34.    Απεικονίσεις μελέτης
Κεφάλαιο 35.    Μελέτη εξωτερικού φωτισμού
Κεφάλαιο 36.    Δημιουργία μελέτης δρόμου
Κεφάλαιο 37.    Παράδειγμα Δημιουργίας Μελέτης Δρόμου
Κεφάλαιο 38.    Αποτελέσματα

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!