Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Quark Xpress της Quark®

Το QuarkXpress είναι Πρόγραμμα Σελιδοποίησης, συνδυάζει πολλά εργαλεία άλλων γραφιστικών προγραμμάτων όπως τα εργαλεία του Photoshop και του Illustrator. Εμείς μαθαίνουμε να στήνουμε περιοδικό.

 • Δεν Απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση τoυ QuarkXpress, είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του QuarkXpress στον εκπαιδευτικό μας φορέα, είστε σε θέση με αυτοπεποίθηση να ανταποκριθείτε σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του QuarkXpress.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Quark Xpress® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Quark Xpress®:

 

 • 31 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το QuarkXpress μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-4

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο περιβάλλον λειτουργίας του Quark Xpress, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και αποθήκευση αρχείων για εξάσκηση σε απλές και συνήθεις εντολές. Μαθαίνοντας να εργάζεσαι με διατάξεις, θα περάσεις στο εργαλείο της εστίασης και θα κληθείς να αφιερώσεις χρόνο στις σχετικές ασκήσεις των κεφαλαίων.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:    Εισαγωγή στο Quark Xpress    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2:    Δημιουργία  και Αποθήκευση Αρχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:    Εργασία με διατάξεις    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:    Το εργαλείο Zoom    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.


2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 5-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα καταπιαστείς με τα βασικά της εισαγωγής σελίδας και της πλοήγησης, με το εργαλείο γραμμής και με τα χρώματα, προτού περάσεις στο χειρισμό του εργαλείου της πένας. Μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην ύλη, θα είσαι σε θέση να αφομοιώσεις τα θεωρητικά θέματα των εισηγήσεων.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 5:    Εισαγωγή Σελίδας και Πλοήγηση    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:    Το εργαλείο Line Tool    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 7:    Color –Χρώματα    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8:    Το εργαλείο Pen Tool    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-12

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μπορέσεις να εισαγάγεις κείμενα γρήγορα και αποδοτικά, να το μορφοποιείς και να υλοποιείς εργασίες με πλαίσια κειμένου, μέσα από πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τις δυνατότητες σύνδεσης και αποσύνδεσης κειμένου, θα μάθεις τη χρηστικότητα των οδηγών, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 9:      Εισαγωγή Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10:    Μορφοποίηση Πλαισίου Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11:    Εργασίες με Πλαίσια Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 9 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12:    Σύνδεση – Αποσύνδεση κειμένου  και Οδηγοί    Πρακτική Εφαρμογή με 9 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 13-16

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις τις απαιτούμενες μορφοποιήσεις στις παραγράφους σου και θα λάβεις χρήσιμες συμβουλές μορφοποιήσεων, περνώντας, έπειτα, σε μορφοποιήσεις κειμένου και σε σχετικές πρακτικές εφαρμογές. Ασκήσεις θα κληθείς να παρακολουθήσεις και πάνω στους πίνακες, ώστε να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία του Quark Xpress. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 13:    Μορφοποιήσεις Παραγράφου    Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:    Συμβουλές Μορφοποιήσεων    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15:    Μορφοποιήσεις Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:    Πίνακες    Πρακτική Εφαρμογή με 9 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 17-20

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να αλλάζεις στυλ πίνακα και να θέτεις στηλοθέτες όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του έργου που υλοποιείς. Αφιερώνοντας χρόνο στην πρακτική πάνω στις εικόνες και στα εφέ αυτών, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι τα οπτικά στοιχεία του έργου εύκολα και παραγωγικά.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17:    Αλλαγή Στυλ Πίνακα    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:    Στηλοθέτες    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19:    Εικόνες    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:    Εφέ Εικόνας    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 21-24

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις τι ακριβώς είναι οι πρότυπες σελίδες και πώς μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο στην υλοποίηση του έργου σου. Μαθαίνοντας πώς να αναπαραγάγεις στοιχεία, να στοιχίζεις και να κατανέμεις στοιχεία στο έργο σου και να "παίζεις" με τις στρώσεις αυτού, θα αποκτήσεις την αναγκαία ευχέρεια που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στις προχωρημένες εντολές συνδυαστικής επεξεργασίας.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 21:    Πρότυπες Σελίδες    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22:    Αναπαραγωγή Στοιχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23:    Στοίχιση και Κατανομή    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:    Στρώσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 25-29

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Η 7η εκπαιδευτική συνάντηση αναλώνεται στα περίφημα φύλλα στύλ και στην εκτύπωση, μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνοντας να σχεδιάζεις ιστοσελίδες, θα γνωρίσεις τις απεριόριστες δυνατότητες που σου παρέχει το υπό μελέτη λογισμικό σε αυτή την κατεύθυση. Έχοντας κατανοήσει τον τρόπο διαχείρισης της επιλογής χρωμάτων, τη χρήση σελιδοδεικτών και υπερσυνδέσμων, θα είσαι σε θέση να δημιουργείς και να υλοποιείς ιστοσελίδες επαγγελματικών προδιαγραφών.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 25:    Φύλλα Στυλ    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26:    Εκτύπωση    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:    Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Κεφάλαιο 28:    Επιλογή Χρωμάτων
Κεφάλαιο 29:    Σελιδοδείκτες και Υπερσυνδέσμους

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.


8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 30 και 31

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς αλληλεπιδραστική εικόνα, ώστε να ξεφεύγεις από τα συνήθη εργαλεία που αφήνουν το χρήστη του έργου σου απαθή, ενώ θα καταπιαστείς και με τη λειτουργία της εξαγωγής, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και εναλλακτικές που αυτή σου παρέχει μέσα από ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 30:    Δημιουργία Αλληλεπιδραστικής Εικόνας
Κεφάλαιο 31:    Εξαγωγή    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από εσένα. 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της προτελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην προτελευταία εκπαιδευτική συνάντηση θα αναλάβεις να φέρεις εις πέρας την εργασία που θα σου ανατεθεί.

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Τελική Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της τελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση αναλώνεται στη γενική επανάληψη που κρίνεται αναγκαία και ολοκληρώνεται με την τελική εργασία που θα κληθείς να υλοποιήσεις.

Διδακτέα Ύλη:

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

Σύνολο 11 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:
31 Επαναληπτικές Συναντήσεις
Υποχρεωτικά Σχέδια
Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

11

Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

31

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!