Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το 3Ds Max της Autodesk®

Το 3D Studio Max παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας απεικόνισης από 2D σχέδιο, από φωτογραφία ή από καρέ video σε τρισδιάστατη επιφάνεια του αντικειμένου, μέσω εξειδικευμένης γνώσης που σου παρέχεται. 

 • Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την εκμάθηση του 3Ds Max, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα η οποία μαθαίνεται.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του 3Ds Max στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του 3Ds Max.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το 3Ds Max® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του 3Ds Max
 

 • 143 εκπαιδευτικές ενότητες για τον μοντελισμό του 3Ds Max μόνο στη  FACEtoFACE®

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-7

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό του 3Ds Max, αποκτώντας την επιδιωκόμενη εξοικείωση με τις λειτουργίες Open, View Cube και Steering Wheels. Κατανοώντας τη χρήση των viewports και την εστίαση μέσω zoom, μπορείς να προχωρήσεις σε εργαλεία χειρισμού όπως Orbit, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες καθορισμού των σχεδιαστικών μονάδων και τα εργαλεία μέτρησης διαστάσεων στο έπακρο.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Το περιβάλλον του 3ds Max    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.    Open, View Cube, Steering Wheels   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3.    Viewports    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4.    Εντολή Zoom    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5.    Orbit    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.    Καθορισμός σχεδιαστικών μονάδων   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.    Εργαλεία μέτρησης διαστάσεων    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 8-14

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα για την επιλογή αντικειμένων και διαδικασίες ρύθμισης των User Paths, προτού ξεκινήσεις να δημιουργείς ένα νέο αρχείο. Κατανοώντας τη λειτουργία του Reset, του Open-Saves και Auto backup, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη χρήση του εργαλείου Select and Move και στην εντολή clone αντικειμένων.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 8.    Επιλογή αντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9.    Configure User Paths    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10.    Δημιουργία νέου αρχείου    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11.    Εντολή Reset    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12.    Open – Saves - Auto backup    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13.    Εργαλείο Select and Move   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14.    Κλωνοποίηση αντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 15-19

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εντολή Select and Rotate, προτού περάσεις σε εργασίες χρήσης κλίμακας και στο παράθυρο Scale Transform Type-In. Αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη Axis Constraints, θα μπορέσεις να κατανοήσεις εργαλείο όπως το Pivot για τις σχεδιαστικές σου ανάγκες. Τα κεφάλαια συνοδεύονται από πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων για την πλήρη κατανόηση της ύλης.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 15.    Εντολή Select and Rotate   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16.    Εντολές κλιμάκωσης Scale    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17.    Παράθυρο Κλιμάκωσης Scale Transform Type - In    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18.    Εργαλειοθήκη Axis Constraints    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Άσκηση
Κεφάλαιο 19.    Pivot    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 20-26

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στα Transform Centers και σε εργαλεία όπως το Array και Array κυκλικής συστοιχίας, για να μπορέσεις να αφομοιώσεις τις χρήσεις πιο σύνθετων εντολών όπως Mirror και προσθήκης εικόνας φόντου σε Viewport με επιτυχία. Μαθαίνοντας να δημιουργείς απλά σχήματα όπως Rectangle και να τα μορφοποιείς, θα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην εξοικείωσή σου με τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 20.    Transform Centers   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21.    Εργαλείο Array    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22.    Array κυκλική συστοιχία    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23.    Εντολή Mirror    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24.    Προσθήκη εικόνας φόντου σε Viewport    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25.    Create Rectangle    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26.    Modify Rectangle    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 27-33

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη δημιουργία εργαλειοθηκών Toolbars και για τον τροποποιητή Extrude, αξιοποιώντας τις Splines και μετατρέποντας σημεία κορυφών για να δώσεις μορφή στα σχήματά σου. Περνώντας, στη συνέχεια, στη δημιουργία πιο σύνθετων σχημάτων, θα μπορέσεις να κατανοήσεις επαρκώς εντολές όπως Circle, Ellipse, Arc και Donuc και πού μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχεδιαστικό έργο. Η ενότητα κλείνει με την εξοικείωση με τις εντολές Ngon, Star, Helix και Egg. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 27.    Δημιουργία Εργαλειοθηκών Toolbars    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28.    Τροποποιητής Extrude    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29.    Splines    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30.    Μετατροπή σημείων κορυφών    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31.    Δημιουργία σύνθετων σχημάτων    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32.    Εντολές Circle, Ellipse, Arc και Donut   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 33.    Εντολές Ngon, Star, Helix και Egg    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 34-40

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις στη δημιουργία τομής, ενώ θα μάθεις να εισαγάγεις κείμενο στα έργα σου. Αξιοποιώντας το Bevel Modifier και το Editable Spline, θα μπορέσεις να περάσεις σε εντολές Attach & Detach, Break & Connect και Chamfer & Filet για την τροποποίηση των σχημάτων που θα έχεις μάθει να δημιουργείς. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και στις ασκήσεις, θα είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις τις εντολές αποτελεσματικά. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 34.    Δημιουργία Τομής    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 35.    Δημιουργία κειμένου    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 36.    Bevel Modifier    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 37.    Editable Spline    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38.    Attach & Detach (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39.    Break & Connect (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 40.    Chamfer & Filet (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 41-474

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να τροποποιείς σχήματα με εντολές όπως Refine & Outline, καθώς και να αξιοποιείς τις λογικές πράξεις μεταξύ των καμπυλών με την εντολή Boolean. Αποκτώντας την απαιτούμενη ευχέρεια στην εντολή Trim & Extend και μαθαίνοντας να ορίζεις την πρώτη κορυφή του σχήματος, θα είσαι σε θέση να επιλέγεις το κατάλληλο Environment ως χρώμα ή εικόνα φόντου της σκηνής που δημιουργείς. Η ενότητα κλείνει με την εκμάθηση του Render και του πεδίου Area to Render. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 41.    Refine & Outline (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 42.    Boolean: Λογικές πράξεις μεταξύ καμπυλών (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 43.    Trim & Extend (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 44.    Ορισμός πρώτης κορυφής σχήματος (Τροποποίηση σχημάτων)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 45.    Environment (Χρώμα φόντου σκηνής)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 46.    Environment (Εικόνα φόντου σκηνής)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 47.    Render – Πεδίο Area to Render    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 48-54

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις περισσότερα για τη λειτουργία του Render, αποκτώντας εξοικείωση με τα πεδία του παραθύρου Render Frame, του Render Setup και των Radial & Rectangular Shapes. Αξιοποιώντας τις λειτουργίες των έλξεων 2D, θα μπορέσεις να κατανοήσεις θέματα δημιουργίας βασικού αρχέτυπου Box επαρκώς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 48.    Render – Πεδία παραθύρου Render Frame    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 49.    Render Setup (Πρώτο μέρος)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 50.    Render Setup (Δεύτερο μέρος)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 51.    Radial & Rectangular shapes    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 52.    Έλξεις 2D (Πρώτο μέρος)    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 53.    Έλξεις 2D (Δεύτερο μέρος)   Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 54.    Δημιουργία Βασικού αρχέτυπου Box    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 55-61

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τα segments του σχήματός σου, κατανοώντας επαρκώς θέματα πολυπλοκότητας των αντικειμένων. Μαθαίνοντας να δημιουργείς σφαίρες, κυλίνδρους, δακτύλιους και κώνους, θα είσαι σε θέση να περάσεις στη δημιουργία γεώσφαιρας και σωλήνα. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις, θα έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις στην ύλη.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 55.    Segments (Πολυπλοκότητα αντικειμένων)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 56.    Δημιουργία Σφαίρας (Sphere)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 57.    Δημιουργία Κυλίνδρου (Cylinder)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 58.    Δημιουργία Δακτυλίου (Torus)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59.    Δημιουργία Κώνου (Cone)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 60.    Δημιουργία Γεώσφαιρα (Geosphere)   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 61.    Δημιουργία Σωλήνα (Tube)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 62-58

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σχήματα πυραμίδας, τσαγιέρας, καθώς και να χειρίζεσαι Extended Primitives, δημιουργώντας Chamfer Box. Τα Extended Primitives Capsule, Spindle, OilTank, Prism, ChamerCyl, Gengon και άλλα είναι μερικά από τα σύνθετα σχήματα με τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς δημιουργικά. Το όνομα και η απόδοση χρώματος στα αντικείμενα είναι μερικές από τις λειτουργίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η εν λόγω ενότητα. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 62.    Δημιουργία Πυραμίδας (Pyramid)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 63.    Δημιουργία Τσαγιέρας (Teapot)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 64.    Επεκτεταμένα αρχέτυπα (Extended Primitives) – Δημιουργία Chamfer Box    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 65.    Extended Primitives Capsule, Spindle, OilTank, Prism, ChamferCyl, Gengon    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 66.    Extended Primitives – Εντολές L-Ext, C-Ext και Torus Knot    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 67.    Extended Primitives Hedra, Ring Wave, Hose   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 68.    Όνομα και χρώμα αντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 69-75

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να μετατρέπεις αντικείμενα σε επεξεργάσιμα πλέγματα και να επιλέγεις υποαντικείμενα πλέγματος, περνώντας, στη συνέχεια, σε μεθόδους επιλογής και μετασχηματισμού υποαντικειμένων. Κάνοντας ορθή χρήση των εντολών Attach & Detach, Welding & Break και Chamfer σε ακμές και σε κορυφές, θα μπορέσεις να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των εν λόγω εργαλείων στην πράξη. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 69.    Μετατροπή αντικειμένου σε επεξεργάσιμο πλέγμα   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 70.    Επιλογή υποαντικειμένων πλέγματος    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 71.    Μέθοδοι επιλογής υποαντικειμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 72.    Μετασχηματισμός υποαντικειμένων πλέγματος    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 73.    Εντολές Attach & Detach (Επεξεργασία αντικειμένων πλέγματος)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 74.    Εντολές Welding & Break (Επεξεργασία αντικειμένων πλέγματος)   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 75.    Εντολή Chamfer σε ακμές και κορυφές (Επεξεργασία αντικειμένων πλέγματος)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 76-82

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα εξοικειωθείς με τις εντολές Extrude & Bevel, Delete και Create, ώστε να έχεις την απαιτούμενη ευχέρεια στη σχεδίαση αντικειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που σου ανατίθενται. Μαθαίνοντας να μετατρέπεις ένα αντικείμενο πλέγματος σε επεξεργάσιμο, πολυγωνικό αντικείμενο, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε εργασίες επιλογής υποαντικειμένου Border και να χρησιμοποιείς τις εντολές Shrink & Glow, Ring & Loop και Insert Vertex and Remove. Ολοκληρώνοντας δε τις ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη, θα κατανοήσεις τις δυνατότητες που σου δίνει το εν λόγω πρόγραμμα στις σχεδιαστικές σου εργασίες. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 76.    Εντολές Extrude & Bevel (Επεξεργασία αντικειμένων πλέγματος)   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 77.    Εντολές Delete & Create (Επεξεργασία αντικειμένων πλέγματος)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 78.    Μετατροπή αντικειμένου πλέγματος σε επεξεργάσιμο πολυγωνικό αντικείμενο    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 79.    Επιλογή υποαντικειμένου (Border)    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 80.    Εντολές Shrink & Grow (Επεξεργασία πολυγωνικών πλεγμάτων)   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 81.    Εντολές Ring & Loop   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 82.    Insert Vertex και Remove   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 46-54

Εκπαιδευτικός Στόχος της 13ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις εντολές Create Shape, Cap και Outline, καθώς και πιο σύνθετες εντολές όπως Inset και Extrude, Hinge & Hinge From Edge, προτού περάσεις σε παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της εντολής Extrude Along Spline στην πράξη. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 83.    Εντολή Create Shape  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 84.    Εντολές Cap και Outline    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 85.    Εντολές Inset και Extrude     Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 86.    Εντολές Hinge & Hinge From Edge    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 87.    Εντολή Extrude Along Spline   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 88-94

Εκπαιδευτικός Στόχος της 14ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 14η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις έλξεις Snap 3, Snap 2.5 και τις εντολές περιστροφής, Boolean και Pro Boolean, μαθαίνοντας περισσότερα για τους ποικίλους τρόπους τροποποίησης των αντικειμένων που σχεδιάζεις. Αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στις ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των αναφερόμενων εντολών στην πράξη. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 88.    Έλξεις Snap 3 (Μέρος πρώτο)  Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 89.    Έλξεις Snap 3 (Μέρος δεύτερο)    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 90.    Έλξεις Snap 2.5     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 91.    Έλξη περιστροφής    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 92.    Εντολή Boolean  Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 93.    Εντολή Pro Boolean    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 94.    Τροποποίηση αντικειμένων   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 95-101

Εκπαιδευτικός Στόχος της 15ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Extrude, Bend, Twist, Taper, Noise, Lathe και Ripple, μαθαίνοντας τις διαφορές στο αποτέλεσμα που αποδίδουν στο σχεδιαστικό σου έργο. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 95.    Τροποποιητής Extrude  Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 96.    Τροποποιητής Bend    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 97.    Τροποποιητής Twist     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 98.    Τροποποιητής Taper    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 99.    Τροποποιητής Noise   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 100.   Τροποποιητής Lathe    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 101.   Τροποποιητής Ripple  Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

16η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 102-106

Εκπαιδευτικός Στόχος της 16ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε πιο σύνθετους Modifiers, όπως είναι ο Wave, o Path Deform, Slice, Melt και Turbo Smooth για το βέλτιστο αποτέλεσμα των σχεδιαστικών σου ενεργειών. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την ύλη σου παρέχουν τη δυνατότητα να πειραματιστείς με τους Modifiers επαρκώς.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 102.    Τροποποιητής Wave  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 103.    Τροποποιητής Path Deform    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 104.    Τροποποιητής Slice     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 105.    Τροποποιητής Melt    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 106.    Τροποποιητής Turbo Smooth   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

17η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 107-111

Εκπαιδευτικός Στόχος της 17ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς τους τροποποιητές Relax, Spherify, Shell και MultiRes για ευελιξία και απόδοση πλούσιας ανάλυσης στα σχεδιαστικά σου αντικείμενα. Η ενότητα κλείνει με τον τροποποιητή Affect Region και με τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρμογή. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 107.    Τροποποιητής Relax  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 108.    Τροποποιητής Spherify    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 109.    Τροποποιητής Shell     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 110.    Τροποποιητής MultiRes    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 111.    Τροποποιητής Affect Region   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

18η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 112-118

Εκπαιδευτικός Στόχος της 18ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις το πεδίο εφαρμογής των τροποποιητών Flex, Symmetry, Skew, Tesselate, Mesh Smooth, STL-Chek & Cap Holes και Normal και τη χρήση τους σε πιο σύνθετες εργασίες σχεδίασης, μελετώντας τα κεφάλαια 112 έως 118 της ύλης. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 112.    Τροποποιητής Flex  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 113.    Τροποποιητής Symmetry    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 114.    Τροποποιητής Skew     Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 115.    Τροποποιητής Tessellate    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 116.    Τροποποιητής Mesh Smooth   Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 117.    Τροποποιητής STL – Check & Cap Holes   Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 118.    Τροποποιητής Normal   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

19η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 119-125

Εκπαιδευτικός Στόχος της 19ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τους Modifiers FFD, X Form, Squeeze, Bevel, Cloth και να διαχειρίζεσαι τους Modifiers, προτού περάσεις στη χρήσιμη λειτουργία του Import για την εισαγωγή αντικειμένων στη σκηνή που δημιουργείς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 119.    Τροποποιητής FFD  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 120.    Τροποποιητής X Form    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 121.    Τροποποιητής Squeeze     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 122.    Τροποποιητής Bevel  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 123.    Τροποποιητής Cloth   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 124.    Διαχείριση τροποποιητών   Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 125.    Import   Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

20η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 126-130

Εκπαιδευτικός Στόχος της 20ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 20η εκπαιδευτική συνάντηση θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις Import Link, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε εργασίες δημιουργίας τρισδιάστατης κατοικίας, κατανοώντας τις λειτουργίες απόκρυψης και παγώματος αντικειμένων επαρκώς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 126.    Εισαγωγή Import Link  Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 127.    Δημιουργία τρισδιάστατης κατοικίας (Μέρος πρώτο)    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 128.    Δημιουργία τρισδιάστατης κατοικίας (Μέρος δεύτερο)     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 129.    Απόκρυψη αντικειμένων (Hide)   Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 130.    Πάγωμα αντικειμένων (Freeze)    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

21η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 131-137

Εκπαιδευτικός Στόχος της 21ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς τοίχους, να επεξεργάζεσαι τις παραμέτρους τους, αλλά και να δημιουργείς και να τοποθετείς παράθυρα και πόρτες. Μαθαίνοντας τις εντολές που σχετίζονται με αυτό το project, θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι το 3Ds Max στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου project επιτυχώς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 131.    Δημιουργία Τοίχου  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 132.    Επεξεργασία παραμέτρων τοίχου (Μέρος πρώτο)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 133.    Επεξεργασία παραμέτρων τοίχου (Μέρος δεύτερο)    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 134.    Δημιουργία παραθύρων  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 135.    Τοποθέτηση παραθύρων   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 136.    Δημιουργία πόρτας  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 137.    Τοποθέτηση πορτών   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

22η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 138-143

Εκπαιδευτικός Στόχος της 22ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να δημιουργείς σκάλα και να χειρίζεσαι εντολές όπως Loft και Foliage για να προσδώσεις την απαιτούμενη λεπτομέρεια στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο του έργου σου. Κατανοώντας τη λειτουργία της κίνησης και της προσθήκης καμερών, θα είσαι σε θέση να αξιοποιείς τις δυνατότητες του προγράμματος σε πιο σύνθετα και επαγγελματικά πλαίσια. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 138.    Δημιουργία σκάλας  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 139.    Εντολή Loft   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 140.    Εντολή Foliage    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 141.    Δημιουργία κινήσεων (Μέρος πρώτο)  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 142.    Δημιουργία κινήσεων (Μέρος δεύτερο)   Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 143.    Δημιουργία καμερών  Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 • 27 εκπαιδευτικές ενότητες για τη διαχείριση υλικών στο 3Ds Max μόνο στη  FACEtoFACE®

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-9

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μπεις στον τομέα των υλικών με τη δημιουργία ενός νέου υλικού, θα μάθεις για την εφαρμογή ενός υλικού, την αποθήκευσή του, τη φόρτωση ενός υλικού από ένα αντικείμενο και τη δημιουργία νέας θέσης, τη δημιουργία υλικού κινουμένων, την προεπισκόπηση ενός υλικού και τη δημιουργία ενός υλικού τοποθέτησης διαφορετικών υλικών σε ένα αντικείμενο. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Δημιουργία ενός Τυπικού Υλικού Difusse-Specular level- Glossiness    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.    Εφαρμογή ενός Υλικού σε ένα Αντικείμενο    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3.    Αποθήκευση ενός Υλικού σε μια Βιβλιοθήκη    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4.    Φόρτωση ενός Υλικού από ένα Αντικείμενο και δημιουργία νέας θέσης υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5.    Δημιουργία Υλικού από Φωτογραφία    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.    Αλλαγή του τύπου Υλικού και άνοιγμα της Mtl Library    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.    Δημιουργία κινούμενου Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8.    Προεπισκόπηση ενός Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9.    Δημιουργία Multi Sub Object, Editable Mesh    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 10-19

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με το πώς να ανοίγεις μια βιβλιοθήκη υλικών, πώς να εφαρμόζεις ένα υλικό από τη βιβλιοθήκη υλικών, θα γνωρίσεις την επιλογή Map Modifier, που παρέχει δυναμική μετατόπιση και μετατροπή του map του υλικού, τη συγχώνευση βιβλιοθηκών, τη δημιουργία υλικού με χρώμα και υφή, τη δημιουργία ενός υλικού και την υφή, τη γυαλάδα, τη δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού υλικού, αλλά και τη δημιουργία υλικού που θα μας δίνει την αίσθηση της ζωγραφιάς. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 10.    Άνοιγμα μιας Βιβλιοθήκης Υλικών    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11.    Εφαρμογή ενός Υλικού από τη Βιβλιοθήκη Υλικών    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12.    Διαγραφή ενός Υλικού μιας Βιβλιοθήκης Υλικών    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13.    UVW Modifier    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14.    Συγχώνευση Βιβλιοθηκών Υλικών και αποθήκευση με νέο όνομα    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15.    Δημιουργία Υλικού με Diffuse και Bump    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16.    Δημιουργία Υλικού και με Bump με Glossiness και Reflection    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17.    Δημιουργία Υλικού με Raytrace με Bump και Environment    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18.    Δημιουργία Αρχιτεκτονικού Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19.    Δημιουργία Υλικού Ink n Paint    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 20-27

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα συνεχίσεις με την τροποποίηση Bitmap (αλλαγή ρυθμίσεων χειροκίνητα), θα ασχοληθείς με τη δημιουργία υλικού με δύο επιφάνειες, με τη δημιουργία σύνθετου υλικού, με την προσθήκη υλικού για δέντρα, σύνθετου υλικού με 9 διαφορετικά υλικά, σύνθετου υλικού με εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια, δημιουργία υλικού Shellac (δημιουργία σύνθετου υλικού από δύο άλλα υλικά τοποθετώντας τα το ένα πάνω στο άλλο).

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 20.    Τροποποίηση της Bitmap χωρίς Photoshop.    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21.    Δημιουργία Top/Bottom Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22.    Δημιουργία Blend Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23.    Προσθήκη Υλικού για Δέντρα    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 24.    Δημιουργία ενός Composite Υλικού    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 25.    Δημιουργία 2Side Υλικού.    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26.    Δημιουργία Shell.    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27.    Δημιουργία Shellac.    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

 • 22 εκπαιδευτικές ενότητες για τη διαχείριση του φωτισμού στο 3Ds Max μόνο στη  FACEtoFACE®

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-12

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη δημιουργία τυπικού αντικειμένου φωτός και με την τροποποίηση της έντασής του, θα δημιουργήσεις φώτα Omni (δευτερεύοντα φωτισμό), θα ασχοληθείς με τις ρυθμίσεις του ενεργού σημείου του φωτός, με τον αποκλεισμό αντικειμένων από τις σκιές, τις ρυθμίσεις, την τιμή εξασθένισης φωτός, μείωση της έντασης, με τη δημιουργία τροποποίησης των σκιών Ray Traced (σκιές με βάση τη διαφάνεια των αντικειμένων), με τη δημιουργία κινουμένων χρωμάτων και τέλος, με τη δημιουργία της αναπαράστασης του ήλιου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.      Δημιουργία Τυπικών Αντικειμένων Φωτός    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.      Τροποποίηση της Έντασης του Φωτισμού και του Χρώματος του    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3.      Δημιουργία Omni    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4.      Ρύθμιση του ενεργού σημείου ενός Φωτός    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5.      Αποκλεισμός αντικειμένων από τις σκιές    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.      Ρύθμιση των κουμπιών του ενεργού σημείου Φωτός    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.      Ρύθμιση της τιμής Attenuation    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8.      Ρύθμιση της τιμής Decay    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 9.      Δημιουργία –Τροποποίηση των σκιών Shadows    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10.    Δημιουργία και Τροποποίηση των σκιών RayTraced    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11.    Δημιουργία κινούμενου χρώματος στο Light Obj    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12.    Δημιουργία SunLight    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 13-22

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την τροποίηση του sunlight και με την κινητικότητά του, με τη δημιουργία Slaylight (φεγγίτη), με τη δημιουργία Photometric, με τη χρήση του Light Trace, με την εμφάνιση εφέ κατά τη διάρκεια του Render, με την εισαγωγή εφέ, ενώ θα εξοικειωθείς με τη δυνατότητα δημιουργίας κίνησης φωτισμού και με την αλλαγή του τύπου του φωτός. 

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 13.    Τρόπος modify Sunlight    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14.    Τρόπος animation Sunlight    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15.    Δημιουργία Skylight    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 16.    Δημιουργία Photometric    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 17.    Δημιουργία Photometric Parameter    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18.    Χρήση του light trace    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 19.    Εφαρμογή Lens Effect    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20.    Τροποποίηση του Lens Effect    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21.    Animation Omni Light    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22.    Αλλαγή Τύπων Φώτων    Πρακτική Εφαρμογή με  2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Γενική Επανάληψη & Τελική Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

 • Γενική Επανάληψη.
 • Τελική Εργασία.

Σύνολο 12 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 103 Κεφάλαια
 •  Επαναληπτικές Συναντήσεις
 •  Υποχρεωτικά Σχέδια
 • 425 Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες, με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Εξεταστικά Κέντρα ECDL

Διαθέτουμε 3 πιστοποιημένα, εξεταστικά κέντρα ECDL σε Αθήνα, Δάφνη και Μαρούσι. Δες περισσότερες πληροφορίες για το φορέα και τη διαδικασία εξέτασης, καθώς και για το παρεχόμενο πιστοποιητικό.

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Autodesk®

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

3Ds Max Vs Cinema 4D

 • Το 3Ds Max χρησιμοποιείται για 3D animation, modeling και για απόδοση υφής, παρέχοντας δυναμική και πολλά εφέ, ενώ το Cinema 4D χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση και γλυπτική, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες απόδοσης και κίνησης. 
 • Το 3Ds Max παρέχει δυνατότητες εμπρόσθιας κινηματικής και ανάστροφης κινηματικής, απόδοσης μορφής και δυναμικής στερεών σωμάτων, ενώ το Cinema 4D λειτουργεί περισσότερο ως μηχανή σωματιδίων, καλύπτοντας τις ανάγκες κίνησης σε πραγματικό χρόνο. 
 • Στο κομμάτι της μοντελοποίησης, το 3Ds Max χρησιμοποιεί καμπύλες Bezier, εφέ κλίσης, θολώματος και παλέτα χρωμάτων, ενώ το Cinema 4D προβλέπει μοντέλα ενσωμάτωσης 3D στοιχείων, χρήσης μοντέλου NURBS, παραμετρικών μοντέλων και πολυγώνων. 
 • Στο κομμάτι της απεικόνισης, το 3Ds Max προβλέπει πεδίο βάθους 3 διαστάσεων και multipass rendering, ενώ το Cinema 4D χρησιμοποιεί 3D Stereoscopy, στρώσεις απεικόνισης και shaders. 
 • Το 3Ds Max παρέχει περισσότερες επιλογές υλικών, με ύφασμα, γούνα, τρίχες, μύες και διαδικαστικές υφές, τομέας στον οποίο υστερεί το cinema 4D.

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

103

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

425

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

Πληρότητα Περιεχομένου

Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία. 

...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης

Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®

Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®

Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

 

 

...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Η επιδεικνυόμενη ευελιξία σε καθημερινή βάση ή μέσω παγώματος του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής φοιτητών, αποτελεί αντικείμενο συνεννόησης και χειρισμού με κάθε διάθεση διευκόλυνσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού μας ομίλου.

...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια

Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.

 

Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων: € 35 για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση

Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων

Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

Φιλικά Δίδακτρα

Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.

...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.