Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το After Effects της Adobe®

Τα μαθήματα After Effects παρέχουν ένα πλήρες σύνολο δισδιάστατων και τρισδιάστατων εργαλείων για σύνθεση, κίνηση και εφέ. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα, θα μπορείς να συνθέτεις επίπεδα με διάφορους τρόπους, να συνδυάζεις προχωρημένα οπτικά και ηχητικά εφέ και να δίνεις κίνηση σε αντικείμενα και σε εφέ.

 • Δεν απαιτούνται γνώσεις για την εκμάθηση τoυ After Effects. Είναι επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του After Effects στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του After Effects.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το After Effects® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του After Effects®

 

 • 65 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το After Effects μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-7

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 1η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να εισαχθείς στο interface και στις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, αφού κατανοήσεις, πρώτα, το σκοπό της χρήσης του. Αφιερώνοντας χρόνο σε projects και στη λειτουργία του flowchart panel, θα μπορέσεις να περάσεις σε εργασίες σύνθεσης, χρήσης του πίνακα χρονοδιαγράμματος και σε ασκήσεις πάνω στις ρυθμίσες. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1:      Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2:      Παράθυρο Εφαρμογής    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3:      Projects – Έργα    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4:      Flowchart panel– Πάνελ διαγράμματος    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5:      Composition – Συνθέσεις    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6:      Timeline – Πίνακας Χρονοδιαγράμματος    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7:      Ρυθμίσεις Σύνθεσης    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 8-14

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να κάνεις εισαγωγή αρχείων και θα κατανοήσεις καλύτερα τη χρήση του ρυθμού καρέ (framerate). Στη συνέχεια, θα έχεις την ευκαιρία να καταπιαστείς με ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής πάνω στα πάνελ πλάκα και στην κατάργηση στοιχείων, στην εισαγωγή 3D εικόνων από Photoshop pExtended και από το Illustrator. Η εξαγωγή σύνθεσης για το web, η προσθήκη εφέ radial blur και εφέ έκθεσης και ο μετασχηματισμός ιδιοτήτων επιπέδων αποτελούν ορισμένα, μόνο, από τα άκρως ενδιαφέροντα αντικείμενα που θα μάθεις να χειρίζεσαι άρτια και αποτελεσματικά. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 8:      Εισαγωγή Αρχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9:      FrameRate – Ρυθμός Καρέ    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10:     Footage – Πάνελ Πλάνα & Κατάργηση Στοιχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11:     Εισαγωγή 3D Εικόνων από Photosho pExtended και Illustrator    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12:     Εξαγωγή Σύνθεσης για το Web    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13:     Προσθήκη Εφέ Radial Blur& Εφέ Έκθεσης    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14:     Μετασχηματισμός Ιδιοτήτων  Επιπέδων    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 15-21

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις σε δημιουργικές εργασίες πάνω στην κίνηση με καρέ κλειδιά, ενώ θα μάθεις να χειρίζεσαι θέματα μορφοποίησης κειμένου, έτοιμες κινήσεις, κίνηση κειμένου σε έτοιμη διαδρομή και τα επίπεδα των σχημάτων. Οι λειτουργίες Bucker - Bloat και η ανάμειξη σχημάτων με το φόντο είναι, όπως θα διαπιστώσεις και εσύ, μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα στο εν λόγω λογισμικό. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 15:     Δημιουργία Κίνησης με Καρέ – Κλειδιά    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16:     Προεπισκόπηση    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17:     Μορφοποίηση Κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18:     Έτοιμες Κινήσεις    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19:     Κίνηση Κειμένου σε Έτοιμη Διαδρομή    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20:     Επίπεδα Σχημάτων    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 21:     Οι Λειτουργίες Bucker – Bloat& Ανάμειξη Σχημάτων με το Φόντο    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 22-28

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να ενσωματώνεις βίντεο και ήχο στο project σου, να χειρίζεσαι γονικές σχέσεις, αλλά και να δημιουργείς κινούμενες παρουσιάσεις για τις απαιτήσεις του έργου που έχεις αναλάβει να φέρεις σε πέρας. Περνώντας σε πιο σύνθετες λειτουργίες του προγράμματος, θα μάθεις να χειρίζεσαι το μεταβαλλόμενο φωτισμό και να χρησιμοποιείς τη λειτουργία Pick Whip, να δημιουργείς Matte Track, εφέ Corner Pin και εφέ Lens Flare, προτού περάσεις σε θέματα ροής του χρόνου σύνθεσης και στη χρήση του GraphEditor για την επεξεργασία των γραφικών σου. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 22:     Ενσωμάτωση Βίντεο & Ήχου    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23:     Γονικές Σχέσεις    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24:     Δημιουργία Κινούμενης Παρουσίασης    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25:     Μεταβαλλόμενος Φωτισμός & η Λειτουργία Pick Whip    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26:     Η Δημιουργία MatteTrack    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27:     Εφέ Corner Pin & Εφέ Lens Flare    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28:     Η Ροή του Χρόνου Σύνθεσης & GraphEditor    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 29-35

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα καταπιαστείς με τις μάσκες πάνω στο έργο σου, ενώ θα παρακολουθήσεις χρήσιμες συμβουλές πάνω στα εργαλεία puppet. Μαθαίνοντας να διορθώνεις τα χρώματα στα Levels και στα ColorRange, θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα έργο που θα είναι καλαίσθητο, εκτός από λειτουργικό. Ολοκληρώνοντας τις πρακτικές ασκήσεις που συνοδεύουν τα κεφάλαια της ύλης, θα μπορέσεις να περάσεις στο εργαλείο clone stamp, ενώ θα μάθεις να προσθέτεις τρισδιάστατα αντικείμενα και κείμενα στο project σου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 29:     Μάσκες    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30:     Εργαλεία Puppet (Μαριονέττα)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31:     Διόρθωση Χρωμάτων: Levels    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32:     Διόρθωση Χρωμάτων: ColorRange    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 33:     Εργαλείο Clone Stamp    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 34:     Αντικείμενα 3D    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 35:     Κείμενο 3D     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 36-43

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να προσθέτεις κάμερα στο έργο σου, αλλά και να χειρίζεσαι την κίνηση και την αντανάκλαση των τρισδιάστατων αντικειμένων. Αποκτώντας ευχέρεια στη χρήση τρισδιάστατων φώτων, θα περάσεις στη δημιουργία εφέ particle systemll, στη δημιουργία ήλιου, ενσωμάτωσης εφέ Time warp, αλλά και στην επεξεργασία με εφέ Blur&Sharpen και Channel. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 36:     Προσθήκη Κάμερας    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 37:     Κίνηση & Αντανάκλαση 3DΑντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38:     3DΦώτα    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39:     Εφέ Particle SystemII    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 40:     Δημιουργία Ήλιου    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 41:     Εφέ Time warp    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 42:     Κατηγορία Εφέ Blur&Sharpen
Κεφάλαιο 43:     Κατηγορία Εφέ Channel

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 44-50

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση, θα γνωρίσεις πολλές από τις ενδιαφέρουσες κατηγορίες εφέ του λογισμικού, αξιοποιώντας το ColorCorrection για να διορθώνεις χρώματα, το Distort, το Generate και το Noise & Grain για να αφαιρείς θόρυβο και παραμορφώσεις. 

 

Διδακτέα Ύλη: 

Κεφάλαιο 44:     Κατηγορία Εφέ ColorCorrection
Κεφάλαιο 45:     Κατηγορία Εφέ Distort
Κεφάλαιο 46:     Κατηγορία Εφέ Distort Μέρος 2ο
Κεφάλαιο 47:     Κατηγορία Εφέ Generate
Κεφάλαιο 48:     Κατηγορία Εφέ Generate Μέρος 2ο
Κεφάλαιο 49:     Κατηγορία Εφέ Noise & Grain
Κεφάλαιο 50:     Κατηγορία Εφέ Noise & Grain Μέρος 2ο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 51-58

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση, θα συνεχίσεις με τις κατηγορίες εφέ του λογισμικού, μαθαίνοντας να χειρίζεσαι άρτια τα Noise & Grain, Perspective, Simulation και Stylize για να προσθέσεις το επιθυμητό στυλ στο έργο σου. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 51:     Κατηγορία Εφέ Noise & Grain Μέρος 3ο
Κεφάλαιο 52:     Κατηγορία Εφέ Perspective
Κεφάλαιο 53:     Κατηγορία Εφέ Perspective Μέρος 2ο
Κεφάλαιο 54:     Κατηγορία Εφέ Simulation
Κεφάλαιο 55:     Κατηγορία Εφέ Simulation Μέρος 2ο
Κεφάλαιο 56:     Κατηγορία Εφέ Simulation Μέρος 3ο
Κεφάλαιο 57:     Κατηγορία Εφέ Stylize
Κεφάλαιο 58:     Κατηγορία Εφέ StylizeΜέρος 2ο

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 59-65

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση, θα περάσεις στα εφέ μετάβασης και κίνησης, μαθαίνοντας να χειρίζεσαι τα εφέ Transition, αλλά και τις ομάδες στα Animation Presets, όπως Backgrounds, Behaviors, Image Special Effects και Text. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 59:     Κατηγορία Εφέ StylizeΜέρος 3ο
Κεφάλαιο 60:     Κατηγορία Εφέ Transition
Κεφάλαιο 61:     Κατηγορία Εφέ TransitionΜέρος 2ο
Κεφάλαιο 62:     Κατηγορία Εφέ Animation Presets: Ομάδα Backgrounds
Κεφάλαιο 63:     Κατηγορία Εφέ Animation Presets: Ομάδα Behaviors
Κεφάλαιο 64:     Κατηγορία Εφέ Animation Presets: Ομάδα Image Special Effects
Κεφάλαιο 65:     Κατηγορία Εφέ Animation Presets: ΟμάδαText

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να δημιουργήσεις τα ακόλουθα project:

                - Project δημιουργίας  Φωτεινής επιγραφής

                - Δημιουργία Σκηνής με Light Glow

 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Στη 11η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να δοκιμάσεις το βαθμό αφομοίωσης όσων έμαθες φέρνοντας εις πέρας μια εργασία, με προτεινόμενη θεματολογία εσένα για την Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 12η Εκπαιδευτική Συνάντηση

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση, στόχος είναι να κάνεις μια γενική επανάληψη και να αναλάβεις να φέρεις εις πέρας μια τελική εργασία, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα του After Effects. 

Γενική Επανάληψη
Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση 

 

Σύνολο 12 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:
65 Εκπαιδευτικές Συναντήσεις
Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής


Σύνολο Ασκήσεων της Εκπαιδευτικής ύλης: 174
Σύνολο Ασκήσεων Μαθημάτων : 174

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!