Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το Cinema 4D της Maxon®

Το CINEMA 4D είναι μια εφαρμογή 3D modeling και animation που αναπτύχθηκε από την MAXON Computer GmbH. Επιτρέπει την εφαρμογή μοντελοποίησης, κίνησης, φωτισμού και απόδοσης διαστάσεων, έχοντας κοινά χαρακτηριστικά με τις εφαρμογές 3D modeling.

 • Δεν Απαιτούνται γνώσεις 2D/3D για την εκμάθηση του Cinema 4D, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του Cinema 4D στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του Cinema 4D.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Cinema 4D® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Cinema 4D®:

 

 • 94 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Cinema 4D μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-9

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση θα εισαχθείς στο Cinema 4D και στον τρόπο προβολής των αντικειμένων και της σκηνής του, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του. Θα μάθεις να πλοηγείσαι στο κύριο μενού εργασιών και θα εξοικειωθείς με τις εντολές Make Editable και Points-Edges-Polygons, αποκτώντας εμπειρία μέσα από πληθώρα πρακτικών εφαρμογών ανά κεφάλαιο. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:    Περιβάλλον εργασίας Cinema 4D    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2:    Απόψεις Viewports_Menu_View    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:    Απόψεις Viewports_Menu_Display    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:    Απόψεις Viewports_Menu_Panel    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5:    Menu_File    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:    Μενού Επεξεργασίας (Edit)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7:    Project Settings    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8:    Εντολή Make Editable    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9:    Επιλογές Points-Edges-Polygons    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 10-18

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα έρθεις σε επαφή με βασικά εργαλεία του λογισμικού, όπως το εργαλείο επιλογής (Selection) και ιδιοτήτων (Attributes) με τις επιλογές Basic, Coord και Caps. Παρακολουθώντας τα μαθήματα για τις εντολές των σχημάτων κύβου, κυλίνδρου, δίσκου και πεδίου, θα είσαι σε θέση, με το πέρας της συνάντησης, να χειρίζεσαι και να εκτελείς βασικές εργασίες, μέσα από τη μελέτη των σχετικών ασκήσεων. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 10:    Εργαλεία Selection    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11:    Εντολή_Cone    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12:    Attribute Basic    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13:    Attribute Coord    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:    Attribute Caps    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις 
Κεφάλαιο 15:    Εντολή Cube    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:    Εντολή Cylinder    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17:    Εντολή Disc    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:    Εντολή Plane    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 19-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα γνωρίσεις μερικές από τις πιο σημαντικές εντολές χειρισμού του Cinema 4D, όπως η σφαίρα, ο τόρος, η κάψουλα και η η εντολή "δεξαμενής πετρελαίου" (oil tank). Μέσα από την εξοικείωση με τις εντολές του σωλήνα (Tube) και της πυραμίδας (Pyramid), θα είσαι σε θέση να προσαρμόζεις το έργο σου στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ μέσα από πρακτικές εφαρμογές θα γνωρίσεις τον τρόπο χειρισμού των εντολών πλατωνικού (Platonic), σχήματος (figure), τοπίου (Landscape) και "ανακούφισης" (Relief). 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 19:    Εντολή Sphere    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:    Εντολή Torus    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21:    Εντολή Capsule και Oil Tank    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22:    Εντολή Tube    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23:    Εντολές Pyramid    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:    Εντολή Platonic    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25:    Εντολή Figure    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26:    Εντολή LandScape    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:    Εντολή Relief    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 28-35

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Κατά τη διάρκεια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα έρθεις σε επαφή με την εντολή μηδενικού (null) και θα γνωρίσεις τη χρησιμότητα που προσφέρουν οι επιλογές της εργαλειοθήκης Object. Μέσα από τις έλξεις συγκράτησης Snap και την κατανόηση των τύπων αυτών, θα μπορέσεις να προχωρήσεις σε πιο σύνθετες εντολές χειρισμού του σχεδίου σου, όπως είναι η ενεργοποίηση αξόνων και η Spline με ελεύθερο σχέδιο (freehand). Μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τις εντολές Spline Bezier και B-Spline, θα ολοκληρώσεις το αντικείμενο της συνάντησης μέσα από ποικίλες πρακτικές εφαρμογές. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 28:    Εντολή Null    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29:    Εργαλειοθήκη Object    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30:    Έλξεις Snap    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31:    Τύποι Snap    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32:    Εντολή Enable Axis    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Kεφάλαιο 33:    Εντολή Spline Freehand    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 34:    Εντολή Spline Bezier    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 35:    Εντολή B-Spline    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 36-44

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα συνεχίσεις την εκμάθηση εντολών σχημάτων μέσα από την ενασχόληση με παραδείγματα πάνω σε γραμμική Spline, σε Spline κύβου, καθώς και την εκμάθηση χειρισμού των εντολών Κύκλου και Έλικα. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την εξάσκηση πάνω σε πρακτικά θέματα, μεταξύ άλλων, πάνω στις εντολές ορθογωνίων και Spline τόξων. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 36:    Εντολή Linear Spline    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 37:    Εντολή Spline Cubic    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38:    Εντολή Akima    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39:    Εντολή Spline Arc    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 40:    Εντολή Circle    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 41:    Εντολή Helix    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 42:    Εντολή_n-Side    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 43:    Εντολή_Rectangle    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 44:    Εντολή_Spline Arc    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 45-53

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι εντολές κειμένων, να αξιοποιείς τον τροποποιητή υποδιαίρεσης επιφανειών και τον τροποποιητή εξώθησης και εξώθησης προσόψεων, ώστε να προσαρμόζεις το σχέδιό σου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου που σου ανατίθεται κάθε φορά στις ασκήσεις που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό. Κατανοώντας τη χρησιμότητα του τροποποιητή τόρνου (Lathe) και τις εντολές βάσης στήλης και "σκουπίσματος" (Sweep), θα αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για τη μετάβαση σε πιο σύνθετα εργαλεία χειρισμού των επιπέδων σχεδίασης.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 45:    Εντολή_Text    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 46:    Εντολή_Spline Flower    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 47:    Τροποποιητής Subdivision Surfaces    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48:    Τροποποιητής Extrude    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 49:    Τροποποιητής Extrude Face    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 50:    Χρησιμότητα Τροποποιητών Extrude    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 51:    Τροποποιητής Lathe    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 52:    Εντολή Loft    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 53:    Εντολή Sweep    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 54-67

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Προχωρώντας στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της 7ης συνάντησης, θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή των καμπυλών Bezier και να χειρίζεσαι τις στρώσεις του έργου σου, αξιοποιώντας τα εργαλεία των εντολών πινάκων, Boole και μάσκας Spline. Μέσα από την παρακολούθηση των πρακτικών εφαρμογών, θα καταπιαστείς στην πράξη με τις εντολές Instance και Συμμετρίας (Symmetry), μαθαίνοντας, στην πορεία των μαθημάτων, να λυγίζεις, να τραβάς και να "συνθλίβεις" αντικείμενα. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 54:    Εντολή Bezier    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 55:    Layers    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 56:    Εντολή Array    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 57:    Εντολή Boole    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 58:    Εντολή Spline Mask    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59:    Εντολή Instance    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 60:    Εντολή Symmetry    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 61:    Εντολή Bend    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 67:    Εντολή Squash and Stretch    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 69-76

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Έχοντας "κατακτήσει" ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες του Cinema 4D, είσαι σε θέση, πλέον, στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, να χειριστείς αποτελεσματικά προχωρημένες εντολές για να λιώνεις, να προκαλείς έκρηξη και να αναδιπλώνεις στοιχεία του σχεδιαστικού σου έργου. "Παίζοντας" με τη δημιουργία σημείων και με την περικοπή γωνιών, θα ασχοληθείς με τα εργαλεία "μαχαίρι" (knife) και κλεισίματος πολυγωνικής οπής, ώστε να προχωρήσεις σε λειτουργίες που απαιτούν χρήση πιο περίπλοκων εργαλείων, όπως αυτό της εξώθησης εσωτερικού μέρους και εξώθησης μήτρας. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 68:    Εντολή Melt    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 69:    Εντολή  Explosion    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 70:    Εντολή_ Wrap    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 71:    Εργαλείο Create_Point    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 72:    Εργαλείο Edge_Cut    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 73:    Εργαλείο Knife    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 74:    Εργαλείο Close Polygon Hole    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 75:    Εργαλείο Extrude_Inner    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 76:    Εργαλείο Matrix_Extrude    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 77-85

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση πάνω στην εκμάθηση του λογισμικού Cinema 4D, θα ασχοληθείς με τη δημιουργία κινουμένων γραφικών Animation, ενώ πληθώρα ασκήσεων θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τον τρόπο χειρισμού εμφάνισης (render) του σχεδιαστικού αποτελέσματος. Με τη δημιουργία ενός τυπικού υλικού και την εφαρμογή αυτού πάνω στο σχέδιό σου, θα είσαι σε θέση να εισαγάγεις εικόνες σε υλικά, να μετακινείς εικόνες σε αντικείμενα και να "πειραματίζεσαι" με την υφή αναγλύφου (bump). Η συνάντηση ολοκληρώνεται μέσα από πρακτικά θέματα στις δυνατότητες που παρέχει η αντανάκλαση (Reflection) του φωτός πάνω στα υλικά.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 77:    Δημιουργία Animation    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 78:    Render    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 79:    Δημιουργία Τυπικού Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 80:    Εφαρμογή Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 81:    Εισαγωγή Εικόνας σε Υλικά    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 82:    Μετακίνηση Εικόνας Σε Αντικείμενο    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 83:    Δημιουργία Υφής Bump    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 84:    Αποθήκευση Υλικών    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 85:    Επιλογή Αντανάκλασης Reflection    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 87-94

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Κατά τη διάρκεια της 10ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μάθεις να προσαρμόζεις την αδιαφάνεια στο έργου σου, "παίζοντας" με τις επιλογές περιβάλλοντος και προσαρμόζοντας το φωτισμό, τους προβολείς και το φωτισμό της περιοχής. Συνεχίζοντας πάνω στις επιλογές φωτισμού, θα ολοκληρώσεις τα μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας, χειριζόμενος τις εντολές της σκιάς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 86:    Επιλογή Αδιαφάνειας Transparency    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 87:    Environment    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 88:    Light    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 89:    SpotLight    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 90:    Area Light    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 91:    IES Lights    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 92:    Infinite Light    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 93:    Sun Light    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 94:    Shadow    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της προ-τελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία από τον Εκπαιδευόμενο

 

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Εξετάσεις

Εκπαιδευτικός Στόχος της τελευταίας Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση

Σύνολο 12 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.


Αποτελούνται από:


94 Κεφάλαια
20 Επαναληπτικές Συναντήσεις
Υποχρεωτικά Σχέδια
840 Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

94

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

840

Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

20

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!