Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Επαγγελματικά Σεμινάρια

Οι γνώσεις είναι αξιοποιήσιμες όταν πλαισιώνονται από τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες. Παρακολουθώντας τα επαγγελματικά σεμινάρια πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του Management, του Marketing και της Διαφήμισης, μαθαίνεις να καλλιεργείς τα skills εκείνα που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στα καθήκοντα που σου ανατίθενται άμεσα και με επιτυχία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις συνεργατών και πελατών. 

Τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης επίσης βοηθούν φοιτητές και νέους αποφοίτους να εισέλθουν στο στίβο της αγοράς εργασίας με τα εφόδια που χρειάζονται για να θέσουν αυτά που έμαθαν στα πλαίσια των σπουδών τους στην πράξη.

Διοικητικά Skills

Οι διοικητικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη θεωρητική και την πρακτική προσέγγιση περιστατικών στα οποία ο επαγγελματίας θα κληθεί συχνά να ανταποκριθεί, λειτουργώντας με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό. Αποκτώντας εξοικείωση με θέματα όπως αυτά της οργάνωσης γραφείου, της διαχείρισης της εμπορικής αλληλογραφίας και της τεχνικής των συναλλαγών, ο καταρτιζόμενος μαθαίνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της εργασίας του και να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση των εργασιών και των πόρων που τίθενται στη διάθεσή του, σε οποιαδήποτε ιεραρχική βαθμίδα και εάν βρίσκεται.

Εμπειρική Προσέγγιση

Η εμπειρία η οποία αποκτάται μέσα από την αντιμετώπιση πραγματικών case-studies και η τριβή με συνήθη περιστατικά τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει ο καταρτιζόμενος στην πράξη, δημιουργούν το εμπειρικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στο μελλοντικό επαγγελματία να προσεγγίζει τα περιστατικά της εργασίας του επιτυχώς και να μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διοικεί και να διοικείται αποτελεσματικά. Μέσα από την εναρμόνισή του με τους στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου απασχολείται, μπορεί να ταυτίζεται με αυτούς και να κερδίζει μέσα από την ολοκλήρωση των project.

Λόγοι Επιλογής F2F Skills Seminars

Επιλέγοντας να εκπαιδευτείς και να πιστοποιηθείς στα σεμινάρια επαγγελματικών δεξιοτήτων από τον όμιλο FACEtoFACE®, αποκτάς την πρακτική, επαγγελματική κατάρτιση που όπως έχεις διαπιστώσει είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου εργασίας. Καλλιεργώντας τα skills που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου, εφοδιάζεσαι με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις τη σταδιοδρομία σου με επιτυχία.

Marketing

Το σεμινάριο πάνω στο Marketing σου παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου. Ενδεικτικά, το Marketing χρησιμοποιείται στις πωλήσεις χονδρικής, λιανικής, από εγχώριες μέχρι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγες δε, οι περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιείται για την προώθηση υπηρεσιών ή ακόμα και προσώπων. 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Δείτε την Παρουσίαση: Click Εδώ

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το σεμινάριο «Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών» παρουσιάζει  κανόνες και μεθοδολογία για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών κάθε επιχείρησης. Απευθύνεται σε στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, πωλητές και επιχειρηματίες.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Δείτε την Παρουσίαση: Click Εδώ

Στενογραφία

Το σεμινάριο πάνω στη στενογραφία σου παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου. Ενδεικτικά, στενογραφία χρησιμοποιούν οι ιδιαιτέρες γραμματείς, οι στενογράφοι της Βουλής, των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών.  Το σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το γερμανικό σύστημα Gabelsberger, το οποίο στηρίζεται στο τετράγραμμο. 

Διάρκεια Μαθημάτων: 30  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 • 49 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για Στενογραφία  μόνο στη  FACEtoFACE®

 

 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κατανοήσεις τι είναι η στενογραφία και ποιο σύστημα τηρούμε στην Ελλάδα. Αφού εξοικειωθείς με τους τρόπους στενογραφικής γραφής, θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις περισσότερα για την κατεύθυνση γραφής, τα διπλά γράμματα και θέματα ορθογραφίας. Τα κύρια ονόματα και τα σημεία στίξεως είναι ορισμένα από τα αντικείμενα που θα παρακολουθήσεις στα πλαίσια της συνάντησης. 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 1: Τι είναι η Στενογραφία;

•Κεφάλαιο 2: Ποιο σύστημα τηρούμε στην Ελλάδα;

•Κεφάλαιο 3: Τρόποι στενογραφικής γραφής

•Κεφάλαιο 4: Κατεύθυνση γραφής

•Κεφάλαιο 5: Διπλά γράμματα

•Κεφάλαιο 6: Ορθογραφία

•Κεφάλαιο 7: Κύρια ονόματα

•Κεφάλαιο 8: Σημεία της στίξεως

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-18

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο στενογραφούμε και να αντιληφθείς τους λόγους για τους οποίους είναι εύκολη η μέθοδος της στενογραφίας. Αφού καταπιαστείς με το στενογραφικό αλφάβητο, θα γνωρίσεις τα μικρά, τα μεσαία, τα μεγάλα και τα αντίθετα γράμματα. Στη συνέχεια, θα μάθεις να διακρίνεις τα σύμφωνα από τα φωνήεντα και θα ασχοληθείς με το φωνήεν "α". 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 9: Πως στενογραφούμε;

•Κεφάλαιο 10: Εύκολη η μέθοδος της στενογραφίας.

•Κεφάλαιο 11: Στενογραφικό αλφάβητο

•Κεφάλαιο 12: Μικρά γράμματα

•Κεφάλαιο 13: Μεσαία γράμματα

•Κεφάλαιο 14: Μεγάλα γράμματα

•Κεφάλαιο 15: Αντίθετα γράμματα

•Κεφάλαιο 16: Σύμφωνα

•Κεφάλαιο 17: Φωνήεντα

•Κεφάλαιο 18: Το Φωνήεν «α»

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 19-26

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις θέματα σύνδεσης των λέξεων, προτού περάσεις σε πρακτική εξάσκηση στο φωνήεν "ε", στο φωνήεν "ο" και στις εξαιρέσεις του "ο". Οι συλλαβές "γος", "κος" και "χος" αναλύονται στα πλαίσια του μαθήματος, προτού περάσεις στο φωνήεν "ι" και στις εξαιρέσεις του, στις διφθόγγους "ου", "αυ" και ηυ". 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 19: Σύνδεση λέξεων

•Κεφάλαιο 20: Το Φωνήεν «ε»

•Κεφάλαιο 21: Το Φωνήεν «ο»

•Κεφάλαιο 22: Εξαιρέσεις του «ο»

•Κεφάλαιο 23: Οι  συλλαβές «γος», «κος», και «χος»

•Κεφάλαιο 24: Το Φωνήεν «ι»

•Κεφάλαιο 25: Εξαιρέσεις του «ι»

•Κεφάλαιο 26: Η δίφθογγος «ου»

•Κεφάλαιο 27: Η δίφθογγος «αυ»

•Κεφάλαιο 28: Η δίφθογγος «ηυ»

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-31

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με τις διφθόγγους "ευ" και "ηυ", με τα άρθρα και με τα σύμφωνα "ρ", "λ" και "σ", περνώντας, στη συνέχεια, στις καταλήξεις ες, ις, ας, ος, εως και ιος. Η εξοικείωση με τις προθέσεις, τις αντωνυμίες, τους συνδέσμους και τα επιρρήματα εκπληρώνει τους στόχους της παρούσας συνάντησης. 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 28: Η δίφθογγος «ηυ»

•Κεφάλαιο 29: Η δίφθογγος «ευ»

•Κεφάλαιο 30: Άρθρα

•Κεφάλαιο 31: Το  σύμφωνο Ρ

•Κεφάλαιο 32: Το σύμφωνο «λ»  

•Κεφάλαιο 33: Το Σύμφωνο «σ»

•Κεφάλαιο 34: Καταλήξεις ες, ις, ας, ος, εως, ιος

•Κεφάλαιο 35: Προθέσεις

•Κεφάλαιο 36: Αντωνυμίες

•Κεφάλαιο 37: Σύνδεσμοι

•Κεφάλαιο 38: Επιρρήματα

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 32-34

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κατανοήσεις τον τρόπο γραφής των λέξεων με  "αυ" και "ευ" και να εξασκηθείς με τα ρήματα καιτ α επίθετα. Το σύμφωνο "φ", το σύμφωνο "τ" και οι συλλαβές "τζ", "ταζ", "τεζ", "τιζ" και "τοζ" αναλύονται στα πλαίσια της συνάντησης διεξοδικά, προτού περάσεις στη συλλαβή "σι", στις συλλαβές χορ, χερ, χιρ και χαρ και στην κατανόηση των καταλήξεων. Τα ουρανισκόφωνα γράμματα "γγ", "γκ", γχ" και "γξ" ολοκληρώνουν τη συνάντηση, μαζί με τη χρήση της περικοπής καταλήξεων για αύξηση.  

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 39: Λέξεις με «αυ» και «ευ»

•Κεφάλαιο 40: Ρήματα

•Κεφάλαιο 41: Επίθετα

•Κεφάλαιο 42: Το σύμφωνο «φ»

•Κεφάλαιο 43: Το σύμφωνο «τ»

•Κεφάλαιο 44: Οι συλλαβές  «τζ» «ταζ», «τεζ», «τιζ», «τοζ»

•Κεφάλαιο 45: Συλλαβή «σι»

•Κεφάλαιο 46: Οι συλλαβές χορ, χερ, χιρ, χαρ

•Κεφάλαιο 47: Καταλήξεις 

•Κεφάλαιο 48: Τα ουρανισκόφωνα γράμματα «γγ», «γκ», «γχ», «γξ»

•Κεφάλαιο 49: Περικοπή καταλήξεων για αύξηση της 

 

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 30 ωρών.
Αποτελούνται από:

 •  49 Κεφάλαια
 •  Πρακτική Εφαρμογή

 

Εμπορική Αλληλογραφία

Το σεμινάριο Εμπορικής Αλληλογραφίας αποσκοπεί στην ακριβή σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, καθώς επίσης και με τη σύνταξη επιστολών με το κατάλληλο στυλ που συχνά υιοθετούν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της γραπτής τους επικοινωνίας. Κατανοώντας κανείς τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου ύφους και κανόνων σύνταξης ανάλογα με τις περιστάσεις και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αντιλαμβάνεται την αξία εξοικείωσης με τα βασικά θέματα της εμπορικής αλληλογραφίας.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 

 • 32 εκπαιδευτικές ενότητες για την Εμπορική Αλληλογραφία μόνο στη  FACEtoFACE®:

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-5

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κατανοήσεις τι ακριβώς είναι η αλληλογραφία και ποια η διάκρισή της σε εσωτερική, εξωτερική, με κριτήριο το γεωγραφικό διαχωρισμό, σε ταχυδρομική αλληλογραφία, τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωνική, με βάση το κριτήριο του τρόπου. Η διάκριση της αλληλογραφίας με κριτήριο το περιεχόμενο, την ιδιότητα του συντάκτη και η διάκριση σε επίσημη, διοικητική, διπλωματική, ιδιωτική, προσωπική και εμπορική εντάσσεται στους στόχους της 1ης συνάντησης. Η διάκριση με βάση το κριτήριο της λειτουργικότητας σε επαγγελματική και κοινωνική, καθώς και η σημασία της με κριτήριο τη διάκριση σε οργανωτική, οικονομική και νομική αποτελεί, επίσης, μέρος των στόχων της ενότητας.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:    Τι είναι αλληλογραφία;    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

​Κεφάλαιο 2:    Διάκριση της αλληλογραφίας-Εσωτερική αλληλογραφία-Εξωτερική αλληλογραφία      Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

​Κεφάλαιο 3:    Διάκριση της αλληλογραφίας-Επίσημη,  Διοικητική και Διπλωματική αλληλογραφία     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4:    Διάκριση της αλληλογραφίας-Επαγγελματική και Κοινωνική αλληλογραφία      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 5:    Σημασία της εμπορικής αλληλογραφίας   Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 6-9

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μπορείς να διακρίνεις την εμπορική αλληλογραφία με γνώμονα τον προορισμό, αν είναι εσωτερική ή εξωτερική, σε ποιον κλάδο απευθύνεται, καθώς και να καταπιαστείς με την εμφάνιση, την ποιότητα του επιστολόχαρτου και άλλες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στον τελικό παραλήπτη. Κατανοώντας τη σημασία της διάταξης των στοιχείων, την επικεφαλίδα και τα στοιχεία του παραλήπτη, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς και στην πιο απαιτητική και κρίσιμη επαγγελματική επιστολή.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 6:     Εσωτερική, Εξωτερική, Εμπορική,Βιομηχανική,Τραπεζική,τουριστική και ναυτιλιακή Αλληλογραφία    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7:      Εμφάνιση της εμπορικής επιστολής      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 8:      Διάταξη των στοιχείων της εμπορικής επιστολής      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9:      Διάταξη των στοιχείων της εμπορικής επιστολής      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 10-19

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθεί με τη χρήση του υστερόγραφου, του δελτιάρου και της υπόμνησης, προτού περάσεις στα χαρακτηριστικά μιας αίτησης και μιας αναφοράς, στη μορφή ενός τηλεγραφήματος και ενός σημειώματος προφορικής συνεννόησης, ώστε, στην πορεία, να ασχοληθείς με την εισερχόμενη αλληλογραφία και την αποτελεσματική της διαχείριση. Μαθαίνοντας να διεκπαιρεώνεις την εξερχόμενη αλληλογραφία, θα είσαι σε θέση και να ταξινομείς την αλληλογραφία σου, να συντάσσεις μια εμπορική επιστολή και να γνωρίζεις τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει, διακρίνοντας τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 10:    Υστερόγραφο, Δελτάριο, Υπόμνηση       Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 11:    Αίτηση, Αναφορά       Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 12:    Τηλεγράφημα (σπίλιγν)      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 13:     Σημείωμα προφορικής συνεννόησης     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 14:     Εισερχόμενη αλληλογραφία      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 15:      Διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 16:      Ταξινόμηση της εμπορικής αλληλογραφίας       Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 17:      Σύνταξη εμπορικής επιστολής           Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 18:      Τι πρέπει να διαθέτει το κείμενο κάθε εμπορικής επιστολής       Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 19:      Τεχνικά στοιχεία         Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

 

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 20-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να ξεχωρίζεις τις τυποποιημένες διατυπώσεις από τις υπόλοιπες, να κατανοείς μια εγκύκλιο εμπορική επιστολή και να διακρίνεις ανάμεσα στις επιστολές προσφοράς εμπορευμάτων, υπηρεσιών, αγοραπωλησίας και επιστολών αναφερόμενων σε εμπορεύματα τρίτων. Μαθαίνοντας δε να διακρίνεις τα χαρακτηριστικά των επιστολών που αναφέρονται σε συμφωνίες και διακανονισμούς λογαριασμών, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς τα ιδιαίτερα στοιχεία μιας επιστολής πληροφοριών.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 20:      Τυποποιημένες διατυπώσεις      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση 

Κεφάλαιο 21:      Εγκύκλιο εμπορική επιστολή      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 22:      Επιστολές προσφοράς εμπορευμάτων      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 23:      Επιστολές προσφοράς υπηρεσιών        Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 24:      Επιστολές Αγοραπωλησίας Εμπορευμάτων        Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 25:      Επιστολές Αναφερόμενες Σε Εμπορεύματα Τρίτων       Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 26:       Επιστολές Αναφερόμενες σε Συμφωνίες και Διακανονισμούς Λογαριασμών      Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 27:       Επιστολές Πληροφοριών        Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις 

 

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: 28-32

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι επιστολές παραγγελιοδοχικών επιχειρήσεων, συμμετοχικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων και να διακρίνεις μεταξύ των επιστολών μεταξύ εμπόρων και τραπεζικών επιχειρήσεων και των επιστολών έκδοσης μιας εγγυητικής. Ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική συνάντηση, θα αναλάβεις να φέρεις σε πέρας σχετική εργασία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 28:       Επιστολές Παραγγελιοδοχικών  Επιχειρήσεων       Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 29:       Επιστολές Συμμετοχικών Επιχειρήσεων       Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 30:       Επιστολές Βιομηχανικών Επιχειρήσεων       Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 31:       Επιστολές Μεταξύ Εμπόρων και Τραπεζικών Επιχειρήσεων       Πρακτική Εφαρμογή με 14 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 32:       Επιστολή έκδοσης εγγυητικής επιστολής       Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 

 • Γενική Επανάληψη
 • Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση

 

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 32 Κεφάλαια
 • Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

Οργάνωση Γραφείου

Το σεμινάριο πάνω στην οργάνωση γραφείου σου παρέχει τις γνώσεις που χρειάζεσαι και τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανταπεξέλθεις στην επαγγελματική σου καθημερινότητα. Αξιοποιώντας τις ικανότητές σου, μπορείς να προγραμματίσεις τη σταδιοδρομία σου σε εργασίες γραφείου αποτελεσματικά.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ 

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 • 34 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για Οργάνωση Γραφείου  μόνο στη  FACEtoFACE®

 

 1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με την έννοια και τη σημασία του περιβάλλοντος του γραφείου στη σύγχρονη, ανταγωνιστική επιχείρηση. Μαθαίνοντας βασικά πράγματα για τις λειτουργίες ενός γραφείου, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις ορισμένες δευτερεύουσες, αλλά εξίσου σημαντικές, εργασίες. Έχοντας έρθει σε επαφή με θέματα οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών, θα μάθεις τις βασικές αρχές σχεδιασμού της εργασίας σου, κάνοντας τον κατάλληλο προγραμματισμό. Έχοντας, στο σημείο αυτό, αποκτήσει εξοικείωση με το περιβάλλον του γραφείου, θα μάθεις να διακρίνεις ανάμεσα στα γραφεία ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 1:    Έννοια και σημασία του Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 2:    Οι λειτουργίες του Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 3:    Δευτερεύουσες εργασίες Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 4:    Οργάνωση του Γραφείου & των εργασιών του     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 5:    Αρχές Σχεδιασμού Εργασίας     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 6:    Προγραμματισμός Γραφείου    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 7:    Περιβάλλον του Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 8:    Γραφεία Ανοιχτού ή Κλειστού Τύπου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-18

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις κατανοήσεις την ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου χώρου για εργασίες γραφείου, συμμετέχοντας στον προγραμματισμό των δαπανών. Επιλέγοντας την κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό, θα έρθεις, έπειτα, σε επαφή με τις λειτουργικές δαπάνες ενός γραφείου, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε μέτρα σύνδεσης μεθόδων με τη λογιστική τάξη. Αναγνωρίζοντας την υπευθυνότητα η οποία διέπει το πεδίο του Εσωτερικού Ελέγχου, θα μάθεις τη σημασία της οργάνωσης και σωστής διεύθυνσης ενός αρχείου. Ερχόμενος/η σε επαφή με τα συστήματα αρχειοθέτησης των γραφείων κατά το αλφαβητικό σύστημα, αλλά και με άλλα, θα έχεις ολοκληρώσει επιτυχώς τους σκοπούς της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Διδακτέα Ύλη:

 

•Κεφάλαιο 9:       Δημιουργία Κατάλληλου χώρου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 10:     Προγραμματισμός Δαπανών     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 11:     Επίπλωση & Εξοπλισμός Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 12:     Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 13:     Μέτρα σύνδεσης μεθόδων με τη λογιστική τάξη     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 14:     Υπευθυνότητα Εσωτερικού Ελέγχου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 15:     Οργάνωση & Διεύθυνση Αρχείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 16:     Συστήματα Αρχειοθέτησης Γραφείων (Αλφαβητικό Σύστημα)     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 17:     Συστήματα Αρχειοθέτησης Γραφείων (Αριθμητικό Σύστημα & Αριθμητικό – Αλφαβητικό Σύστημα)     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 18:      Συστήματα Αρχειοθέτησης Γραφείων (Κατά Θέμα Αρχειοθέτηση & Γεωγραφικό σύστημα Αρχειοθέτησης)     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 19-26

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να χειρίζεσαι συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό αρχείο, μαθαίνοντας πώς να διασταυρώνεις ενδείξεις αρχειοθετημένων στοιχείων. Χρησιμοποιώντας ένα μικροφωτογραφικό αρχείο, θα μπορέσεις να περάσεις, στην πορεία, στην άκρως σημαντική θεματολογία της τήρησης βάσης δεδομένων με τη χρήση ενός Η/Υ. Κατανοώντας τη σημασία της λογικής της αρχειοθέτησης, θα μάθεις πώς να πραγματοποιείς εκκαθάριση ενός αρχείου, ενώ θα αφιερώσεις αρκετό χρόνο στο εξίσου σημαντικό πεδίο του προγραμματισμού χρόνου.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 19:     Συγκεντρωτικό ή Αποκεντρωτικό Αρχείο     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 20:     Διασταύρωση Ενδείξεων Αρχειοθετημένων Στοιχείων     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 21:      Μικροφωτογραφικό Αρχείο     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 22:     Βάση Δεδομένων με τη χρήση Η/Υ     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 23:      Η Λογική της Αρχειοθέτησης     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 24:     Εκκαθάριση Αρχείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 25:     Προγραμματισμός Χρόνου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 26:      Προγραμματισμός Χρόνου (Μέρος 2ο)     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-31

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις τι ακριβώς είναι το Management Ολικής Ποιότητας. Αντιλαμβανόμενος/η τη σημασία της παραγωγικότητας εργασιών σε ένα γραφεία, θα μάθεις τα συστατικά του Management Ολικής Ποιότητας, αλλά και τα εμπόδια που συχνά συναντάμε κατά την εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών. Η αύξηση της παραγωγικότητας κρίνεται ως ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα με τα οποία έρχεται κανείς αντιμέτωπος σε ένα περιβάλλον γραφείου.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 27:      Management ολικής ποιότητας     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 28:     Παραγωγικότητα Εργασιών Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 29:     Συστατικά Management ολικής ποιότητας     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 30:     Εμπόδια του Management ολικής ποιότητας     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 31:     Παραγωγικότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

 

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 32-34

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις το πρότυπος παραγωγικότητας σε ένα γραφείο, αλλά και να ασχοληθείς με ορισμένες μελέτες περιπτώσεων, προτού περάσεις σε θέματα αξιολόγησης της απόδοσης και αναλάβεις την τελική σου εργασία.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 32:      Πρότυπο Παραγωγικότητας Γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 33:      Μελέτη Περιπτώσεων     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 34:     Αξιολόγηση Απόδοσης     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Ανάθεση και Παράδοση Εργασίας

 

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 •  34 Κεφάλαια
 •  Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

 

Γλώσσα του Σώματος

Το σεμιναρίο πάνω στη Γλώσσα του Σώματος σχετίζεται με αυτό που λέει κανείς, αλλά χωρίς λόγια. Συχνά, τα μηνύματα που μεταδίδει κανείς, ασυναίσθητα, προς τους άλλους είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχει κατά νου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι χρήσιμο να μπορεί κανείς να διαβάζει τη σκέψη των άλλων, μέσα από την κίνηση, τις χειρονομίες και τη στάση του σώματος, ερμηνεύοντας ορθά τις προθέσεις και τις διαθέσεις τους. Μαθαίνοντας πώς να εξασφαλίζει τη συνεργασία των άλλων, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις συνεντεύξεις και τις εμπορικές του διαπραγματεύσεις. 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 • 18 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για τη Γλώσσα του Σώματος μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-4

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μπορείς να ερμηνεύεις τις χειρονομίες με την παλάμη, αλλά και να κάνεις σωστές χειραψίες. Κατανοώντας τα μηνύματα που μεταδίδουν οι κινήσεις που κάνεις, ενδεχομένως ασυναίσθητα, με τα χέρια, θα μάθεις να κάνεις επιδείξεις του αντίχειρα.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 1:     Χειρονομίες με την Παλάμη 

•Κεφάλαιο 2:     Χειραψίες

•Κεφάλαιο 3:     Κινήσεις με τα χέρια

•Κεφάλαιο 4:     Επιδείξεις του αντίχειρα

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 5-9

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να κάνεις σωστές χειρονομίες σε ένα πρόσωπο, να ερμηνεύεις το τράβηγμα του γιακά, τις χειρονομίες στο μάγουλο και στο σαγόνι, αλλά και να αντιλαμβάνεσαι τους φραγμούς με τους βραχίονες

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 5:     Χειρονομίες στο πρόσωπο Α

•Κεφάλαιο 6:     Χειρονομίες στο πρόσωπο Β

•Κεφάλαιο 7:     Το τράβηγμα του γιακά

•Κεφάλαιο 8:     Χειρονομίες στο μάγουλο και το σαγόνι

•Κεφάλαιο 9:     Φραγμοί με τους βραχίονες

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 10-13

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να ερμηνεύεις το σταύρωμα των χεριών, αλλά και να κατανοείς τα μηνύματα που μεταδίδουν οι φραγμοί με τα πόδια, μέσα από διάφορες και ποικίλες στάσεις. 

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 10:    Σταύρωμα των χεριών

•Κεφάλαιο 11:    Φραγμοί με τα πόδια Α

•Κεφάλαιο 12:    Φραγμοί με τα πόδια Β

•Κεφάλαιο 13:    Φραγμοί με τα πόδια Γ

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 14-18

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να ερμηνεύεις το σταύρωμα των αστραγάλων, κατανοώντας, στην πορεία, το κλείδωμα των ποδιών. Μαθαίνοντας δε να αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της θέσης του κεφαλιού και της θέσης με γυαλιά, θα περάσεις στο άκρως ενδιαφέρον μέρος της χρήσης των ματιών και των μηνυμάτων που περνούν, χωρίς να ειπωθεί ούτε μια απλή κουβέντα. 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 14:    Σταύρωμα των αστραγάλων

•Κεφάλαιο 15:    Κλείδωμα των ποδιών

•Κεφάλαιο 16:    Θέση κεφαλιού

•Κεφάλαιο 17:    Θέση κεφαλιού με γυαλιά

•Κεφάλαιο 18:    Οι ματιές

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με σχετική εργασία πάνω στα θέματα του σεμιναρίου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Ανάθεση και Παράδοση Εργασίας

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 18 Κεφάλαια
 • Τελική Εργασία

 

Δημόσιες Σχέσεις

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, που επικρατεί στο περιβάλλον της αγοράς δημιούργησε την ανάγκη της καθοδήγησης της κοινής γνώμης σύμφωνα με τα συμφέροντα της επιχείρησης. Η μέθοδος που επηρεάζει την διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι οι Δημόσιες Σχέσεις.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης


 

 • 74 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να καταλάβεις τι είναι το προϊόν και γιατί είναι κοβμικής σημασίας το όνομα, η συσκευασία και η τιμή του. Μαθαίνοντας πώς γίνεται η διανομή του, θα εμβαθύνεις σε θέματα προώθησης πωλήσεων, καθώς και στο direct mail, μέσα από αρκετά παραδείγματα.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.     Το Προϊόν

Κεφάλαιο 2.     Το Όνομα του Προϊόντος

Κεφάλαιο 3.     Συσκευασία Προϊόντος

Κεφάλαιο 4.     Τιμή Προϊόντος

Κεφάλαιο 5.     Διανομή Προϊόντος

Κεφάλαιο 6.     Προώθηση Πωλήσεων (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 7.     Προώθηση Πωλήσεων (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 8.     Προώθηση Πωλήσεων (Μέρος 3ο)

Κεφάλαιο 9.     Direct Mail (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 10.   Direct Mail (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 11.   Direct Mail (Μέρος 3ο)

Κεφάλαιο 12.   Direct Mail (Μέρος 4ο)

Κεφάλαιο 13.   Direct Mail (Μέρος 5ο)

Κεφάλαιο 14.   Direct Mail (Μέρος 6ο)

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις για τα πρόσωπα της διαφήμισης, αλλά και για την επικοινωνία εν γένει. Κατανοώντας το πώς λειτουργεί μια ελληνική διαφημιστική εταιρεία, θα γνωρίσεις σε βάθος την προβολή του διαφημιζόμενου, καθώς και τη διάκριση ανάμεση στο Marketing Manager, στον Advertising Manager και στον Product Manager, προτού περάσεις στις αρμοδιότητες του διευθυντή πωλήσεων. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να κατανοήσεις τη δράση των account executives, θα είσαι σε θέση να μάθεις περισσότερα για τους δημιουργούς της διαφήμισης και πώς αυτοί λειτουργούν.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 15.    Τα Πρόσωπα της Διαφήμισης

Κεφάλαιο 16.    Επικοινωνία

Κεφάλαιο 17.    Η Ελληνική Διαφημιστική Εταιρεία

Κεφάλαιο 18.    Ο Διαφημιζόμενος

Κεφάλαιο 19.    Marketing Manager

Κεφάλαιο 20.    Advertising Manager

Κεφάλαιο 21.    Product Manager

Κεφάλαιο 22.    Διευθυντής Πωλήσεων

Κεφάλαιο 23.    Οι Διαφημιστές

Κεφάλαιο 24.    Account Executives

Κεφάλαιο 25.    Δημιουργοί της Διαφήμισης

 

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις περισσότερα για τα διαφημιστικά μέσα, για την επιλογή της διαφημιστικής εταιρείας και για το τι συμβαίνει σε μια ενδεχόμενη διακοπή της συνεργασίας. Το brief, η έρευνα και ο σχεδιασμός αποτελούν μερικά από τα κομμάτια στο παζλ της διαφήμισης, με το ρόλο του καταναλωτή να τοποθετείται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Ο τρόπος που λειτουργεί ο ανταγωνισμός και το λεγόμενο positioning θα σε απασχολήσουν στην πορεία των μαθημάτων, με τη διαφημιστική πρόταση να εντάσσεται στα θέματα του τελευταίου κεφαλαίου της συνάντησης. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 26.    Διαφημιστικά Μέσα

Κεφάλαιο 27.    Επιλογή Διαφημιστικής Εταιρείας 

Κεφάλαιο 28.    Διακοπή Συνεργασίας

Κεφάλαιο 29.    Brief

Κεφάλαιο 30.    Έρευνα & Σχεδιασμός

Κεφάλαιο 31.    Ο Καταναλωτής & ο Ρόλος του

Κεφάλαιο 32.    Ο Ανταγωνισμός

Κεφάλαιο 33.    Positioning

Κεφάλαιο 34.    Η Διαφημιστική Πρόταση

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις περισσότερα για την παρουσίαση της διαφημιστικής πρότασης, προτού περάσεις σε θέματα δημιουργικότητας και λειτουργίας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζει η διαφημιστική καμπάνια και η εταιρική ταυτότητα, θα μάθεις περισσότερα για την τηλεοπτική διαφήμιση και για τα πρέπει και τα μη. Τεχνικά θέματα της τηλεόρασης θα σε απασχολήσουν προς το μέσο της συνάντησης, για να περάσεις, στη συνέχεια, στην καταχώρηση, αλλά και στην εικαστική παράσταση της απεικόνισης μιας διαφημιστικής ιδέας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα διαπιστώσεις, έχει η επιλογή του τίτλου της καταχώρησης, καθώς και η σύνταξη του κυρίως κειμένου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 35.    Η Παρουσίαση της Διαφημιστικής Πρότασης

Κεφάλαιο 36.    Η Δημιουργικότητα

Κεφάλαιο 37.     Διαφημιστική Καμπάνια

Κεφάλαιο 38.     Εταιρική Ταυτότητα

Κεφάλαιο 39.     Η Τηλεοπτική Διαφήμιση

Κεφάλαιο 40.    Τα πρέπει και τα μή μιάς τηλεοπ. διαφήμισης.(pt1)

Κεφάλαιο 41.    Τα πρέπει και τα μή μιάς τηλεοπ. διαφήμισης.(pt2)

Κεφάλαιο 42.    Υλοποίηση Τηλεοπτικής Ταινίας

Κεφάλαιο 43.    Τεχνικά Θέματα της Τηλεόρασης

Κεφάλαιο 44.    Η Καταχώρηση

Κεφάλαιο 45.    Η Εικαστική Παράσταση της Απεικόνισης

Κεφάλαιο 46.    Ο Τίτλος της Καταχώρησης

Κεφάλαιο 47.    Το Κυρίως Κείμενο της Καταχώρησης

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να δημιουργείς σλόγκαν και θα εξοικειωθείς λίγο περισσότερο με την ελληνική διαφημιστική γλώσσα. Τα τυπογραφικά στοιχεία και ο τρόπος λειτουργίας μιας ραδιοφωνικής και μιας κινηματογραφικής διαφήμισης θα σε απασχολήσουν αρκετά, ενώ ενδιαφέρον θα αντλήσεις και από τα θέματα που άπτονται της αφίσας και της υπαίθριας διαφήμισης. Η προσαρμογή, το έντυπο και η τυπογραφική δουλειά είναι μερικά από τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστείς, προτού συνεχίσεις με το υλικό στα σημεία πώλησης, τα είδη του POP material και τα έντυπα των καταχωρήσεων. Οι δημόσιες σχέσεις και ο αντιδογματισμός αποτελούν δε, ορισμένα από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα σε βοηθήσουν να αντιληφθείς καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί η σύγχρονη διαφήμιση, προτού ολοκληρώσεις την εκπαιδευτική συνάντηση.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 48.    Το Σλόγκαν

Κεφάλαιο 49.    Η Ελληνική Διαφημιστική Γλώσσα

Κεφάλαιο 50.    Τα Τυπογραφικά Στοιχεία

Κεφάλαιο 51.    Η Ραδιοφωνική Διαφήμιση

Κεφάλαιο 52.    Η Κινηματογραφική Διαφήμιση

Κεφάλαιο 53.    Η Αφίσα & η Υπαίθρια Διαφήμιση

Κεφάλαιο 54.     Η Προσαρμογή

Κεφάλαιο 55.    Το Έντυπο

Κεφάλαιο 56.    Η Τυπογραφική Δουλειά

Κεφάλαιο 57.    Το Υλικό στα Σημεία Πώλησης

Κεφάλαιο 58.    Τα Είδη του P.O.P. Material

Κεφάλαιο 59.    Έντυπα Καταχωρήσεων

Κεφάλαιο 60.    Λειτουργία του P.O.P.

Κεφάλαιο 61.    Επιλογή Μέσων

Κεφάλαιο 62.    Η Επιλογή των Διαφημιστικών Μέσων

Κεφάλαιο 63.    Η Πολιτική Διαφήμιση

Κεφάλαιο 64.    Διαφήμιση & Προπαγάνδα

Κεφάλαιο 65.    Το Κοινό

Κεφάλαιο 66.    Πρόγραμμα: Το Κορυφαίο Έντυπο

Κεφάλαιο 67.    Η Κοινωνική Διαφήμιση

Κεφάλαιο 68.    Το Κύρος

Κεφάλαιο 69.    Διαφήμιση Παιδικών Προϊόντων

Κεφάλαιο 70.    Η Διαφήμιση για Νέους

Κεφάλαιο 71.    Η Διαφήμιση Αλκοολούχων Ποτών

Κεφάλαιο 72.    Δημόσιες Σχέσεις

Κεφάλαιο 73.    Η Διαφημιστική Δεοντολογία

Κεφάλαιο 74.    Ο Αντιδογματισμός στη Διαφήμιση

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 74 Κεφάλαια

Ρόλος της Γραμματέως

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα της γραμματέως, αποκτώντας ταχύρυθμες γνώσεις για όλες  τις πλευρές της εργασίας που περιλαμβάνει ο ρόλος  της “γραμματέως”  o οποίος σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικά άτομα, δίνοντας σας την ευκαιρία άσκησης του ρόλου αυτού μέσω ενός συνόλου ολοκληρωμένων καθηκόντων και εργασιών που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και στην πραγματικότητα μια κανονική γραμματέας ως μέρος της καθημερινότητας.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 

 • 45 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Ρόλο της Γραμματέως μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-10

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις πώς γίνεται η οργάνωση της γραμματείας μιας διεύθυνσης και να έρθεις σε επαφή με τα είδη της οργανωτικής δομής. Κατανοώντας την οργάνωση ευθείας γραμμής, θα μάθεις περισσότερα για τη λειτουργική οργάνωση, προτού περάσεις στη διάκριση εκτελεστικής και επιτελικής οργάνωσης. Μαθαίνοντας περισσότερα για τη δομή της διεύθυνσης, θα μπορέσεις να αντιληφθείς καλύτερα τα τμήματα που απαρτίζουν μια επιχείρηση, ώστε να περάσεις σε πιο σύνθετα θέματα τεχνολογικής υποστήριξης και των μέσων που συνθέτουν το περιβάλλον ενός γραφείου.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:    Οργάνωση Γραμματείας     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 2 :   Είδη οργανωτικής δομής     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 3:    Οργάνωση ευθείας γραμμής    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 4:    Λειτουργική οργάνωση    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 5:    Εκτελεστική και επιτελική οργάνωση    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 6:    Εκτελεστική, οριζόντια & επιτελική σχέση    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 7:    Δομή της Διεύθυνσης     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8:    Τα τμήματα της επιχείρησης   Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 9:    Τεχνολογική υποστήριξη     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 10:   Το περιβάλλον του γραφείου     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 11-19

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις για τις συγκεκριμένες λειτουργίες του ρόλου του γραφείου, προτού περάσεις σε θέματα τεχνολογίας και μπορέσεις να κατανοήσεις τις διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες και στις μικρές επιχειρήσεις. Ερχόμενος σε επαφή με στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σημασία του σωστού φωτισμού και εξαερισμού. Αρκετά χρήσιμη θα σου φανεί και η νομοθεσία για την υγεία και τη σωματική ασφάλεια στην εργασία, όπως επίσης και η απαρίθμηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων ενός εργαζόμενου. Τα συστήματα ασφαλείας αναλύονται διεξοδικά, κλείνοντας, με αυτό τον τρόπο, τη συγκεκριμένη συνάντηση. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 11:    Συγκεκριμένες λειτουργίες του ρόλου του γραφείου      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 12:    Τεχνολογία   Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 13:    Διαφορές ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 14:    Κτιριακές εγκαταστάσεις     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 15:    Φωτισμός & Εξαερισμός     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 16:    Νομοθεσία για την υγεία και τη σωματική ασφάλεια     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 17:    Ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ενός εργαζόμενου       Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 18:    Ασφάλεια    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 19:    Συστήματα ασφαλείας      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

 

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 20-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κατανοήσεις τους ρόλους των υπαλλήλων γραφείου, να εξοικειωθείς με τη διαδικασία πρόσληψης, επιλογής και εκπαίδευσης και να έρθεις σε επαφή με τον τρόπο σύνταξης των αιτήσεων, τις λίστες κατάλληλων υποψηφίων και θέματα ιατρικών εξετάσεων. Αρκετά ενδιαφέρουσα θα σου φανεί η ύλη πάνω σε θέματα αξιολόγησης, σύνταξης συστατικών επιστολών και επιστολής πρόσληψης, για να κατανοήσεις τι ακριβώς σημαίνει "απορριφθέντες υποψήφιοι".

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 20:      Ποιοι είναι οι ρόλοι των Υπάλληλων γραφείου;    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 21:      Διαδικασία πρόσληψης, επιλογής, και εκπαίδευσης      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 22:      Αιτήσεις     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 23:      Τι είναι η Λίστα κατάλληλων υποψηφίων     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση 

Κεφάλαιο 24:      Ιατρικές εξετάσεις   Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση 

Κεφάλαιο 25:      Αξιολόγηση    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 26:     Συστατικές επιστολές     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 27:     Επιστολή πρόσληψης     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 28:     Τι σημαίνει Απορριφθέντες υποψήφιοι;    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 29-39

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις περισσότερα για τις περιγραφές εργασίας, για την ανάληψη μιας νέας θέσης και για τη σωστή εκπαίδευση ενός εργαζομένου. Κατανοώντας τα είδη εκπαίδευσης που διατίθενται, θα μπορέσεις να περάσεις στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να αντιληφθείς καλύτερα θέματα αποτίμησης και νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αρκετά σημαντική για μία γραμματέα είναι η επικοινωνία και τα εμπόδιά της, ενώ ξεκάθαρο θα πρέπει να σου είναι και το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή των μέσων επικοινωνίας, προτού δεις περισσότερα για το γραπτό τύπο.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 29:    Τι είναι Περιγραφές εργασίας;      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 30:    Τι σημαίνει Ανάληψη νέας θέσης;     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 31:     Εκπαίδευση      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 32:     Τι είδη εκπαίδευσης διατίθενται;       Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 33:     Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος       Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 34:     Πώς γίνεται η αποτίμηση;     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 35:     Νομοθεσία για την προστασία Προσωπικών δεδομένων;        Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 36:     Επικοινωνία      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 37:     Ποια είναι τα εμπόδια για την ουσιαστική επικοινωνία      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 38:     Ποιοι είναι οι Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μέσων;      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 39:     Γραπτή επικοινωνία;      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 40-45

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις περισσότερα για τις επαγγελματικές επιστολές, για τα περιεχόμενα και τα στυλ, προτού περάσεις στα υπομνήματα και στους σκοπούς τους. Ενδιαφέρον θα σου φανεί το μέρος για τις αναφορές και για τα στυλ της σύνταξής τους, προτού περάσεις σε θέματα τήρησης πρακτικών. Προς το πέρας της συνάντησης, η ύλη αναλώνεται σε θέματα χρήσης δελτίων και ειδοποιήσεων, καθώς και χειρισμού εταιρικών εντύπων.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο  40:     Επαγγελματικές επιστολές; Περιεχόμενο και στυλ      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο  41:     Υπομνήματα. Σκοποί των υπομνημάτων      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 42:      Αναφορές; Στυλ σύνταξης της αναφοράς      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 

Κεφάλαιο 43:     Τήρηση Πρακτικών. Στυλ και μορφή      Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 44:     Πως χρησιμοποιούνται τα Δελτία και οι  ειδοποιήσεις;       Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 45:     Εφημερίδες της εταιρείας. Δελτία τύπου. Προετοιμασία και παρουσίαση.      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Ανάθεση και Παράδοση Εργασίας

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 45 Κεφάλαια
 • Τελική Εργασία

Τεχνική Συναλλαγών

Ο σκοπός του σεμιναρίου της Τεχνικής των Συναλλαγών είναι να σας  διδάξει τις βασικές αρχές της διεξαγωγής του εμπορίου, να επισημάνει τη σπουδαιότητά του για την όλη οικονομική ζωή και ανάπτυξη του ανθρώπου, να  τονίσει τη μεγάλη επίδρασή του σ΄ όλους τους άλλους παραγωγικούς κλάδους και να επισημάνει τη σκοπιμότητα και τη σημασία των διαφόρων εμπορικών εγγράφων, τα οποία οφείλουν οι έμποροι να εκδίδουν σε κάθε τους συναλλαγή και να διαφυλάττουν με επιμέλεια. Θα διδαχθείτε το αντικείμενο και τη χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών, τα αίτια  της δημιουργίας της οικονομικής δράσης του ανθρώπου, τις δυσχέρειες της συναλλαγής των αγαθών, το χρήμα, το νόμισμα, το εμπόριο και τις εμπορικές αγοραπωλησίες, τα εμπορικά έγγραφα, που εκδίδονται κατά τη σύμβαση και την εκτέλεση των αγοραπωλησιών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τα βοηθητικά πρόσωπα του εμπορίου, την εμπορική πίστη, τα αξιόγραφα και τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς.

 

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20  ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 • 28 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για την Τεχνική Συναλλαγών μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κατανοήσεις το αντικείμενο και τη χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών. Μαθαίνοντας περισσότερα για την οικονομική δράση του ανθρώπου, για τις ανάγκες του και τα αγαθά, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς επαρκώς τον καταμερισμό των έργων και της εργασίας, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε θέματα φυσικών ανταλλαγών και της αξίας χρήσης. Οι δυσχερείες που μπορεί να προκύψουν κατά τη φυσική ανταλλαγή αναφέρονται επίσης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Αντικείμενο και χρησιμότητα της τεχνικής των Συναλλαγών

Κεφάλαιο 2.    Η οικονομική δράση του ανθρώπου –Ανάγκες, Αγαθά

Κεφάλαιο 3.    Καταμερισμός των έργων & της εργασίας

Κεφάλαιο 4.    Φυσική ανταλλαγή- Αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία των αγαθών-Δυσχέρειες φυσικής ανταλλαγή

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να διακρίνεις τις έννοιες χρήμα, νόμισμα, νομισματική μονάδα, τιμή, ενώ θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τα αίτια ανάπτυξης του εμπορίου. Αντιλαμβανόμενος τις διακρίσεις του εμπορίου, του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωμών, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τι είναι εμπόρευμα, εμπορική αγοραπωλησία και ποιες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από μία σύμβαση. Οι έννοιες της ποσότητας και της ποιότητας αναλύονται προς το πέρας της συνάντησης. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 5.   Χρήμα-Νόμισμα- Νομισματική μονάδα-τιμή

Κεφάλαιο 6.    Έννοια και αίτια δημιουργίας του εμπορίου

Κεφάλαιο 7.    Διακρίσεις του Εμπορίου

Κεφάλαιο 8.    Εμπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο πληρωμών

Κεφάλαιο 9.  Εμπόρευμα – εμπορική αγοροπωλησία, Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων

Κεφάλαιο 10.  Ποσότητα & Ποιότητα

 

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις περισσότερα για το χρόνο και τον τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων, για τον τρόπο φόρτωσης και αποστολής, για το χρόνο και τον τόπο πληρωμής, για τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης και για τη σημασία και διάκριση των εγγράφων μιας αγοραπωλησίας. Ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική συνάντηση, θα πρέπει να έχεις κατανοήσει, επίσης, επαρκώς τα αποδεικτικά έγγραφα μιας αγοραπωλησίας.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 11:    Χρόνος & τόπος παράδοσης

Κεφάλαιο 12.    Τρόπος φόρτωσης & αποστολής

Κεφάλαιο 13.    Χρόνος & τόπος πληρωμής

Κεφάλαιο 14.    Προσδιορισμό της τιμής πώλησης

Κεφάλαιο 15.    Σημασία & διάκριση των εγγράφων της αγοραπωλησίας

Κεφάλαιο 16.    Αποδεικτικά έγγραφα της αγοραπωλησίας

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις περισσότερα για τα έγγραφα που εκδίδονται κατά την εκτέλεση της αγοραπωλησίας, για τα έγγραφα διακίνησης, αλλά και για την έννοια και τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού. Διακρίνοντας ανάμεσα στις έννοιες θεμιτού και αθέμιτου ανταγωνισμού, θα είσαι σε θέση να μάθεις περισσότρα για τα νομοθετικά μέτρα κατά του τελευταίου, αλλά και να γνωρίσεις ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του εμπορίου

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17.   Έγγραφα που εκδίδονται κατά την εκτέλεση της αγοραπωλησίας

Κεφάλαιο 18.   Έγγραφα που εκδίδονται κατά την διακίνηση των εμπορευμάτων

Κεφάλαιο 19.   Η έννοια και τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού

Κεφάλαιο 20.   Θεμιτός και αθέμιτος ανταγωνισμός

Κεφάλαιο 21.   Νομοθετικά μέτρα κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού

Κεφάλαιο 22.   Κύρια πρόσωπα του εμπορίου

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις τη διάκριση μεταξύ πίστης και πίστωσης και θα δεις υποδείγματα αξιογράφων, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, ολοκληρώνοντας το σεμιναριακό κύκλο πάνω στην τεχνική των εμπορικών συναλλαγών.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 23.   Πίστη –Πίστωση- Διάκριση πίστωσης

Κεφάλαιο 24.   Η πίστη στο εμπόριο

Κεφάλαιο 25.   Αξιόγραφα

Κεφάλαιο 26.   Συναλλαγματική

Κεφάλαιο 27.   Γραμμάτιο σε διαταγή

Κεφάλαιο 28.   Επιταγή

Σύνολο 5 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 28 Κεφάλαια

 

 

 

Ελληνική Δακτυλογράφηση

Στον σημερινό χώρο εργασίας, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι εργοδότες επιθυμούν οι υποψήφιοι να έχουν Γνώσεις και δεξιότητες   για να προσληφθούν, όπου εφόσον έχουν και τα κατάλληλα εφόδια μπορούν να ανελιχτούν γρηγορότερα.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 

 • 71 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για την Ελληνική Δακτυλογραφία μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα εξοικειωθείς με το αλφαβητικό πληκτρολόγιο. Γνωρίζοντας, αρχικά, τα πλήκτρα αφετηρίας, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις τα πλήκτρα αφετηρίας, αποκτώντας την κατάλληλη εξοικείωση με τα πλήκτρα ΓΗ. Κάνοντας πρακτική εξάσκηση των χαρακτήρων της μεσαίας σειράς με συνδυασμό των χαρακτήρων της Επάνω ή της Κάτω Σειράς, θα είσαι σε θέση να κάνεις εξάσκηση στο αλφάβητο για τους σκοπούς των μαθημάτων. 

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 1:     Εισαγωγή

•Κεφάλαιο 2:     Πλήκτρα Αφετηρίας     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 3:     Πλήκτρα ΓΗ     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 4:     Πλήκτρα Μεσαίας & Επάνω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 5:     Πλήκτρα Μεσαίας & Κάτω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 6:     Πλήκτρα Μεσαίας Επάνω & Κάτω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 7:     Εξάσκηση των χαρακτήρων Α_Ζ     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 8:     Εξάσκηση των χαρακτήρων Η_Μ     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-13 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να συνεχίσεις με την πρακτική εξάσκηση του αλφαβήτου, προτού περάσεις σε ασκήσεις πάνω στο γράμμα ΔΕ και στο τονούμενο γράμμα Ε.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 9:     Εξάσκηση των χαρακτήρων Ν_Π1     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 10:    Εξάσκηση των χαρακτήρων Ρ_Υ     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 11:    Εξάσκηση των χαρακτήρων Φ_Ω     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

•Κεφάλαιο 12:    Εξάσκηση των χαρακτήρων ΔΕΦ     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 13:    Εξάσκηση των χαρακτήρων έ     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 14-26 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα εξασκηθείς στα γράμματα Τ, Α, τονούμενο Α, Ρ, Κ, Ι, ελληνικό ; για να εξασκηθείς, έπειτα, στο Ι'', Σ, Ο, Λ, Ξ και στους κεφαλαίους χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας το αριστερό και το δεξιό Shift. Αποκτώντας εξοικείωση με τα γράμματα Υ, ς, Β, Χ, Ζ, Μ και Γ, θα είσαι προετοιμασμένος για την επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 14:    Γράμμα Τα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 15:    Γράμμα Α    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 16:    Γράμμα Α ΤΟΝΟΥΝΕΝΟ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 17:    Γράμμα Ρ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 18:    Γράμμα Κ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 19:    Γράμμα Ι    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 20:    Γράμμα _B    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 21:    ΤΟΝΟΥΜΕΝΟ Γράμμα (ί)    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 22:    Γράμμα Σ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 23:    Γράμμα Ο    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 24:    Γράμμα Λ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 25:    Γράμμα Ξ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 26:    Στιγμιαία Κεφαλαία    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα κάνεις εξάσκηση στα γράμματα Ψ, Η, Θ, τελεία, κόμμα και τονούμενο Ο, προτού περάσεις στο γράμμα Π.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 27:    Γράμμα ψ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 28:    Γράμμα Η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 29:    Γράμμα Θ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 30:    Χαρακτήρας Τελεία    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 31:    Χαρακτήρας κόμμα    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 32:    Χαρακτήρας ό    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 33:    Χαρακτήρας π Κάθετος    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 34-42 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Εξασκηθείτε Πληκτρολογώντας Κεφαλαίους Χαρακτήρες, Χρησιμοποιώντας το Αριστερό και το Δεξιό Πλήκτρο Shift.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 34:    Γράμμα γ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 35:    Γράμμα υ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 36:    Γράμμα σς    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 37:    Γράμμα β    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 38:    Γράμμα χ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 39:    Γράμμα ζ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 40:    Γράμμα μ    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 43-49 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξασκηθείς με τα γράμματα Ν, Ω, με τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, 7 και 6, 8, 9, 4 και 5.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 41:    Γράμμα ν    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 42:    Γράμμα ω    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 43:    Αριθμός_0    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 44:    Αριθμός_1    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 45:    Αριθμός_2    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 46:    Αριθμός_3    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 47:    Αριθμός_7    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 48:    Αριθμός_8    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 49:    Αριθμός_9    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 51-59 

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 51:    Δραστηριότητα 1η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 52:    Δραστηριότητα 2η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 53:    Δραστηριότητα 3η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 54:    Δραστηριότητα 4η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 55:    Δραστηριότητα 5η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 56:    Δραστηριότητα 6η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 57:    Δραστηριότητα 7η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 58:    Δραστηριότητα 8η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 59:    Χρονομέτρηση Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 60-71 

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 60:    Δραστηριότητα 9η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 61:    Δραστηριότητα 10η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 62:    Δραστηριότητα 11η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 63:    Δραστηριότητα 12η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 64:    Δραστηριότητα 13η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 65:    Δραστηριότητα 14η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 66:    Δραστηριότητα 15η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 67:    Δραστηριότητα 16η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 68:    Δραστηριότητα 17η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 69:    Δραστηριότητα 18η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 70:    Δραστηριότητα 19η    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 71:    Αριθμοπινακίδα    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη

 

Διδακτέα Ύλη:

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα των προηγούμενων συναντήσεων, με μια γενική επανάληψη και την τελική εργασία.

 • Γενική Επανάληψη
 • Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση

 

Σύνολο 8 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 71 Κεφάλαια
 • Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

 

Αγγλική Δακτυλογράφηση

Στον σημερινό χώρο εργασίας, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι εργοδότες επιθυμούν οι υποψήφιοι να έχουν Γνώσεις και δεξιότητες   για να προσληφθούν, όπου εφόσον έχουν και τα κατάλληλα εφόδια μπορούν να ανελιχτούν γρηγορότερα.

 • Διάρκεια Μαθημάτων: 20 ώρες, Εκπαιδευτικές Επιλογές: Στην Τάξη  -  Εξ Αποστάσεως - Μικτή Μέθοδος, Πιστοποίηση: ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρουσίαση Μαθήματος: Click Εδώ

 

Πατήστε Εδώ για τα Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης

 

 • 26 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για την Αγγλική Δακτυλογραφία μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-5

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με τα πλήκτρα αφετηρίας. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τα πλήκτρα G, H αποτελεσματικά, θα είσαι σε θέση να περάσεις στην πρακτική εξάσκηση των χαρακτήρων της μεσαίας σειράς με συνδυασμό των χαρακτήρων της επάνω σειράς, της κάτω σειράς και των δύο.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 1:     Στάση του σώματος, κατά την δακτυλογράφηση

•Κεφάλαιο 2:     Πλήκτρα Αφετηρίας     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 3:     Πλήκτρα G,H     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 4:     Πλήκτρα Μεσαίας & Επάνω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 5:     Πλήκτρα Μεσαίας & Κάτω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 6-9 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα κάνεις πρακτική εξάσκηση στην αγγλική αλφάβητο.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 6:     Πλήκτρα Μεσαίας, Επάνω & Κάτω σειράς     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 7:     Γράμματα της Αγγλικής  αλφαβήτου abcdefg     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 8:     Γράμματα της Αγγλικής  αλφαβήτου hijklm     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Άσκηση

•Κεφάλαιο 9:     Γράμματα της Αγγλικής  αλφαβήτου nopqrst     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Άσκηση

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 10-13 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να συνεχίσεις με την πρακτική εξάσκηση της αλφαβήτου, ακολουθώντας μερικούς κανόνες για τη σωστή δακτυλογράφηση. Ιδιαίτερα χρήσιμες θα σου φανούν οι δραστηριότητες που ενσωματώνονται στην ύλη, βοηθώντας σε να αποκτήσεις ταχύτητα και εξοικείωση με την ορθογραφημένη πληκτρολόγηση.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 10:     Γράμματα της Αγγλικής  αλφαβήτου uvwxyz     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Άσκηση

•Κεφάλαιο 11:     Κανόνες για την σωστή δακτυλογράφηση     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 12:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 13:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 14-17 

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να αναλάβεις να πληκτρολογήσεις γρήγορα και σωστά τα κείμενα που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ενότητας.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 14:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 15:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 16:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 17:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 18-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαίδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα δακτυλογραφήσεις κείμενα των δραστηριοτήτων, αλλά θα αποκτήσεις και την απαιτούμενη εξοικείωση με την αριθμοπινακίδα.

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 18:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 19:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 20:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 21:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 22-26

 

Διδακτέα Ύλη:

•Κεφάλαιο 22:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 23:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 24:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 25:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

•Κεφάλαιο 26:     Πληκτρολογήστε την δεξιότητα     Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

 • Γενική Επανάληψη
 • Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση

 

Σύνολο 6 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 20 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 26 Κεφάλαια
 • Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής
 • Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

 

 

 

 

Επίσημη Εκπαιδευτική Ύλη Business Skills από το Υπουργείο Παιδείας