Πληροφορίες για το CSS

Συντομογραφία των λέξεων Cascading Style Sheets (Διαδοχικά Φύλλα Style). Τα Style ορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων της HTML, αποθηκεύονται σε Style Sheets τα οποία προστέθηκαν στην HTML για να λύσουν κάποια θέματα.

 • Δεν Απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση της Css είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις της Css στον εκπαιδευτικό μας φορέα, είστε σε θέση με αυτοπεποίθηση να ανταποκριθείτε σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση της Css.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το CSS® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του CSS®:

 

 • 51 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το CSS μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-7

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης στα μαθήματα εκμάθησης CSS είναι να εισαχθείς στη λογική χρήσης απλών εντολών, από τη δημιουργία, αποθήκευση και στα σύνταξη, μέχρι την εισαγωγή σχολίων και κατηγορίας. Το χρώμα του φόντου είναι ένα από τα θέματα που θα σε απασχολήσουν στα πλαίσια της παρούσης εκπαιδευτικής συνάντησης, έχοντας την ευκαιρία να εξασκηθείς με τις ασκήσεις της πρακτικής εφαρμογής.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:     New – Save     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2:     Εισαγωγή στη CSS     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:     Τρόπος Σύνταξης     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:      Σχόλια      Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5:      ID     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:      Class     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7:      Background Color     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 8-14

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να εισαγάγεις οπίσθια εικόνα στο έργο σου, θα είσαι σε θέση, στη συνέχεια, να την επαναλαμβάνεις, να αλλάζεις τη θέση της και να ρυθμίζεις τα συνημμένα. Το χρώμα κειμένου, η στοίχιση και η διακόσμηση αυτού είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που θα μάθεις να χρησιμοποιείς εύκολα και αποδοτικά.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 8:      Background Image     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9:      Background Image Repeat     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10:    Background Image Position     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11:    Background Image Attachmen     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12:    Text Color     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13:    Text Align     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:    Text Decoration     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 16-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να μετασχηματίζεις κείμενο και να προσαρμόζεις την κατεύθυνσή του, να τοποθετείς εσοχή και να διαμορφώνεις τη οικογένεια γραμματοσειράς κειμένου, το στυλ και το μέγεθος των γραμμάτων, προτού περάσεις σε αντικείμενα χρήσης υπερσυνδέσμων.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 15:    Text Transform     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:    Text Direction     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17:    Text Indent      Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:    Text Font Family    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19:    Text Font Style    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:    Text Font Size    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21:    Style Hyperlinks    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 23-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να προσαρμόζεις το στυλ υπερσυνδέσμων σε χρώμα φόντου, να "παίζεις" με το στυλ υπερσυνδέσμων για τη διακόσμηση του κειμένου, αλλά και να διαφοροποιείς το στυλ των τύπων λίστας, μέσα από πολλά πρακτικά παραδείγματα. Η χρήση τύπου στυλ λίστας για κύκλους και τετράγωνα, μαζί με τη χρήση της εντολής εικόνας στυλ λίστας και της θέσης, θα σου παράσχουν τα εφόδια για αποτελεσματικό χειρισμό των σχημάτων και του οπτικού τους αποτελέσματος. Η χρήση του Photoshop Save for Web καταδεικνύεται με σειρά κατατοπιστικών εφαρμογών για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής συνάντησης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 22:     Style Hyperlinks background Color    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23:     Style Hyperlinks Text Decoration     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:     List Style Type    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25:     List Style Type Circle & Square    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26:     Photoshop Save for Web
Κεφάλαιο 27:     List Style Image     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28:     List Style Position     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 30-34

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 5ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να "παίζεις" με τις εντολές table boarder, table boarder collapse και να προσαρμόζεις το πλάτος και τη στοίχιση του πίνακα, το χρώμα φόντου και τη συμπλήρωση αυτού με πληθώρα πρακτικών εφαρμογών. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 29:     Table Boarder     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30:     Table Boarder Collapse     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31:     Table Width     Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32:     Table Align     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 33:     Table Background Color    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 34:     Table Padding Table     Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 36-42

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 6ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς το εργαλείο μοντέλου CSS και να αφιερώσεις χρόνο για την κατανόηση του εργαλείου μοντέλου, για την προσαρμογή πλάτους, ύψους στοιχείων παραγράφων και τη χρήση του τύπου εγγράφου, στην πορεία. Μέσα από τις ασκήσεις που συνοδεύουν τις θεωρητικές εισηγήσεις, θα μάθεις να χειρίζεσαι το στυλ και το χρώμα πλάτους του boarder, για να περάσεις, στη συνέχεια, στις μπάρες πλοήγσης και στα oflinks λίστας. Το στυλ, ο τύπος και η επιλογή κανένα είναι μερικά ακόμη από τα θέματα που θα κληθείς να χειριστείς πάνω στην μπάρα πλοήγησης, παρακολουθώντας τις σχετικές ασκήσεις.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 35:     CSS Model Box 
Κεφάλαιο 36:     Model Box     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 37:     Width – Height Element Paragraph     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38:     DocType     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39:     Boarder Styl    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 40:     Boarder Width Color    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 41:     Navigation Bars & List Oflinks     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 42:     Navigation Bar  List – Style – Type – None     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 44-51

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 7ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να μάθεις να χειρίζεσαι τη λίστα της μπάρας πλοήγησης και το block του χρώματος φόντου, για να μπορείς, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείς το ενσωματωμένο υλικό μέσω της εντολής προβολής Inline. Η εντολή αιώρησης και ο χειρισμός της μπάρας διάδρασης θα σου δώσουν τα εφόδια να χειρίζεσαι στην πορεία την γκαλερί εικόνας, αδιαφάνειας και transbox, για να καταπιαστείς, στην πορεία, με τους επιλογείς ομαδοποίησης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 43:    Navigation Bar List  Background Color Block    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 44:    Navigation Bar Display Inline     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 45:    Navigation Bar Float    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 46:    Navigation Bar - Interactive Bar    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 47:    Navigation Bar Interactive Bar    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48:    Image Gallery     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 49:    Image Opacity     Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 50:    Image Box – Transbox    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 51:    Grouping Selectors    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επαναλήψεις

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 8ης εκπαιδευτικής συνάντησης θα αφιερώσεις χρόνο για τις επαναλήψεις με πρακτικές εφαρμογές.

 

Διδακτέα Ύλη:

Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 1η 
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 2η
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 3η 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επανάληψη

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 9ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να αφομοιώσεις την ύλη που παρακολούθησες στα προηγούμενα κεφάλαια, αφιερώνοντας χρόνο σε πρακτικές εφαρμογές

 

Διδακτέα Ύλη:

Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 4η
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 5η 
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 6η
Πρακτική Εφαρμογή με Επαναληπτική 7η

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να ολοκληρώσεις εργασία, τη θεματολογία της οποίας μπορείς να προτείνεις εσύ.

 

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία.

Διδακτέα Ύλη:

Εργασία με προτεινόμενη θεματολογία.

 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση, θα κάνεις μια γενική επανάληψη, προτού περάσεις στην τελική εργασία για την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Διδακτέα Ύλη:

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση 

Σύνολο 12 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 •  51 Κεφάλαια
 •  Επαναληπτικές Συναντήσεις
 •  Υποχρεωτικά Σχέδια
 •  Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

51

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

Πληρότητα Περιεχομένου

Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία. 

...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης

Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®

Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®

Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

 

 

...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Η επιδεικνυόμενη ευελιξία σε καθημερινή βάση ή μέσω παγώματος του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής φοιτητών, αποτελεί αντικείμενο συνεννόησης και χειρισμού με κάθε διάθεση διευκόλυνσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού μας ομίλου.

...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια

Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

 

Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων: € 35 για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση

Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων

Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

Φιλικά Δίδακτρα

Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.

...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.