Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για το RhinoGold της TDM®

Το RhinoGold® είναι ένα plug-in, δηλαδή, ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα, που διατίθεται από την εταιρεία TDM®, εμπλουτίζοντας με νέες σημαντικές λειτουργίες το Rhino 3D®. Άλλα δημοφιλή plug-ins για το Rhino® είναι: V-Ray® for Rhino®, Grasshopper και T-Splines®.

 • Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την εκμάθηση του RhinoGold, καθώς είναι επαγγελματική δεξιότητα η οποία μαθαίνεται. Τυχόν εξοικείωση με το Rhino είναι προς όφελος του σπουδαστή.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του RhinoGold® στον εκπαιδευτικό μας φορέα, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς με αυτοπεποίθηση σε κάθε εργασιακό χώρο όπου απαιτείται η χρήση του RhinoGold®.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μάθημα που έχεις επιλέξει, μπορείς να ανατρέξεις γρήγορα στην παρουσίαση στα αριστερά. 

Εκεί, θα βρεις:

 • Περιγραφή Εκπαιδευτικού Αντικειμένου
   
 • Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
   
 • Εκπαιδευτικές Ενότητες
   
 • Διάρκεια Εκπαίδευσης
   
 • Επιλογές Χρονοδιαγράμματος
   
 • Εκπαιδευτικές Ζώνες
   
 • Προφίλ Εκπαιδευτικού Φορέα
   
 • Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα Ομίλου
   
 • Παρεχόμενο Πιστοποιητικό

Σεμινάρια για το Rhino Gold® με επίσημη ύλη από το Υπουργείο Παιδείας

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του Rhino Gold®:

 

 • 90 ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες για το Rhino Gold μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-4

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι να γνωρίσεις το περιβάλλον χρήσης του Rhino Gold. Αποκτώντας εξοικείωση με το interface του προγράμματος, θα μάθεις να εναλλάσσεις τις όψεις, να αποθηκεύεις και να ανοίγεις αρχεία.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Εισαγωγή Στο RhinoGold 

Κεφάλαιο 2.    RhinoGold Interface – Χώρος Εργασίας RhinoGold    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3.    Views – Όψεις    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4.    Αποθήκευση και Άνοιγμα Αρχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 5-8

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να εισαγάγεις απλές εντολές, αλλά και να χειρίζεσαι τις επιλογές του browser, όπως εξερεύνησης και εφαρμογής του Vray ως real time renderer.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 5.    Εισαγωγή εντολών    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.    Browser: Explorer    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.    Browser: Real Time Renderer/ RhinoGold-Materials    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8.    Browser: Libraries και User Folder Manager    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-12

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα χρησιμοποιήσεις εργαλεία σχεδιασμού Line-Polyline και βοηθήματα, ενώ θα εξοικειωθείς με τις εντολές έλξεων και smart track.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 9.      Εργαλεία Σχεδιασμού Line-Polyline    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 10.    Βοηθήματα Σχεδιασμού

Κεφάλαιο 11.    Object Snaps – Έλξεις    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 12.    Smart Track 

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών

 

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 13-16

Στην 4η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πιο σύνθετες εντολές, όπως η Curve και Curve by CP, ενώ θα μάθεις να ανοικοδομείς μέρη του σχεδίου σου με Rebuild και να χρησιμοποιείς τον τροποποιητή Gumball για να προσθέτεις σχεδιαστική ευελιξία στο έργο σου. Οι εντολές Trim και Split θα σου φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την ενασχόλησή σου με τα θέματα πρακτικής εφαρμογής. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 13.    Εντολές Curve & Curve By CP    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 14.    Εντολή Rebuild    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 15.    Τροποποιητής Gumball    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 16.    Εντολές Trim / Split    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 17-20

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με εντολές καμπυλότητας, όπως οι Curve Boolean και Extrude Curve, αλλά και με τις εντολές Fillet & Chamfer. Θα μάθεις να εφαρμόζεις επέκταση καμπυλών με την Extend Curves, καθώς και να χρησιμοποιείς την εντολή Offset για ένα άριστο, σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17.    Εντολή Curve Boolean – Extrude Curve    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 18.    Εντολές Fillet & Chamfer    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 19.    Εντολή Extend Curves    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 20.    Εντολή Offset    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 21-24

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με ορισμένες απλές εντολές για μετακίνηση και περιστροφή, καταγραφή ιστορικού, ενώ θα κάνεις χρήση της εντολής ταιριάσματος με το Match, προτού περάσεις στην Blend και Blend Adjustable.

Διδακτέα Ύλη:

• Κεφάλαιο 21.    Εντολές Move & Rotate    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

• Κεφάλαιο 22.    Καταγραφή Ιστορικού    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

• Κεφάλαιο 23.    Εντολή Match   Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

• Κεφάλαιο 24.    Εντολή Blend & Blend Adjustable    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 25-28

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε σύνθετες εργασίες του σχεδιαστικού εργαλείου που λέγεται Rhino Gold, μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς το Set CPlane και να τοποθετείς κείμενο, να εντάσσεις κείμενο σε καμπύλη και να "πειραματίζεσαι" με πρωτεύοντα στερεά. Ενδιαφέρον, ωστόσο, θα αντλήσεις και από τη χρήση των εντολών Pipe και Pipe Multiple, αφιερώνοντας χρόνο στα πρακτικά παραδείγματα και τις ασκήσεις. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 25.    Εντολές Set CPlane & Text    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 26.    Εντολή Text On Curve    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 27.    Πρωτεύοντα Στερεά    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 28.    Εντολή Pipe – Pipe Multiple   Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 29-32

Η 8η εκπαιδευτική συνάντηση είναι αφιερωμένη στις εντολές Boolean και στην μοντελοποίηση επιφανειών. Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Loft για να ανυψώνεις τα μέρη του έργου σου, ενώ θα αφιερώσεις χρόνο για την αφομοίωση των Sweep 1 & 2 Rails, προτού περάσεις στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 29.    Εντολές Boolean    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 30.    Εισαγωγή στη Μοντελοποίηση Επιφανειών 

Κεφάλαιο 31.    Εντολή Loft    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 32.    Εντολές Sweep 1 & 2 Rails    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 33-36

Στην 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τις εντολές Orient και Revolve, προτού γνωρίσεις τη χρησιμότητα σχεδίασης σε δίκτυο και μάθεις να αξιοποιείς τις εντολές Plane Surface & Intersect για την ένταξη τομών στο δημιούργημά σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 33.    Εντολή Orient    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 34.    Εντολή Revolve    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 35.    Εντολές Network – Cap    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 36.    Εντολές Plane Surface & Intersect    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 37-40

Στη 10η εκπαιδευτική συνάντηση θα περάσεις σε θέματα του σχεδίου σου και θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Offset για την επιφάνεια του έργου με το οποίο έχεις καταπιαστεί. Θα δεις ότι τα μεταβλητά Fillet και Chamfer είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα κατά τη σχεδίαση, όπως επίσης και οι εντολές αντιγραφής άκρων και εξαγωγής σε ισοκαμπύλη τμήματα.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 37.    Εντολή Project    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 38.    Εντολή Offset Surface   Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 39.    Εντολές Variable Fillet & Variable Chamfer    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 40.    Εντολές Duplicate Edge & Extract Isocurves    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 41-44

Στην 11η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με την εντολή Blend Surface και θα μάθεις να χρησιμοποιείς την κλίμακα του έργου σου αποδοτικά. Περνώντας σε εφαρμογές αντικατοπτρισμού, θα μάθεις πως να αντιγράφεις και να χωροθετείς ορθογώνια τμήματα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 41.    Εντολή Blend Surface    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 42.    Εντολή Scale    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 43.    Εντολή Mirror    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 44.    Εντολές Copy & Array Rectangular    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 45-48

Στη 12η εκπαιδευτική συνάντηση θα αφιερώσεις χρόνο για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής των εντολών Array Curve και Polar Array. Μαθαίνοντας να αξιοποιείς την εντολή Dynamic Polar Array, θα δεις ότι δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική και η χρήση των Dynamic Twist, Bend και Taper. Η ροή κατά καμπύλη είναι ένα αντικείμενο με το οποίο θα ολοκληρώσεις την ύλη της παρούσας ενότητας. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 45.    Εντολές Array Curve & Polar Array    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 46.    Εντολή Dynamic Polar Array    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 47.    Εντολές Dynamic Twist/ Bend/ Taper    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 48.    Εντολή Flow By Curve    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 49-52

Στη 13η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς την εντολή Flow by Surface και Splop, για να περάσεις, στη συνέχεια, σε εφαρμογές επεξεργασίας του Cage και των στρώσεων, αφιερώνοντας χρόνο σε πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 49.    Εντολή Flow By Surface    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 50.    Εντολή Splop    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 51.    Edit Cage    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 52.    Layers    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 53-56

Στη 14η συνάντηση θα καταπιαστείς με το Gem Studio ώστε να μάθεις να χρησιμοποιείς το Rhino για να επεξεργάζεσαι πολύτιμους λίθους. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείς με τα Gems By Curve, Gems By 2 Curves, προτού περάσεις στο εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο του Gem Creator, αντικείμενο το οποίο θα σου επιτρέψει να αρχίσεις να δημιουργείς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 53.    Gem Studio    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 54.    Gems By Curve    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 55.    Gems By 2 Curves    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 56.    Gem Creator    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 57-60

Στη 15η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να διαβάζεις τις πληροφορίες για το πετράδι που χρησιμοποιείς, καθώς και να χειρίζεσαι τα εργαλεία τροποποίησης των πετραδιών σου αποτελεσματικά. Οι εντολές Pave Automatic και Pave Along UV είναι μερικά από τα εργαλεία που θα μάθεις να αξιοποιείς. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 57.    Gem Info

Κεφάλαιο 58.    Εργαλεία Τροποποίησης Gems    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 59.    Pave Automatic    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 60.    Pave Along UV    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

16η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 61-64

Στη 16η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χρησιμοποιείς το Cabochon Studio και να χρησιμοποιείς τις εντολές Pearls, προτού περάσεις, στη συνέχεια, στα στοιχεία Swarovski και στην εκμάθηση χειρισμού της εντολής Gauge. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 61.    Cabochon Studio    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 62.    Εκμάθηση της Εντολής Pearls    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 63.    Swarovski Elements    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση

Κεφάλαιο 64.    Εκμάθηση της Εντολής Gauge    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

17η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 65-68

Στη 17η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι τον οδηγό δακτυλιδιών, καθώς και να αξιοποιείς την εντολή Shank προς όφελος της σχεδιαστικής σου δημιουργίας. Τα χαρακτηριστικά του "αιώνιου δακτυλιδιού" και του Signet Ring είναι μερικά μόνο από τα θέματα με τα οποία θα έχεις το χρόνο να ασχοληθείς στα πρακτικά παραδείγματα και τις ασκήσεις.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 65.    Ring Wizard    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 66.    Shank    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 67.    Eternity Ring    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 68.    Signet Ring    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

18η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 73-76

Στη 18η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τη χρήση δυναμικού Profile και καναλιού, περνώντας στα εργαλεία Halo-Prongs in Line και στο αξιόλογο Cutter Studio, αφιερώνοντας χρόνο στη λείανση των μερών του έργου σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 73.    Dynamic Profile     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 74.    Channel     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 75.    Halo - Prongs In Line     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 76.    Cutter Studio    Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

19η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 77-80

Στη 19η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι την εντολή Cutters in Line, καθώς και τα Head και Bezel Studio, προτού περάσεις στο Millgrain για την επιθυμητή λεπτομέρεια στο σχέδιό σου. 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 77.    Cutters In Line     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 78.    Head Studio     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 79.    Bezel Studio     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 80.    Millgrain     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

20η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 81-84

Στην 20η συνάντηση θα μάθεις να τοποθετείς την εικόνα σου σε κλίμακα 1:1, να χειρίζεσαι την τρισδιάστατη υφή του έργου σου, να δημιουργείς καινούρια υφή και να φτιάχνεις κέλτικους κόμπους.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 81.    Place Image 1:1     Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 82.    Texture 3D     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 83.    Texture Creator     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 84.    Celtic Knots    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

21η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 85-88

Στην 21η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μάθεις να χρησιμοποιείς τον οδηγό STL, να εφαρμόζεις την εντολή για τα μέταλλα και να ελέγχεις το μοντέλο με το οποίο εργάζεσαι, προτού περάσεις σε θέματα ρυθμίσεων της απόδοσης του έργου σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 85.    STL Wizard     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 86.    Εντολή Metals     Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 87.    Έλεγχος Μοντέλου     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 88.    Render Settings     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

22η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 89-90

Στην 22η εκπαιδευτική συνάντηση θα ασχοληθείς με τα υλικά και με το χάρτη των υλικών, αφιερώνοντας χρόνο στα τελευταία κεφάλαια για την εξερεύνηση των υλικών που θα θελήσεις να χρησιμοποιήσεις στα έργα σου.

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 89.    Materials     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Κεφάλαιο 90.    Material Maps     Πρακτική Εφαρμογή με Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

Τελική Εξέταση

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον Εκπαιδευτή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers ΕΟΠΠΕΠ®

Ο Εκπαιδευτικός και Εξεταστικός Όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ® για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά του.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Το Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, το μόνο που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα επίσημο τίτλο με αναγνώριση. Οι εξετάσεις οδηγούν στην Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου με το Πιστοποιητικό ΕΟΠΠΕΠ®

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ®

Διενεργούμε επίσημες εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ® κάθε εβδομάδα.

Σημείωση: Στη FACEtoFACE διαθέτουμε Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Επίσημα Εκπαιδευτικά & Εξεταστικά Κέντρα ΕΟΠΠΕΠ®

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center ΕΟΠΠΕΠ® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

90

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!