Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Joomla®

To Joomla είναι ένα on-line σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις Web sites ή E-shops. Στόχος ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι να μπορεί κάποιος που δε γνωρίζει καθόλου από προγραμματισμό, να προσθέτει, να ανανεώνει να αλλάζει το περιεχόμενο της σελίδας του χωρίς να χρειαστεί να γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα.

 • Δεν Απαιτούνται γνώσεις κώδικα HTML και CSS  για την εκμάθηση του Joomla, είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Joomla στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του Joomla.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Joomla® με επίσημη ύλη από τo Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Joomla®:

 

 • 57 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Joomla μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 1-7

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις την εύχρηστη πλατφόρμα του Joomla και να κατανοήσεις τις περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η χρήση της. Η αντίληψη των χαρακτηριστικών και της δομής της πλατφόρμας αποτελούν αντικείμενο μελέτης στα σχετικά κεφάλαια, ενώ μέσω των εφαρμογών θα έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς τη διαλειτουργικότητα  ιστοσελίδων, της XML, HTML, CSS και φυλλομετρητή. Κατανοώντας τη διάκριση στατικών και δυναμικών σελίδων, θα μπορέσεις να περάσεις σε πρακτικά θέματα εγκατάστασης τοπικού εξυπηρετητή xampp και να κατεβάζεις το πρόγραμμα μέσω πρακτικών εφαρμογών. 


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1: Τι είναι το Joomla, που αποσκοπεί-Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2: Χαρακτηριστικά & Δομή του Joomla-Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3: Ιστοσελίδα, XML, HTML, CSS, Web Browser-Πρακτική Εφαρμογή με  5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4: Web Server, Domain Name-Πρακτική Εφαρμογή με  3Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5: Τι είναι οι Στατικές & Δυναμικές σελίδες-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 6: Εγκατάσταση του  τοπικού server  xampp-Πρακτική Εφαρμογή με  4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7: Download του προγράμματος του Joomla-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 9-14

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς βάση δεδομένων .sql και να εγκαθιστάς το πρόγραμμα Joomla, ενσωματώνοντας την ελληνική γλώσσα. Μαθαίνοντας να δημιουργείς άρθρο και να το ορίζεις ως κύριο άρθρο, θα έχεις την απαιτούμενη ευχέρεια να μορφοποιείς το περιεχόμενο ενός άρθρου και να εισαγάγεις την επιλογή της δημιουργίας "Διαβάστε περισσότερα". Μαθαίνοντας να δημιουργείς μενού και να σελιδοποιείς το άρθρο σε στοιχείο μενού, θα είσαι σε θέση να ανταποκρίνεσαι επιτυχώς στα πρακτικά θέματα που θα κληθείς να χειριστείς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 8: Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων .Sql-Πρακτική Εφαρμογή με  3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9: Εγκατάσταση του προγράμματος του  Joomla-Πρακτική Εφαρμογή με  4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10: Εγκατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας-Πρακτική Εφαρμογή με  2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11: Δημιουργία  άρθρου και ορισμός ως κύριο άρθρο.-Πρακτική Εφαρμογή με  4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12: Μορφοποίηση περιεχομένου σε ένα Άρθρο.-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 13:Δημιουργία «Διαβάστε Περισσότερα…» Σε Ένα Άρθρο-Πρακτική Εφαρμογή με  2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 14: Δημιουργία Μενού και Σελιδοποίηση Άρθρου σε Στοιχείο Μενού-Πρακτική Εφαρμογή με  2 Ασκήσεις 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 15-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσθέτεις ένθεμα μενού και να διαιρείς μακροσκελή άρθρα με αλλαγή σελίδας. Κατανοώντας τη χρηστικότητα εγκατάστασης επέκτασης Ark Editor, είσαι σε θέση να προχωρήσεις στην προσθήκη ενθέματος χρηστών. Αφιερώνοντας χρόνο στο πώς να προσθέτεις χρήστες στο δικτυακό κόμβο, θα περάσεις σε λειτουργίες προσθήκης εικόνων στους φακέλους των πολυμέσων και φωτογραφιών σε ένα άρθρο. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 15: Προσθήκη Ενθέματος Μενού.-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 16: Διαιρώντας Μακροσκελή Άρθρα με Αλλαγή Σελίδας-Πρακτική Εφαρμογή με  2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17: Εγκατάσταση Επέκτασης Ark Editor-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18: Προσθήκη Ενθέματος Σύνδεσης Χρηστών.-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19: Προσθήκη Χρηστών Στον Δικτυακό μας Κόμβο -Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20: Προσθήκη  Εικόνων στους Φακέλους των Πολυμέσων-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21: Προσθήκη Φωτογραφιών σε Ένα Άρθρο-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις  

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 22-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της προσπάθειάς σου να μάθεις να ταξινομείς άρθρα, να προσθέτεις ενθέματα για τυχαία εικόνα και να εισαγάγεις ενθέματα προσαρμοσμένου κώδικα HTML. Ιδιαίτερα χρήσιμες θα σου φανούν οι εντολές προσθήκης ενθέματος αναζήτησης αλλά και φόρμα επικοινωνίας για να υποστηρίζεις την εισαγωγή δεδομένων από τον επισκέπτη της σελίδας σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 22: Ταξινόμηση των άρθρων-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23: Ταξινόμηση των Άρθρων-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:Προσθήκη Ενθέματος για «Τυχαία Εικόνα»-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25: Προσθήκη  Ενθέματος Προσαρμοσμένος Κώδικας HTML»-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26:Προσθήκη Ενθέματος «Αναζήτηση» -Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:Προσθήκη Φόρμας Επικοινωνίας-Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις  

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 28-34

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να τροποποιείς πρότυπα και να δημιουργείς 3D Piecemaker. Η εύκολη δημιουργία ενός εικονιδίου Favicon και οι ρυθμίσεις της βελτιστοποίησης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης κρίνονται ως κύρια συστατικά της χρήσης μιας αποτελεσματικής ιστοσελίδας.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 28:Τροποποίηση Templete Χωρίς Κώδικα-Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29:Δημιουργία 3D Piecemaker-Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30:Δημιουργία Favicon-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 31: Ρυθμίσεις S.E.O -Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 32: Προσθήκη Ενθέματος WHOS Online-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 33:  Εκκαθάριση Προσωρινής Αποθήκευσης-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 34: Εκκαθάριση Παρωχημένων Προσωρινής Αποθήκευσης-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 35-41

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να εγκαθιστάς πρότυπα templates στο joomla και να προσθέτεις βίντεο youtube στο site. Μαθαίνοντας να δημιουργείς πελάτη και διαφήμιση, θα περάσεις στο κομμάτι της ανάλυσης, κατανοώντας τα στατιστικά των αναζητήσεων. Η σύνδεση των μενού με το πρότυπο και η χρήση του καταλόγου αρχειοθετημένων άρθρων κρίνονται σημαντικά σημεία της ύλης στα οποία και θα πρέπει να δώσεις τη δέουσα προσοχή.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 35: Εγκατάσταση joomla templates-Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 36:  Προσθήκη YouTube Video στο Site-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 37: Δημιουργία Πελάτη-Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38: Δημιουργία Διαφήμισης-Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39: Στατιστικά Αναζητήσεων-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 40: Σύνδεση Μενού με Template -Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 41: Κατάλογος Αρχειοθετημένων Άρθρων -Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 42-48

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τη σελιδοποίηση υποβολής άρθρου και την κατηγορία του ιστολογίου, για να μπορέσεις να κατανοήσεις, στη συνέχεια, τη σελιδοποίηση της κατηγορίας επαφών και της φόρμας αναζήτησης. Η προκαθορισμένη σελιδοποίηση σύνδεσης και η σελιδοποίηση με περίβλημα iFrame θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς να "παίζεις" με την προβολή στοιχείων μιας σελίδας μέσα στην ιστοσελίδα σου. Η σελιδοποίηση της κατηγορίας επαφών με πρακτική άσκηση αναλύονται διεξοδικά στο σχετικό κεφάλαιο.

 

Διδακτέα Ύλη:

 

Κεφάλαιο 42: Σελιδοποίηση Υποβολής άρθρου -Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 43:Σελιδοποίηση Κατηγορίας ως Ιστολόγιο-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 44: Σελιδοποίηση Κατηγορίας Επαφών-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 45: Σελιδοποίηση  Φόρμας Αναζήτησης-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 46:  Προκαθορισμένη Σελιδοποίηση Σύνδεση-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 47: Σελιδοποίηση  Με Περίβλημα iFrame-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48: Σελιδοποίηση Κατηγορίας Επαφών-Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση  

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 49-55

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς ένθεμα υποσέλιδου, ώστε να περάσεις στη χρήση σελιδοποίησης κατηγοριών και στο ένθεμα για τα τελευταία νέα. Μαθαίνοντας να σελιδοποιείς δημοσκοπήσεις, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς, στη συνέχεια, την ορθή χρήση του ενθέματος οδηγού πλοήγησης. Η εξαγωγή και η εισαγωγή βάσης δεδομένων στη σελίδα σου και η χρήση ενθέματος περιεχομένου υψηλής επισκεψιμότητας κρίνονται ως σημαντικές εργασίες, με τις οποίες θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 49: Ένθεμα Υποσέλιδου-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 50:Σελιδοποίηση Κατηγοριών -Πρακτική Εφαρμογή με  1 Άσκηση
Κεφάλαιο 51: Ένθεμα Τελευταία Νέα-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 52: Σελιδοποίηση Δημοσκόπησης-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 53: Ένθεμα Οδηγός Πλοήγησης-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 54: Εξαγωγή και Εισαγωγή Βάσης Δεδομένων -Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 55:Ένθεμα Περιεχομένου Υψηλής Επισκεψιμότητας-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια: 56 και 57

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι το ένθεμα άρθρων και επικαιρότητας, περνώντας, στη συνέχεια, στη χρήση στοιχείου μενού. Οι επαναληπτικές ασκήσεις και η δημιουργία ιστοσελίδας κρίνονται ως αναγκαία μέρη της ύλης, για την ολοκλήρωση της παρούσης εκπαιδευτικής συνάντησης. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 56: Ένθεμα Άρθρα –Επικαιρότητα-Πρακτική Εφαρμογή με 2Ασκήσεις
Κεφάλαιο 57: Στοιχείο Μενού
Επαναληπτικές Ασκήσεις & Δημιουργία Site

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Κατά τη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να δημιουργείς ιστοσελίδες επαγγελματικών προδιαγραφών.

 

Διδακτέα Ύλη:

 Δημιουργία Site με Επαγγελματικές Προδιαγραφές

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα συνεχίσεις με τη δημιουργία της ιστοσελίδας σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Δημιουργία Site Επαγγελματικές Προδιαγραφές

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 12 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις με την ιστοσελίδα που δημιουργείς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Δημιουργία Site με Επαγγελματικές Προδιαγραφές

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 13ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 13 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να συνεχίσεις με την ιστοσελίδα που δημιουργείς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Δημιουργία Site με Επαγγελματικές Προδιαγραφές

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 14ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 14 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να  δημιουργήσεις ένα site με θέμα της επιλογής σου.

Διδακτέα Ύλη:

Δημιουργία Site με Ελεύθερο Θέμα από τον Εκπαιδευόμενο

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Τελική Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 15ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 15 εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να κάνεις μια γενική επανάληψη και τελική εργασία πάνω στην ύλη που διδάχτηκες. 

Διδακτέα Ύλη:

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση 

Σύνολο 15 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 •  57 Κεφάλαια
 •  Επαναληπτικές Συναντήσεις
 •  Υποχρεωτικά Σχέδια
 •  Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

57

Joomla Vs Wordpress

 • Το Joomla υποστηρίζει περισσότερα από 900 themes και 7000 plugins, ενώ το Wordpress υποστηρίζει περισσότερα από 2000 themes και 27000 plugins. 
 • Το Wordpress θεωρείται πιο εύκολο και ευέλικτο στη χρήση, αλλά το Joomla απευθύνεται σε ιστοσελίδες μεγαλύτερης κλίμακας και σε πιο έμπειρους χρήστες. 
 • Στο Joomla μπορεί κανείς να διαχειριστεί μεγαλύτερο όγκο άρθρων, αλλά το Wordpress υποστηρίζει δύο τύπους επεξεργασίας, visual editor και text editor. 
 • Το Joomla έχει δυνατή λειτουργία "έξυπνης" αναζήτησης. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει προηγμένες εντολές αναζήτησης και αυτόματες προτάσεις, αν και απαιτείται κάποια εξοικείωση με αυτές τις επιλογές. Από την άλλη, το Wordpress είναι περισσότερο SEO-friendly, καθώς τα plugins του είναι περισσότερο αποτελεσματικά. 
 • Στο κομμάτι της υποστήριξης, το Joomla και το Wordpress παρέχουν πολλές πηγές υποστήριξης και χρήστες. 

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!