Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Fusion 360

Είναι το πρώτο 3D CAD, CAM και CAE εργαλείο του είδους του. Συνδέει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος σας σε μια μοναδική πλατφόρμα στον ιστό που λειτουργεί τόσο σε Mac, όσο και σε PC. Με το Fusion 360, μπορείτε να σχεδιάσετε, να δοκιμάσετε και να δημιουργήσετε με ένα και μόνο εργαλείο, να δουλέψετε οπουδήποτε και να συνεργαστείτε με τον καθένα. 

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Fusion 360® με επίσημη ύλη από την Autodesk®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Fusion 360

113 εκπαιδευτικές ενότητες για το Fusion 360, μόνο στη FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-5

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικές συνάντησης είναι να εισαχθείς στο πρόγραμμα του Fusion 360, μαθαίνοντας το περιβάλλον εργασίας του μέσα από μια πρώτη πλοήγηση στον καμβά. Αφού μάθεις να χειρίζεσαι τα viewports, θα περάσεις στις βασικές λειτουργίες, ολοκληρώνοντας την πρώτη συνάντηση.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2. Περιβάλλον Εργασίας

Κεφάλαιο 3. Πλοήγηση στον καμβά

Κεφάλαιο 4. Viewports

Κεφάλαιο 5. Βασικές Λειτουργίες

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 6-11

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Σκοπός της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εξοικειωθείς με το Data Panel και τις προτιμήσεις στα Preferences. Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τις επιλογές Bimport & Upload, θα είσαι σε θέση να ανεβάζεις υλικό για το σχεδιαστικό σου έργο, προκειμένου να προβείς στις απαιτούμενες διορθώσεις. Στη συνέχεια της συνάντησης, θα περάσεις σε απλές εντολές, όπως είναι τα Open-Save-Copy και Recover, προτού περάσεις στα Workspaces και στο Sketch.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 6. Data Panel

Κεφάλαιο 7. Preferences

Κεφάλαιο 8. ΒImport & Upload

Κεφάλαιο 9. Open-Save-Copy-Recover

Κεφάλαιο 10. Workspaces

Κεφάλαιο 11. Sketch

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 12-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με την εντολή Line, την εντολή Rectangle και να καταπιαστείς με τη σχεδίαση κύκλων. Όταν θα έχεις αποκτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια πάνω στη σχεδίαση πολυγώνων, θα μπορέσεις να περάσεις και σε πιο σύνθετα σχήματα, όπως είναι τα τόξα, η έλλειψη και τα αντικείμενα slot. Τέλος, η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώνεται με την ενασχόληση με εργασία με Splines, καθώς και με τη δημιουργία κωνικών καμπυλών (conic curve).

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 12. Εντολή Line

Κεφάλαιο 13. Εντολή Rectangle

Κεφάλαιο 14. Σχεδίαση Κύκλων (Circle) (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 15. Σχεδίαση Κύκλων (Circle) (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 16. Σχεδίαση Πολυγώνων (Polygon)

Κεφάλαιο 17. Σχεδίαση Τόξων (Arc)

Κεφάλαιο 18. Σχεδίαση Έλλειψης (Ellipse)

Κεφάλαιο 19. Σχεδίαση Slot Αντικειμένων

Κεφάλαιο 20. Εργασία με Splines

Κεφάλαιο 21. Δημιουργία Κωνικών Καμπυλών (Conic Curve)

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 22-26

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με το σχεδιασμό σημείων (Point), καθώς και με σειρά προχωρημένων εντολών, όπως είναι η Fillet, η Trim, η Extend και η Break.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 22. Σχεδιασμός Σημείων (Point)

Κεφάλαιο 23. Εντολή Fillet

Κεφάλαιο 24. Εντολή Trim

Κεφάλαιο 25. Εντολή Extend

Κεφάλαιο 26. Εντολή Break

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με εντολές, όπως είναι η Sketch Scale, η Offset και η Mirror. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί πλήρως με τις εντολές Circular Pattern και Rectangular Pattern, θα είσαι σε θέση να καταπιαστείς με τους περιορισμούς Collinear και Coincident, προτού περάσεις στους περιορισμούς Concentric και Tangent.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 27. Εντολή Sketch Scale

Κεφάλαιο 28. Εντολή Offset

Κεφάλαιο 29. Εντολή Mirror

Κεφάλαιο 30. Εντολή Circular Pattern

Κεφάλαιο 31. Εντολή Rectangular Pattern

Κεφάλαιο 32. Περιορισμοί Σχεδίασης Collinear και Coincident

Κεφάλαιο 33. Περιορισμοί Σχεδίασης Concentric και Tangent

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να εμβαθύνεις στους περιορισμούς σχεδίασης, με εκμάθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε Horizontal/Vertical και Midpoint επιλογές, Perpendicular και Parallel, αλλά και Fix/Unfix, Equal, Symmetry και Smooth. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί με το Project Geometry και την εντολή Intersect, θα μπορέσεις να περάσεις στο Sketch Dimension και στις εξισώσεις με παραμέτρους στις διαστάσεις του σχεδιαστικού σου έργου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 34. Περιορισμοί Σχεδίασης Horizontal/Vertical και Midpoint Κεφάλαιο 35. Περιορισμοί Σχεδίασης Perpendicular και Parallel

Κεφάλαιο 36. Περιορισμοί Σχεδίασης Fix/Unfix, Equal, Symmetry και Smooth

Κεφάλαιο 37. Project Geometry

Κεφάλαιο 38. Εντολή Intersect

Κεφάλαιο 39. Sketch Dimension

Κεφάλαιο 40. Εξισώσεις και Παράμετροι στις διαστάσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 7η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση εντολών, όπως είναι η Extrude, η Revolve, η Sweep και η Loft. Όταν θα έχεις εξοικειωθεί επαρκώς με αυτές, θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τη Rib και τη Web για ένα άρτιο, σχεδιαστικό αποτέλεσμα στο έργο σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 41. Εντολή Extrude

Κεφάλαιο 42. Εντολή Revolve

Κεφάλαιο 43. Εντολή Sweep

Κεφάλαιο 44. Εντολή Loft

Κεφάλαιο 45. Εντολή Rib

Κεφάλαιο 46. Εντολή Web

Κεφάλαιο 47. Εντολή Hole

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση των εντολών Thread, Box, Cylinder, Sphere & Torus. Αποκτώντας αυτοπεποίθηση στις εντολές Coil, Pipe και Rectangular Pattern, θα είσαι σε θέση να προχωρήσεις σε πιο απαιτητικά και σύνθετα εργαλεία που θα σου χαρίσουν μεγαλύτερη σχεδιαστική ευχέρεια στη δουλειά σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 48. Εντολή Thread

Κεφάλαιο 49. Εντολή Box

Κεφάλαιο 50. Εντολή Cylinder

Κεφάλαιο 51. Εντολή Sphere & Torus

Κεφάλαιο 52. Εντολή Coil

Κεφάλαιο 53. Εντολή Pipe

Κεφάλαιο 54. Rectangular Pattern

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εκμάθηση του Circular Pattern και του Pattern on Path. Όταν θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι τις εντολές Mirror, Thicken και Boundary Fill επαρκώς, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε εργασίας τροποποίησης πανέλου μέσω του Modify Panel και της εντολής Fillet. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με την εκμάθηση χειρισμού της εντολής Press Pull.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 55. Circular Pattern

Κεφάλαιο 56. Pattern on Path

Κεφάλαιο 57. Εντολή Mirror Κεφάλαιο 58. Εντολή Thicken

Κεφάλαιο 59. Εντολή Boundary Fill

Κεφάλαιο 60. Modify Panel - Εντολή Fillet

Κεφάλαιο 61. Εντολή Press Pull

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 10η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην εκμάθηση της εντολής Chamfer. Όταν θα έχεις μάθει να κάνεις σωστή χρήση των εντολών Shell, Draft και Scale, θα είσαι σε θέση να περάσεις στις εντολές Combine, Replace Face και Split Face με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 62. Εντολή Chamfer

Κεφάλαιο 63. Εντολή Shell

Κεφάλαιο 64. Εντολή Draft

Κεφάλαιο 65. Εντολή Scale

Κεφάλαιο 66. Εντολή Combine

Κεφάλαιο 67. Εντολή Replace Face

Κεφάλαιο 68. Εντολή Split Face

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 11η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην εκμάθηση χειρισμού των εντολών Silhouette Split, Move/Copy και Align. Έχοντας αποκτήσει εξοικείωση με την εντολή της εμφάνισης, Appearance και του Physical Material, θα έχεις τα εφόδια που χρειάζεσαι για να μάθεις να δημιουργείς το construction plane.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 69. Εντολή Split Body

Κεφάλαιο 70. Εντολή Silhouette Split

Κεφάλαιο 71. Εντολή Move/Copy

Κεφάλαιο 72. Εντολή align

Κεφάλαιο 73. Εντολή Appearance

Κεφάλαιο 74. Physical Material

Κεφάλαιο 75. Δημιουργία Construction Plane

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 12η εκπαιδευτική συνάντηση. Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να δημιουργείς άξονες και σημεία, καθώς και να δημιουργείς στοιχεία από σκίτσα. Μέσα από την τριβή σου με την προσθήκη στοιχείων σε ένα part, θα είσαι σε θέση να τροποποιήσεις υπάρχοντα στοιχεία και να μάθεις να εργάζεσαι με τις επιλογές Chamfer, Draft, Combine και Scale. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς με τις εντολές Hole, Thread και Shell, μέσα από την ολοκλήρωση της ύλης της συνάντησης.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 76. Δημιουργία Αξόνων

Κεφάλαιο 77. Δημιουργία Σημείων

Κεφάλαιο 78. Δημιουργία στοιχείων από σκίτσα

Κεφάλαιο 79. Προσθήκη στοιχείων σε ένα Part

Κεφάλαιο 80. Τροποποίηση υπαρχουσών στοιχείων

Κεφάλαιο 81. Εργασία με Chamfer, Draft, Combine και Scale

Κεφάλαιο 82. Εξοικείωση με τις εντολές Hole, Thread και Shell

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 13ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 13η εκπαιδευτική συνάντηση . Στόχος της εν λόγω εκπαιδευτικής συνάντησης είναι καταρχήν, η εξοικείωσή σου με τις εντολές Pattern και Mirror. Αφού μάθεις να ελέγχεις ένα μοντέλο με τη χρήση παραμέτρων και της εντολής Press Pull, θα είσαι σε θέση να συναρμολογείς κομμάτια του έργου σου με την εντολή Assemble, κάνοντας χρήση των Joints και των κατάλληλων Joint Types. Τέλος, θα μάθεις να κάνεις τη σωστή επιλογή του Joint Type, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και να χειρίζεσαι τα As-Built Joints αποτελεσματικά.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 83. Εξοικείωση με τις εντολές Pattern και Mirror

Κεφάλαιο 84. Έλεγχος ενός μοντέλου με τη χρήση παραμέτρων και της εντολής Press Pull

Κεφάλαιο 85. Assemble

Κεφάλαιο 86. Joints

Κεφάλαιο 87. Joint Types

Κεφάλαιο 88. Σωστή επιλογή Joint Type

Κεφάλαιο 89. As-Built Joints

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 14ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 14η εκπαιδευτική συνάντηση αφορά στην εξοικείωσή σου με το Joint Origin. Όταν θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι τα contact sets, θα περάσεις στη δημιουργία 2D Drawings και θα μάθεις να χειρίζεσαι τα Projected και Section View, για επαρκή επισκόπηση του έργου σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 90. Joint Origin

Κεφάλαιο 91. Contact Sets

Κεφάλαιο 92. Δημιουργία 2D Drawings

Κεφάλαιο 93. Base View

Κεφάλαιο 94. Projected View

Κεφάλαιο 95. Section View

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 15ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 15η εκπαιδευτική συνάντηση ασχολείται με την προβολή σε Detail View, καθώς και στο Drawing Annotation για μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις ανάγκες της δουλειάς σου. Αποκτώντας εξοικείωση με θέματα γεωμετρίας με το Geometry και προσθήκης κειμένου με το Text στο Drawing, θα μπορέσεις να χειριστείς καλύτερα τα Leader Notes και τα Symbols, προχωρώντας στο χειρισμό των Tables.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 96. Detail View

Κεφάλαιο 97. Drawing Annotation

Κεφάλαιο 98. Geometry

Κεφάλαιο 99. Text στο Drawing

Κεφάλαιο 100. Leader Notes

Κεφάλαιο 101. Symbols

Κεφάλαιο 102. Tables

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

16η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 16ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης: Η 16η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στο χειρισμό του output και στην προσθήκη animation. Κατανοώντας τη χρήση του γνωστού Explode, θα μπορέσεις να περάσεις σε θέματα φωτορεαλιστικής απόδοσης με τεχνικές Render, στις οποίες σε μυεί το μάθημα. Τέλος, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με τα Patch και τις επιλογές Create & Modify, ολοκληρώνοντας την εν λόγω συνάντηση.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 103. Output

Κεφάλαιο 104. Animation

Κεφάλαιο 105. Explode

Κεφάλαιο 106. Render (Μέρος 1ο)

Κεφάλαιο 107. Render (Μέρος 2ο)

Κεφάλαιο 108. Patch

Κεφάλαιο 109. Patch - Create & Modify

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

17η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 17ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 17η εκπαιδευτική συνάντηση αποσκοπεί στην κάλυψη των εργασιών με Stitch και τις επιλογές Workspace Sculpt. Ολοκληρώνοντας τις θεματικές Sculpt –Primitives, θα είσαι σε θέση να καταπιαστείς με το T-Spline Pipe, προτού καλύψεις όλη την ύλη του μαθήματος.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 110. Stitch

Κεφάλαιο 111. Workspace Sculpt

Κεφάλαιο 112. Sculpt - Primitives

Κεφάλαιο 113. T-Spline Pipe

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον καθηγητή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική εξάσκηση σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

Δωρεάν Απόκτηση & Χρήση Autodesk Softwares

Τα Authorized Training - Certification Centers της Autodesk®  του ομίλου μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής λογισμικού της εταιρείας Autodesk. Οι σπουδαστές μας μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Inventor, T-Splines κ.α

Σημείωση: Δεν πρόκειται για trial αλλά για πλήρη έκδοση των λογισμικών προς τα μέλη της κοινότητας.

Πάτησε εδώ για Εγγραφή στο Autodesk Community.

 

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

10+2 Λόγοι Επιλογής της FACEtoFACE®

Παραθέτουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κερδίζει κάποιος, επιλέγοντας FACEtoFACE®:

 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία..με βάση τις δικές σου δυνατότητες

 • Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί τις εισηγήσεις αυτόνομα πάνω στον υπολογιστή μέσω του εργαστηριακού μοντέλου μάθησης το οποίο εφαρμόζουμε. Υλοποιεί τις ασκήσεις και τις εργασίες του με τον πιστοποιημένο καθηγητή του και λύνει άμεσα οποιαδήποτε τυχόν απορία ανακύψει, προτού περάσει στο επόμενο αντικείμενο παρακολούθησης. Έτσι, προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους προσωπικούς του ρυθμούς και δυνατότητες και διασφαλίζει την αποτελεσματική αφομοίωση της ύλης. 

Πληρότητα Περιεχομένου...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση

 • Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος

 • Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

 • Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®...για να έχεις εσύ το έλεγχο της εκπαίδευσής σου!

 • Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

Δωρεάν Open Μάθημα​...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

 • Επειδή η τιμή από μόνη της δεν αποτελεί συγκριτικό παράγοντα και κατανοώντας πως όσοι δεν έχουν βιώσει τη διδακτική εμπειρία FACEtoFACE® δεν μπορούν να έχουν εικόνα εκ των προτέρων, καθιερώσαμε το «θεσμό» του F2F Open Μάθημα. Μέσα από το F2F Open Μάθημα, μπορείς να επισκεφτείς τις εκπαιδευτικές μας εγκαταστάσεις, να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό μας προσωπικό και τη μέθοδο εκμάθησης που χρησιμοποιούμε, ώστε να παρακολουθήσεις ένα μάθημα στο αντικείμενο της επιλογής σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση.Ερχόμενος σε επαφή με το σύστημα εκπαίδευσης FACEtoFACE®, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να αντιληφθείς την αξία της μεθοδικότητας, της εργαστηριακής προσέγγισης στη μάθηση και της αφομοίωσης της ύλης μέσω πρακτικών projects στα οποία ο επιβλέπων εκπαιδευτής σου θα είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να βοηθήσει.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®​...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

 • Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

 • Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

 • Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων:  για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση​...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

 • Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

 • Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

Φιλικά Δίδακτρα...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.

 • Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.