Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για την HTML

Επειδή όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται στο Internet διατηρούνται σε ιστοσελίδες (σελίδες web), από τις οποίες οι περισσότερες είναι γραμμένες με τη γλώσσα HTML (Hyper Text Markup Language). Με τα μαθήματα στοχεύουμε να σας δείξουμε πως, να χρησιμοποιείτε τις εντολές HTML, πώς να δημιουργείτε εμφανίσιμες σελίδες για το Internet οι οποίες να περιέχουν κείμενο και γραφικά. Η HTML (Hypertext Markup Language) είναι η βάση της ανάπτυξης των ιστοσελίδων.

 • Δεν Απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση του Html είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Html στον εκπαιδευτικό μας φορέα, είστε σε θέση με αυτοπεποίθηση να ανταποκριθείτε σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του Html.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το HTML® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση της HTML®:

 

 • 86 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το HTML μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-7

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εισαχθείς στον κύκλο των μαθημάτων πάνω στην HTML και να παρακολουθήσεις την παρουσίαση των διαφόρων κειμενογράφων. Μαθαίνοντας να εγκαθιστάς Text Editors και μαθαίνοντας για τη γλώσσα αυτή μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, θα περάσεις στο σύνολο των ετικετών, αλλά και στην εύρεση και εγκατάσταση του γνωστού φυλλομετρητή Google Chrome. Η σύνδεση του κειμενογράφου με το φυλλομετρητή κρίνεται ως μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία και θα πρέπει να δώσεις τη δέουσα προσοχή.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:      Εισαγωγή     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2:      Κειμενογράφοι – Text Editors     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:      Εγκατάσταση  Text  Editor     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 4:      Ιστορική Αναδρομή HTM     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 5:      Σύνολο Tags  Μαθημάτων
Κεφάλαιο 6:      Εύρεση & Εγκατάσταση Google Chrome     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 7:      Σύνδεση Text Editor με το φυλλομετρητή     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 8-15

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις ετικέτες έναρξης και λήξης, καθώς και πολλές άλλες ετικέτες χρήσιμες στην προγραμματιστική διαδικασία. Αποκτώντας εξοικείωση με τη θέση και τη χρησιμότητα των ετικετών DOCTYPE, HTML, HEAD, META και TITLE, θα μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τη ροή του προγραμματισμού και θα αποκτήσεις την κατάλληλη εξοικείωση με την όλη διαδικασία. Μαθαίνοντας δε να προσαρμόζεις το κείμενο στην κωδικοποίηση UTF8, θα είσαι σε θέση να αποφεύγεις ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά την παρουσίαση του κώδικά σου. Η ετικέτα του κυρίου σώματος BODY θα σε απασχολήσει στα μαθήματα που έπονται των ετικετών.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 8:      Tags Έναρξης & Λήξης     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 9:      Ετικέτα DOCTYPE     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 10:    Ετικέτα HTML      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 11:    Ετικέτα HEAD      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 12:    Ετικέτα ΜΕΤΑ      Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 13:    Ετικέτα TITLE      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 14:    Η χρησιμότητα του utf8      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 15:    Ετικέτα BODY      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 16-23

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 3η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στη χρήση των ετικετών H1 έως H6 και στη χρήση της ετικέτας παραγράφου για τις ανάγκες σωστής οργάνωσης του κώδικά σου. Μαθαίνοντας να χωρίζεις γραμμές με Break Line και να χρησιμοποιείς και να μορφοποιείς την οριζόντια γραμμή, θα περάσεις σε θέματα προσθήκης σχολίου και επεξεργασίας κειμένου με πλάγια ή έντονη γραφή.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 16:      Ετικέτες Η1 έως Η6     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 17:      Ετικέτα PARAGRAPH     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 18:      Break Line – Αλλαγή Γραμμής     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 19:      HorizontalR – Οριζόντια Γραμμή     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 20:      Μορφοποίηση HorizontalR     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 21:      Προσθήκη Σχολίου     Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 22:      Πλάγια Γραφή – Italic Text      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 23:      Έντονη Γραφή – Bold Text     Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 24-31

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τον κειμενογράφο και να αξιοποιείς ετικέτες όπως οι small & big, διεύθυνσης και ακρωνυμίου, περνώντας σε λειτουργίες σύντμησης του κειμένου και χρήσης πλαισίου συντομεύσεων. Αρκετές ασκήσεις συνοδεύουν τα κεφάλαια της ύλης, έτσι ώστε να αφομοιώσεις τις απλές αυτές λειτουργίες, προτού περάσεις σε πιο σύνθετα και ενδιαφέροντα εργαλεία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 24:     Typewriter     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 25:     Ετικέτες Small & Big     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 26:     Ετικέτα Διεύθυνσης – Address     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 27:     Ετικέτα Acronym     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 28:     Ετικέτα Σύντμησης – ABBR     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 29:     Ετικέτα BDO     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 30:     Ετικέτα BLOCKQUOTE     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 31:     Ετικέτα EM     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 32-38

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις τη λειτουργία των ετικετών STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR και CITIES για τις ανάγκες του έργου σου. Η χρήση της διακριτής διαγραφής μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται αυτό το εφέ.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 32:     Ετικέτα STRONG     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 33:     Ετικέτα DFN     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 34:     Ετικέτα CODE     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 35:     Ετικέτα SAMP      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 36:     Ετικέτα KBD     Πρακτική Εφαρμογή με 5Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 37:     Ετικέτες VAR & CITIES     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 38:     Διακριτή Διαγραφή     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 39-23

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να υπογραμμίζεις κείμενο και να προσθέτεις αγγλικά εισαγωγικά στο κείμενό σου. Η χρήση δείκτη και τα εφέ της πλάγιας και της έντονης γραφής θα σου φανούν εξαιρετικά χρήσιμα.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 39:      Υπογράμμιση Κειμένου     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 40:      Ετικέτα PRE     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 41:      Προσθήκη Αγγλικών Εισαγωγικών      Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 42:      Δείκτης     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 22:      Πλάγια Γραφή – Italic Text     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 23:      Έντονη Γραφή – Bold Text      Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 24-31

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα μάθεις να χρησιμοποιείς τον κειμενογράφο, τις ετικέτες Small και Big και τα ακρωνύμια, παράλληλα με την ετικέτα της σύντμησης του κειμένου σου. Η χρήση της ετικέτας για ρήσεις ενδείκνυεται για περιπτώσεις όπου θέλεις να τονίσεις το πλαίσιο προβολής του κειμένου. Αρκετές ασκήσεις συμπληρώνουν το θεωρητικό υπόβαθρο όπου βασίζεται η εκπαίδευσή σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 24:      Typewriter     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 25:      Ετικέτες Small & Big     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 26:      Ετικέτα Διεύθυνσης – Address      Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 27:      Ετικέτα Acronym     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 28:      Ετικέτα Σύντμησης – ABBR     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 29:      Ετικέτα BDO      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 30:      Ετικέτα BLOCKQUOTE      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 31:     Ετικέτα EM     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 32-38

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς τις ετικέτες STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD και VAR & CITIES, για να περάσεις, στη συνέχεια, στη χρήση της διακριτής διαγραφής.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 32:      Ετικέτα STRONG     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 33:      Ετικέτα DFN     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 34:      Ετικέτα CODE     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 35:      Ετικέτα SAMP     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 36:      Ετικέτα KBD     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 37:      Ετικέτες VAR & CITIES     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 38:      Διακριτή Διαγραφή      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις     

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 39-69

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις πώς γίνεται η υπογράμμιση του κειμένου, πώς προσθέτεις αγγλικά εισαγωγικά και πώς βάζεις δείκτη στο κείμενό σου. Κατανοώντας τη χρήση ετικέτας υπομνήματος και τους τρόπους εισαγωγής εικόνας στη σελίδα σου, θα μάθεις να χρησιμοποιείς την αναφορά A_HREF και τις ετικέτες για τη δημιουργία λίστα με κουκκίδες ή αριθμούς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 39:      Υπογράμμιση Κειμένου     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 40:      Ετικέτα PRE     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 41:      Προσθήκη Αγγλικών Εισαγωγικών     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 42:      Δείκτης     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 65:      Ετικέτα LEGEND     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 66:      Εισαγωγή Εικόνας     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 67:      Α_HREF     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 68:      Ετικέτα UL_LI (Δημιουργία Λίστας με Κουκκίδες)      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 69:      Ετικέτα OL_LI (Δημιουργία Λίστας με Αριθμούς)      Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις     

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 70-77

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να εφαρμόζεις ετικέτες DL_DT_DD και πίνακα, αλλά και πώς να προσαρμόζεις τις αποστάσεις μεταξύ των κελιών, τα πλαίσια και γενικότερα τη διαμόρφωση αυτών για ένα βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια της συνάντησης, θα αφιερώσεις χρόνο στο χειρισμό των γραμμών, των στηλών και των κελιών με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, προτού περάσεις στην επόμενη ενότητα

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 70:      Ετικέτες DL_DT_DD     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 71:      Ετικέτα Table (Δημιουργία Πίνακα)     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 72:      Table Cellpadding     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 73:      Table Frame_Box_Boarder_VOID (Πλαίσια Πίνακα)     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 74:      Table Above – Below     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 75:      Table Vsides-Hsides     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 76:      Table Lhsides-Rhsides     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 77:      Table Rules_Rows_Cells     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις   

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 78-86

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς κανόνες στους πίνακες, αναγνώστες οθόνης και να προσαρμόζεις τις διαστάσεις πλάτους και ύψους, προτού καταπιαστείς με τη χρήση της λεζάντας. Μαθαίνοντας να συνδέεις αρχείο Link CSS με HTML και στυλ, θα περάσεις σε πρακτικές διαίρεσης μιας σελίδας σε ενότητες DIV για να πραγματοποιήσεις τις αισθητικές παρεμβάσεις της επιλογής σου. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 78:     Table Rules_None_All_Groups     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις   
Κεφάλαιο 79:     Rules Summary (Αναγνώστες Οθόνης     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 80:     Table Widht – Height     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 81:      Table Cellispacine     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 82:      Table Caption     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 83:      Σύνδεση Αρχείο Link Css με  Html     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 84:      Style     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 85:      Διαίρεση μιας σελίδας σε ενότητες DIV     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 86:      Span       Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επαναληπτικές

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 12ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να έχεις μια πρακτική εφαρμογή όσων έμαθες με επαναληπτικές ασκήσεις.

 

Διδακτέα Ύλη:

Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 1η 
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 2η

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επαναληπτικές

Εκπαιδευτικός Στόχος της 13ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με επαναληπτικές ασκήσεις για πρακτική εφαρμογή. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 3η 
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 4η

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επαναληπτικές

Εκπαιδευτικός Στόχος της 14ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα κάνεις επανάληψη της ύλης που διδάχτηκες στις προηγούμενες συναντήσεις μέσα από επαναληπτικής ασκήσεις.

Διδακτέα Ύλη:

Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 5η 
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 6η
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 7η

 

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 15ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 15ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, το θέμα της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία  από τον Εκπαιδευόμενο

 

16η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 16ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 16ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να υλοποιήσεις εργασία με θεματολογία της επιλογής σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

 

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

17η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη

Εκπαιδευτικός Στόχος της 17ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 17ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να κάνει μια γενική επανάληψη, προχωρώντας στην ολοκλήρωση της τελικής σου εργασίας.

 

Διδακτέα Ύλη:

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση 

Σύνολο 17 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 86 Κεφάλαια
 • Επαναληπτικές Συναντήσεις
 • Υποχρεωτικά Σχέδια
 • Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

86

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!