Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Inventor HSM® με επίσημη ύλη από την Autodesk®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Inventor HSM

 • 66 εκπαιδευτικές ενότητες για το Inventor HSM, μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-8


Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:
Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια εισαγωγή στο InventorHSM και στο CNC προγραμματισμό. Αφού αποκτήσεις την ανάλογη εξοικείωση με τα κοπτικά εργαλεία και με σύγχρονα λογισμικά, θα παρακολουθήσεις τις στρατηγικές κοπής, την ταχύτητα περιστροφής εργαλείου και θα δεις τους διάφορους τύπους σπειρωμάτων. Τέλος, θα μάθεις περισσότερα πάνω στη σπειροτόμηση με κολαούζα.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 1.      Εισαγωγή InventorHSM
Κεφάλαιο 2.      Εισαγωγή CNC
Κεφάλαιο 3.      Κοπτικά Εργαλεία
Κεφάλαιο 4.      Σύγχρονα Λογισμικά
Κεφάλαιο 5.      Στρατηγικές Κοπής    
Κεφάλαιο 6.      Ταχύτητα Περιστροφής Εργαλείου
Κεφάλαιο 7.      Τύποι Σπειρωμάτων
Κεφάλαιο 8.      Σπειροτόμηση με Κολαούζα

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-17

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα καταπιαστείς με τις εντολές προώθησης, αντιστάθμισης ακτίνας και stimulate, κατανοώντας τους τρόπους δημιουργίας setup, pattern και folder. Η επίδειξη του πάνελ orientation και task manager, καθώς και της καρτέλα επιλογών CAM Options και Tool παρέχει πλήρη ενημέρωση για σωστή χρήση των αντίστοιχων εντολών.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 9.      Πρόωση
Κεφάλαιο 10.    Αντιστάθμιση Ακτίνας
Κεφάλαιο 11.    Simulate
Κεφάλαιο 12.    Δημιουργία Setup    
Κεφάλαιο 13.    Pattern και Folder
Κεφάλαιο 14.    Αναφορά στο πάνελ Orientation
Κεφάλαιο 15.    Πάνελ Task Manager.
Κεφάλαιο 16.    Αναφορά στη καρτέλα CAM Options
Κεφάλαιο 17.    Αναφορά στην καρτέλα Tool

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 18-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα παρακολουθήσεις μια αναφορά στην καρτέλα Geometry και Height, στις καρτέλες Passes και Linking και σε θέματα καθαρισμού επιφανείας. Εργασίες 2D Contour, χρήσης του εργαλείου Drill και του 2D Pocket αναλύονται επαρκώς, προτού περάσεις στην εντολή Bore,  στο εργαλείο Thread και στο Contour. 
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 18.    Αναφορά στην καρτέλα Geometry και Height
Κεφάλαιο 19.    Αναφορά στην καρτέλα Passes
Κεφάλαιο 20.    Αναφορά στην καρτέλα Linking
Κεφάλαιο 21.    Καθαρισμός Επιφάνειας
Κεφάλαιο 22.    2D Contour    
Κεφάλαιο 23.    Αναφορά στo εργαλείο Drill
Κεφάλαιο 24.    2D Pocket
Κεφάλαιο 25.    Bore
Κεφάλαιο 26.    Αναφορά στo εργαλείο Thread
Κεφάλαιο 27.    Contour the Part Tutorial2

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 28-38

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με το Machine the Internal Pocket, με τις εργασίες To Drill the Threaded Holes και Tap Holes και το Drill the Counterbored Hole. Στη συνέχεια, θα περάσεις στη χρήση Machine the Counterbore, Machine the Chamfer, στη χρήση του compare and edit και στο adaptive clearing. Οι εντολές 3D Pocket, Setup Tool Library Adaptive Clearing και Rest Rough Using 3D Pocket αναλύονται, επίσης, διεξοδικά.
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 28.    Machine the Internal Pocket
Κεφάλαιο 29.    To Drill the Threaded Holes
Κεφάλαιο 30.    Tap Holes 
Κεφάλαιο 31.    To Drill the Counterbored Hole
Κεφάλαιο 32.    To Machine the Counterbore 
Κεφάλαιο 33.    To Machine the Chamfer 
Κεφάλαιο 34.    Compare and edit
Κεφάλαιο 35.    Adaptive Clearing
Κεφάλαιο 36.    3D Pocket
Κεφάλαιο 37.    Setup Tool Library Adaptive Clearing
Κεφάλαιο 38.    To Rest Rough Using 3D Pocket

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 39-46

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με εργασίες Machine Steep Areas Using Contour, Machine Shallow Areas Using Scallop και Scallop for a Finishing Operation και Machine the Base Surface Using Horizontal. Στη συνέχεια, θα περάσεις σε εργασίες χρήσης του Machine Fillets Using Pencil, Finish the Part και Face the Part, για να ολοκληρώσεις με τη χρήση του Perform Outside Contouring (2D).
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 39.    To Machine Steep Areas Using Contour
Κεφάλαιο 40.    To Machine Shallow Areas Using Scallop
Κεφάλαιο 41.    To Use Scallop for a Finishing Operation
Κεφάλαιο 42.    To Machine the Base Surface Using Horizontal
Κεφάλαιο 43.    To Machine Fillets Using Pencil Milling    
Κεφάλαιο 44.    To Finish the Part
Κεφάλαιο 45.    To Face the Part
Κεφάλαιο 46.    To Perform Outside Contouring (2D)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 47-57

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χειρίζεσαι τις εντολές Rough Using Adaptive Clearing, Rest Machine Using Adaptive Clearing, Finish the Horizontal Surface και Finish Steep Areas with Contour. Η χρήση των επιλογών Machine Using Parallel Finishing, Machine Fillets Using Pencil αναλύονται στα πλαίσια της συνάντησης, προτού περάσεις στις καρτέλες Tool, Geometry, Radii, Passes και Linking. 
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 47.    To Rough Using Adaptive Clearing
Κεφάλαιο 48.    To Rest Machine Using Adaptive Clearing
Κεφάλαιο 49.    To Finish the Horizontal Surfaces
Κεφάλαιο 50.    To Finish Steep Areas with Contour
Κεφάλαιο 51.    To Machine Using Parallel Finishing
Κεφάλαιο 52.    To Machine Fillets Using Pencil 
Κεφάλαιο 53.    Αναφορά στην καρτέλα Tool
Κεφάλαιο 54.    Αναφορά στην καρτέλα Geometry
Κεφάλαιο 55.    Αναφορά στην καρτέλα Radii
Κεφάλαιο 56.    Αναφορά στην καρτέλα Passes
Κεφάλαιο 57.    Αναφορά στην καρτέλα Linking

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 58-66

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση, θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις εργασίες δημιουργίας κοπτικού εργαλείου τόρνου, χρήσης του Create a Turning Setup και Face Cylindrical Stock, για να λάβεις τις βάσεις χρήσης του Face Cylindrical Stock  και Machine a Turning Profile. Πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, θα έχεις εξοικειωθεί πλήρως με τις επιλογές Face Cylindrical Stock και Machine a Turning Profile. 
 

Διδακτέα Ύλη:
Κεφάλαιο 58.    Δημιουργία Κοπτικού εργαλείου τόρνου
Κεφάλαιο 59.    To Create a Turning Setup
Κεφάλαιο 60.    Face Cylindrical Stock
Κεφάλαιο 61.    To Machine a Turning Profile
Κεφάλαιο 62.    To Machine a Groove
Κεφάλαιο 63.    To Cut an External Thread
Κεφάλαιο 64.    Cut Off the Part    
Κεφάλαιο 65.    Post Process
Κεφάλαιο 66.    Sheet setup

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.


 

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθήματα Computer-Aided Manufacturing (CAM)

C.A.M μέσω CAD : Eίναι η συνεργασία ανάμεσα στο σύστημα σχεδιασμού 3D CAD και στο σύστημα CAM, προκειμένου να καθοδηγηθεί μια εργαλειομηχανή CNC ηλεκτρονικά.

 • Δήλωσε συμμετοχή στο 2103803806.

Μαθήματα Stress Analysis Techniques

Stress Analysis : Η αντοχή των υλικών είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης μηχανικής που μελετά την αντοχή των στερεών υπό ένταση, την κατανομή των τάσεων στα στερεά, τις παραμορφώσεις, καθώς και τις σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων.

 • Δήλωσε συμμετοχή στο 2103803806.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

Δωρεάν Απόκτηση & Χρήση Autodesk Softwares

Τα Authorized Training - Certification Centers της Autodesk®  του ομίλου μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής λογισμικού της εταιρείας Autodesk. Οι σπουδαστές μας μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Inventor, T-Splines κ.α

Σημείωση: Δεν πρόκειται για trial αλλά για πλήρη έκδοση των λογισμικών προς τα μέλη της κοινότητας.

Πάτησε εδώ για Εγγραφή στο Autodesk Community.

 

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!