Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για τη Javascript

Η Javascript είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού για τον προγραμματισμό της HTML και γενικά για τη συγγραφή προγραμμάτων σε περιβάλλον φυλλομετρητή. Με τη χρήση της Javascript μπορείς να προσθέσεις στις σελίδες σου πολλές και διάφορες λειτουργίες, προσφέροντας διαδραστικότητα στο χρήστη.

 • Δεν απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση της Javascript, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις της Javascript στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση της Javascript.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Javascript® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Javascript®:

 

 •  εκπαιδευτικές ενότητες για Javascript, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση εκμάθησης της Javascript, θα μάθεις περισσότερα για το τι είναι η Javascript και για το ποια είναι η διαφορά μεταξύ σεναρίου και προγράμματος. Ερχόμενος σε επαφή με το πρώτο σενάριο javascript, θα εξοικειωθείς με τη χρήση εξωτερικών αρχείων javascript και με δεσμευμένες λέξεις σε αυτή. Αποκτώντας δε κατανόηση βασικών εννοιών της, θα γνωρίσεις περισσότερα για το DOM, μαθαίνοντας τις μεθόδους alert(), confirm και prompt() του αντικειμένου window. Οι μέθοδοι write() και writeln() του αντικειμένου document συνιστούν το τελευταίο αντικείμενο της τρέχουσας εκπαιδευτικής συνάντησης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.     Εισαγωγή στην Javascript    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 2.     Τι είναι η Javascript     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 3.     Διαφορά μεταξύ σεμιναρίου και προγράμματος     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 4.     Το πρώτο σενάριο Javascript      Πρακτική Εφαρμογή 
Κεφάλαιο 5.      Εισαγωγή εξωτερικού αρχείου Javascript      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 6.      Δεσμευμένες λέξεις στην Javascript      Πρακτική Εφαρμογή με
Κεφάλαιο 7.      Βασικές έννοιες της Javascript      Πρακτική Εφαρμογή 
Κεφάλαιο 8.      Γνωριμία με το DOM    Πρακτική Εφαρμογή 
Κεφάλαιο 9.      Οι μέθοδοι alert(), confirm και prompt() του αντικειμένου window    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 10.    Οι μέθοδοι write() και writeln() του αντικειμένου document     Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση των μαθημάτων Javascript, θα περάσεις σε θέματα διάκρισης τύπων δεδομένων και θα εξοικειωθείς με τις έννοιες των μεταβλητών, των αριθμητικών τελεστών και των τελεστών σύγκρισης, αφιερώνοντας χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές. Κατανοώντας τη χρήση των λογικών τελεστών, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τους μοναδιαίους τελεστές αύξησης/μείωσης και συνένωσης αλφαριθμητικών, προτού περάσεις στη χρήση πινάκων. Οι συναρτησεις parselnt(), parseFloat() και eval() αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ενότητας αυτής, έτσι ώστε να περάσεις σε θέματα εισαγωγής στον προγραμματισμό με τη γλώσσα javascript. Η δομή επιλογής και τα ένθετα if κλείνουν τη 2η εκπαιδευτική συνάντηση.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 11.    Τύποι δεδομένων      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 12.    Μεταβλητές    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 13.    Αριθμητικοί τελεστές & τελεστές σύγκρισης    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 14.    Λογικοί Τελεστές    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 15.    Μοναδιαίοι τελεστές αύξησης/μείωσης & συνένωση αλφαριθμητικών     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 16.    Πίνακες  Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 17.    Συναρτήσεις parselnt(), parseFloat() και eval()   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 18.    Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Javascript    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 19.    Δομή επιλογής    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 20.    Ένθετα if    Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον τρόπο σύνταξης της δομής πολλαπλής επιλογής switch, τις δομές επανάληψης while & do...while και τις δομές προκαθορισμένης επανάληψης for & for...in. Οι εντολές break & continue και οι τρόποι δημιουργίας αντικειμένων αποτελούν αντικείμενο μελέτης, δίνοντάς σου τα εφόδια που χρειάζεσαι για την προσπέλαση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης with και της δομής for/in.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 21.    Δομή πολλαπλής επιλογής switch      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 22.    Δομές επανάληψης while & do...while      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 23.    Δομές προκαθορισμένης επανάληψης for & for ...in    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 24.    Εντολές break & continue   
Κεφάλαιο 25.    Τρόποι δημιουργίας αντικειμένων      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 26.    Προσπέλαση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου με τη χρήση της δεσμευμένης λέξης with και της δομής for/in     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 27.    Αλυσίδα πρωτοτύπων (prototype chain)      Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η έννοια της συνάρτησης αποτελεί αντικείμενο μελέτης της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης των μαθημάτων πάνω στη Javascript, με την εντολή return να αναλύεται διεξοδικά. Οι ανώνυμες συναρτήσεις και οι αναδρομικές συναρτήσεις αποτελούν αντικείμενο μελέτης, προτού περάσεις στη χρήση καθολικών συναρτήσεων της Javascript. Η δεσμευμένη λέξη this και η δημιουργία αντικειμένων με συναρτήσεις, καθώς και η χρήση JSON είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα που θα βρεις άκρως ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Με την κατανόηση αυτών, θα μπορέσεις να προχωρήσεις στα βασικά αντικείμενα της Javascript, στο αντικείμενο Array, στις μεθόδους του αντικειμένου Array και στο αντικείμενο Math.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 28.    Η έννοια της συνάρτησης      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 29.    Εντολή return    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 30.    Ανώνυμες συναρτήσεις      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 31.    Αναδρομικές συναρτήσεις      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 32.    Καθολικές συναρτήσεις της Javascript    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 33.    Δεσμευμένη Λέξη this & δημιουργία αντικειμένων με συναρτήσεις    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 34.    JSON    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 35.    Εισαγωγή στα βασικά αντικείμενα της Javascript   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 36.    Αντικείμενο Array     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 37.    Μέθοδοι του αντικειμένου Array    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 38.    Αντικείμενο Math    Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με το αντικείμενο string, προτού ασχοληθείς με την εφαρμογή ιδιοτήτων και μεθόδων του αντικειμένου string και του αντικειμένου date. Η εφαρμογή μεθόδων του αντικειμένου Date και η εισαγωγή στα συμβάντα, όπως τα Mouseover, mouseout και το συμβάν click, συνιστούν αντικείμενο εξάσκησης για την ευρύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εισαγόμενων στοιχείων. Τα συμβάντα Load, Focus και Blur, καθώς και η μέθοδος εγγραφής χειριστών συμβάντων και οι Event Listeners αποτελούν πεδίο δράσης για τους επίδοξους, μαθητευόμενους προγραμματιστές.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 39.    Αντικείμενο String     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 40.    Εφαρμογή ιδιοτήτων και μεθόδων του αντικειμένου String    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 41.    Αντικείμενο Date   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 42.    Εφαρμογή των μεθόδων του αντικειμένου Date   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 43.    Εισαγωγή στα συμβάντα    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 44.    Συμβάντα ποντικιού Ι - MouseOver, MouseOut    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 45.    Συμβάντα ποντικιού II - Συμβάν Click    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 46.    Συμβάν Load   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 47.    Συμβάν Focus   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 48.    Συμβάν Blur  Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 49.    Μέθοδος εγγραφής χειριστών συμβάντων - Ακροατές συμβάντων (Event Listeners)   Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι η διάδοση των συμβάντων, οι λεγόμενες φυσαλίδες και οι ακροατές (Event Listeners). Κατανοώντας το τι είναι DOM και το αντικείμενο document στο μοντέλο DOM, μαθαίνεις τις μεθόδους του αντικειμένου document και την προσπέλαση των στοιχείων με χρήση της τιμής ID. Η ιδιότητα innerHTML και η προσπέλαση του αντικειμένου με χρήση του ονόματος της ετικέτας αποτελούν αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης, έτσι ώστε να μπορέσεις να αντιληφθείς την προσπέλαση με το όνομα της κλάσης, την προσπέλαση κόμβων με βάση τους επιλογείς CSS και την προσπέλαση των κόμβων ιδιοτήτων, για να μάθεις να αξιοποιείς την εργασία με τους κόμβους κειμένου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 50.    Διάδοση συμβάντων - Οι φυσαλίδες συμβάντων - Ακροατές συμβάντων (Event Listeners) 
Κεφάλαιο 51.    Τι είναι το DOM     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 52.    Το αντικείμενο document στο μοντέλο DOM    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 53.    Μέθοδοι του αντικειμένου document      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 54.    Προσπέλαση των κόμβων στοιχείων με χρήση της τιμής ID     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 55.    Η ιδιότητα innerHTML   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 56.    Προσπέλαση του αντικειμένου με χρήση του ονόματος της ετικέτας     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 57.    Προσπέλαση με το όνομα της κλάσης    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 58.    Προσπέλαση κόμβων με βάση τους επιλογείς CSS Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 59.    Προσπέλαση των κόμβων ιδιοτήτων  Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 60.    Εργασία με τους κόμβους κειμένου   Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στην κίνηση στο DOM, να μάθεις περισσότερα για την προσθήκη κόμβων σε αυτό και να κατανοήσεις την εισαγωγή και την αφαίρεση κόμβων. Τα δυναμικά στυλ και το αντικείμενο της φόρμας, όπως επίσης το πλαίσιο κειμένου, το πλαίσιο εισαγωγής συνθηματικού και τα ραδιοπλήκτρα θα σε απασχολήσουν στα πλαίσια αυτής της συνάντησης. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τα πλαίσια ελέγχου και τις λίστες, θα είσαι σε θέση να "σχεδιάζεις" φόρμες αποτελεσματικά.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 61.    Κίνηση στο DOM
Κεφάλαιο 62.    Προσθήκη κόμβων στο DOM   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 63.    Εισαγωγή και αφαίρεση κόμβων    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 64.    Δυναμικά στυλ (dynamic styles)     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 65.    Αντικείμενο Form     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 66.    Το στοιχείο εισαγωγής (input)   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 67.    Πλαίσιο κειμένου     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 68.    Πλαίσιο εισαγωγής συνθηματικού      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 69.    Ραδιοπλήκτρα      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 70.    Πλαίσια ελέγχου     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 71.    Λίστες     Πρακτική Εφαρμογή

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις περισσότερα για την υποβολή της φόρμας στο διακομιστή, για την επικύρωση των δεδομένων της φόρμας με τη χρήση javascript και για τη δημιουργία φόρμας, ώστε να κατανοήσεις τις κανονικές περιστάσεις. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων και ο έλεγχος εγκυρότητας της φόρμας με τη χρήση κανονικών παραστάσεων αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, τα οποία θα σε βοηθήσουν να χειριστείς τους δεσμούς, το αντικείμενο links και να εργάζεσαι με τους εικονοχάρτες.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 72.    Υποβολή της φόρμας στο διακομιστή
Κεφάλαιο 73.    Επικύρωση των δεδομένων της φόρμας με τη χρήση Javascript    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 74.    Δημιουργία φόρμας     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 75.    Κανονικές παραστάσεις     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 76.    Ειδικοί χαρακτήρες και σύμβολα    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 77.    Έλεγχος εγκυρότητας φόρμας με τη χρήση κανονικών παραστάσεων    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 78.    Το αντικείμενο image    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 79.    Δεσμοί - Το αντικείμενο links     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 80.    Εργασία με τους εικονοχάρτες    Πρακτική Εφαρμογή
Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

Σύνολο Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 30 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να φορτώνεις εικόνες εκ των προτέρων με τη βοήθεια του κατασκευαστή image(), να χειρίζεσαι το αντικείμενο window και να εφαρμόζεις μεθόδους του αντικειμένου αυτού, ανοίγοντας και κλείνοντας παράθυρα. Η χρήση της μεθόδου setInterval() και των πλαισίων αποτελούν ένα μέρος της ύλης που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον, καθώς θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι εμβόλιμα πλαίσια και να χρησιμοποιείς την ετικέτα <iframe> για να ενσωματώνεις μια ιστοσελίδα μέσα σε μια άλλη. Εξίσου σημαντικά, ωστόσο, θα βρεις τα αντικείμενα navigator και screen.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 81.    Φόρτωση εικόνων εκ των προτέρων με τη βοήθεια του κατασκευαστή image()
Κεφάλαιο 82.    Το αντικείμενο window     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 83.    Εφαρμογή μεθόδων του αντικειμένου window    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 84.    Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 85.    Η μέθοδος setInterval()     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 86.    Πλαίσια   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 87.    Εμβόλιμα πλαίσια - Η ετικέτα <iframe>    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 88.    Αντικείμενο navigator     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 89.    Αντικείμενο screen    Πρακτική Εφαρμογή
Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να καταλάβεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα "cookies", να αντιληφθείς τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, των "θηκών" και του Canvas. Η δημιουργία σχημάτων, εικόνων και χρωμάτων, αλλά και κειμένου, αποτελούν αντικείμενα ιδιαίτερα χρήσιμα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να εισαχθείς στην jQuery και να καταπιαστείς με τη μέθοδο ready().

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 90.    Τα "μπισκότα" (cookies)
Κεφάλαιο 91.    Η τεχνολογία Ajax    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 92.    Οι "θήκες" (Closure)    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 93.    Ο καμβάς (Canvas)     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 94.    Δημιουργία σχημάτων     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 95.    Εικόνες & Χρώματα   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 96.    Κείμενο     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 97.    Εισαγωγή στην jQuery     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 98.    Μέθοδος ready()    Πρακτική Εφαρμογή
Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τους επιλογείς, να χρησιμοποιείς τη μέθοδο CSS, να προσπελαύνεις στοιχεία του εγγράφου και να χειρίζεσαι περιεχόμενα εγγράφων, αφιερώνοντας χρόνο σε θέματα πρακτικής εφαρμογής. Η προσθήκη και η αφαίρεση κλάσεων, η αφαίρεση και η εμφάνιση αντικειμένων και τα εφέ κίνησης και ολίσθησης θα σε βοηθήσουν να κάνεις τη σελίδα ή την εφαρμογή σου διαδραστική, περνώντας, έτσι, σε θέματα animation και πρόσθετων jQuery UI.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 99.      Επιλογείς (selector)
Κεφάλαιο 100.    Μέθοδος CSS    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 101.    Προσπέλαση των στοιχείων του εγγράφου    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 102.    Χειρισμός περιεχομένων εγγράφων    Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 103.    Προσθήκη και αφαίρεση κλάσεων     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 104.    Αφαίρεση/εμφάνιση αντικειμένων - το συμβάν click και οι μέθοδοι hide() και show()   Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 105.    Εφέ και κίνηση     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 106.    Εφέ σταδιακής εμφάνισης και εξαφάνισης (fade in & fade out)     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 107.    Εφέ ολίσθησης (sliding)      Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 108.    Animation
Κεφάλαιο 109.    Χειρισμός συμβάντων από την jQuery     Πρακτική Εφαρμογή
Κεφάλαιο 110.    Το πρόσθετο jQuery UI     Πρακτική Εφαρμογή
Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

Σύνολο Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.

Αποτελούνται από:

110 Κεφάλαια
Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

94

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

Πληρότητα Περιεχομένου

Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία. 

...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης

Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®

Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®

Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

 

 

...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Η επιδεικνυόμενη ευελιξία σε καθημερινή βάση ή μέσω παγώματος του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής φοιτητών, αποτελεί αντικείμενο συνεννόησης και χειρισμού με κάθε διάθεση διευκόλυνσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού μας ομίλου.

...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια

Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

 

Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων: € 35 για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση

Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων

Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

Φιλικά Δίδακτρα

Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.

...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.