Καλέστε μας για να κλείσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης.

Η Σωστή Επιλογή ξεκινάει από την Αναλυτική Ενημέρωση!

Αθήνα: Πλατεία Κάνιγγος 2103803806   Δάφνη: Πλατεία Kαλογήρων 2109761101   Μαρούσι: Πεζόδρομος 2108026216 

Πληροφορίες για τα προγράμματα AutoCAD της Autodesk®

Είναι τα δημοφιλέστερα λογισμικά δισδιάστατης και τρισδιάστατης γενικής σχεδίασης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία γραμμικών σχεδίων, όπως όψεων, τομών, ανόψεων και κατόψεων και σχεδίων σε 3 διαστάσεις.

Σεμινάρια για το AutoCAD 2D® με επίσημη ύλη από την κατασκευάστρια εταιρεία Autodesk®

Περιεχόμενα Διδακτέας Ύλης για την Εκμάθηση του AutoCAD 2D®:

 

 • 86 εκπαιδευτικές ενότητες για το AutoCAD 2D, μόνο στη  FACEtoFACE®

 

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 1-8

Εκπαιδευτικός Στόχος της 1ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στόχος της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης είναι μια πρώτη γνωριμία με το λογισμικό μέσα από ανάθεση πρακτικών θεμάτων. Μαθαίνοντας το περιβάλλον και τις γραμμές εργαλείων του AutoCAD, θα εξοικειωθείς με το χώρο του modeling και θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση αρχικά στη χρήση απλών και βασικών εντολών του AutoCAD Classic. Γνωρίζοντας τις ενέργειες που επιτρέπει η περιοχή εντολών Command Line και κατανοώντας τις εντολές καθαρισμού οθόνης και χρήσης της κορδέλας, θα προχωρήσεις στις ρυθμίσεις που επιτρέπει η καρτέλα Display και θα "πειραματιστείς" με απλές εργασίες όπως εμφάνιση, απόκρυψη, δημιουργία και μετονομασία διαγραφής παλετών. Σε όλα τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά κεφάλαια θα είσαι σε θέση να αφομοιώσεις τη διδασκόμενη ύλη μέσα από πρακτικά παραδείγματα.


Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 1.    Εισαγωγή-Πρακτική    Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.    Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3.    Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4.    Γραμμές Εργαλείων Toolbars    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5.    Περιοχή Εντολών Command Line    Πρακτική Εφαρμογή με 14 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6.    Εντολές Clean Screen & ribbon    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7.    Ρυθμίσεις Οθόνης Καρτέλας Display    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 8.    Εμφάνιση Απόκρυψη Δημιουργία Μετονομασία Διαγραφή Παλετών    Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

 

2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 9-16

Εκπαιδευτικός Στόχος της 2ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πιο σύνθετα εργαλεία εισαγωγής εικονιδίων και θα μάθεις τους ποικίλους τρόπους εκτέλεσης εντολών μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνοντας τη σχεδίαση με τη μέθοδο κατεύθυνση και απόσταση και κατανοώντας τη χρήση εντολών αναίρεσης και offset, fillet και chamfer, θα μπεις περισσότερο στο "κλίμα" και στη φιλοσοφία χρήσης του προγράμματος, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να τις χρησιμοποιείς μετέπειτα με συνδυαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι ασκήσεις θα σε βοηθήσουν να μάθεις να εφαρμόζεις τις εντολές που θα διδαχθείς για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 9.      Τοποθέτηση εικονιδίων μέσα σε Νέα Παλέτα    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 10.    Τρόποι Εκτέλεσης εντολών    Πρακτική Εφαρμογή με 13 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 11.    Σχεδίαση με την μέθοδο Κατεύθυνση και απόσταση    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 12.    Εντολή erase     Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 13.    Εντολές oops und oredo    Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 14.    Εντολή offset    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 15.    Εντολή fillet    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 16.    Εντολή Chamfer    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 17-24

Εκπαιδευτικός Στόχος της 3ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 3η εκπαιδευτική συνάντηση θα διδαχθείς εντολές επεξεργασίας εικόνας όπως Trim, Extent αλλά και βασικές εντολές δημιουργίας, ανοίγματος και αποθήκευσης ιδιοτήτων. Επιλύοντας σύντομα και εύληπτα πρακτικά παραδείγματα με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του κάθε κεφαλαίου, θα μπορείς να εφαρμόζεις ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων, καθώς και να χειρίζεσαι απόλυτες και σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες πάνω στο σχεδιαστικό έργο που υλοποιείς. Επαναληπτικά σχέδια θα σου ανατεθούν πάνω στις πολικές συντεταγμένες, ενώ αρκετό υλικό προσφέρεται για την κατανόηση της χρησιμότητας που σου παρέχεται μέσα από την ένδειξη συντεταγμένων.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 17.    Εντολή Trim     Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 18.    Εντολή Extent      Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις και 2 Επαναληπτικά Σχεδία Αρχ./Μηχ.
Κεφάλαιο 19.    New Open Save Properties    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 20.    Ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 21.    Απόλυτες Καρτεσιανές Συντεταγμένες    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 22.    Σχετικές Καρτεσιανές Συντεταγμένες    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 23.    Πολικές Συντεταγμένες    Πρακτική Εφαρμογή με 9 Ασκήσεις και 2 Επαναληπτικά Σχεδία
Κεφάλαιο 24.    Ένδειξη Συντεταγμένων    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 25-32

Εκπαιδευτικός Στόχος της 4ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 4η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα της πρώτης εξοικείωσης που θα έχεις αποκτήσει στα προηγούμενα κεφάλαια, μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς εντολές όπως η Regen και η Dramode, επιλύοντας αντίστοιχα πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις. Μαθαίνοντας τις δυνατότητες που σου παρέχουν τα βοηθήματα σχεδίασης snap spacing και οι καρτέλες Polar snap και Dynamic Input, θα είσαι σε θέση να προχωρήσεις στην κατανόηση θεμάτων που άπτονται των σημείων έλξης στην καρτέλα objectsnap, ώστε, έπειτα, να αφομοιώσεις τις εντολές ορίων και μονάδων μέσα από ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τα θέματα που εντάσσονται στα κεφάλαια της εκπαιδευτικής συνάντησης, θα μπορέσεις να περάσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία του AutoCAD, έχοντας κατανοήσει βασικές εντολές.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 25.    Εντολή Regen    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 26.    Εντολή dragmode    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 27.    Βοηθήματα Σχεδίασης Snap Spacing    Πρακτική Εφαρμογή με 12 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 28.    Καρτέλα Polar snap    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 29.    Καρτέλα Dynamic Input    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 30.    Σημεία Έλξης Καρτέλα objectSnap    Πρακτική Εφαρμογή με 16 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 31.    Εντολή Limits    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 32.    Εντολή Units    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 33-39

Εκπαιδευτικός Στόχος της 5ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 5η εκπαιδευτική συνάντηση, θα ασχοληθείς με ασκήσεις μετά την παρακολούθηση εργαλείων όπως τα function keys και επαναληπτικά σχέδια στην εντολή των στρώσεων (layer), κατανοώντας τη λειτουργικότητα προσαρμογής των ιδιοτήτων και εντολές όπως zoom, pan, point και circle, έτσι ώστε να αποκτήσεις εξοικείωση με την πλοήγηση στο περιβάλλον ενός σχεδιαστικού έργου. Μέσα από την παρακολούθηση πρακτικών εφαρμογών που ακολουθούν στη διδασκόμενη ύλη και με την ενασχόληση με τις ασκήσεις, θα έχεις την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσεις στην επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση χωρίς κενά.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 33.    Function Keys    Πρακτική Εφαρμογή με 6 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 34.    Εντολή Layer    Πρακτική Εφαρμογή με 22 Ασκήσεις και 2 Επαναληπτικά Σχεδία
Κεφάλαιο 35.    Εντολή Properties    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 36.    Εντολή Zoom    Πρακτική Εφαρμογή με 9 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 37.    Εντολή Pan    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 38.    Εντολή Point    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 39.    Εντολή Circle    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

6η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 40-48

Εκπαιδευτικός Στόχος της 6ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 6η εκπαιδευτική συνάντηση θα καταπιαστείς με πρακτικά θέματα και επαναληπτικά σχέδια πάνω στην εντολή τόξου, καθώς και στην εντολή κατασκευής Xline. Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείς τις εντολές ακτίνας, Polyline και Polyline Arc, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις πρακτικές εφαρμογές χρήσης ορισμένων από τα πιο βασικά εργαλεία του σχεδιαστικού προγράμματος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα ασχοληθείς με τις εντολές Polyline Center Angle Direction, Polyline Line Circle και Polyline Width, ώστε να αναλάβεις έπειτα να χειριστείς και ελλειψοειδείς σχηματισμούς, πάντα με τα απαιτούμενα πρακτικά θέματα για την ομαλή μετάβαση στα εκπαιδευτικά θέματα που θα ακολουθήσουν.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 40.    Εντολή Arc    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις 2 Επαναληπτικά Σχέδια
Κεφάλαιο 41.    Εντολή Construction Line Xline    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 42.    Εντολή Ray    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 43.    Εντολή Polyline    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 44.    Εντολή Polyline Arc    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 45.    Εντολή Polyline Center Angle Direction    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 46.    Εντολή Polyline Line Cirlce    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 47.    Εντολή Polyline Width-Πρακτική    Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 48.    Εντολή Ellipse    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 49-56

Εκπαιδευτικός Στόχος της 7ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 7η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι πιο σύνθετα σχήματα όπως πολύγωνα αλλά και ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ενώ θα μάθεις να χρησιμοποιείς εντολές όπως η Dount και η Pickbox μέσα από την ενασχόληση με πρακτικές ασκήσεις. Κατανοώντας τη χρήση του ffsetgaptype και την εντολή Fillet στο μενού Modify, θα μπορέσεις να προχωρήσεις στις Chamfer μενού Modify και Break μενού Modify, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τις κατάλληλες προσαρμογές στο σχεδιαστικό έργο που έχεις αναλάβει. Αφιερώνοντας χρόνο στην κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών μέσα από τις ασκήσεις, θα μάθεις να υλοποιείς ένα έργο, εφαρμόζοντας τις εντολές συνδυαστικά για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 49.    Εντολή Polygon    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 50.    Εντολή Rectangle    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 51.    Εντολή Dount    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 52.    Εντολή Pickbox    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 53.    ffsetgaptype    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 54.    Εντολή Fillet μενού Modify    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 55.    Εντολή Chamfer μενού Modify    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 56.    Εντολή Break μενού Modify    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 57-64

Εκπαιδευτικός Στόχος της 8ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στην 8η εκπαιδευτική συνάντηση θα μάθεις να χειρίζεσαι εντολές όπως η Join μενού Modify και Textsingle, ενώ μέσα από την ενασχόληση με τις ασκήσεις, θα μπορέσεις να καταλάβεις τη χρησιμότητα των εργαλείων διαμόρφωσης παραγράφων με Mtext και StyleText. Με τις εντολές Table, Hatch και Hatch μέσα σε περιοχές, θα είσαι σε θέση να περάσεις σε πιο σύνθετα εργαλεία, "παίζοντας", στην πορεία, με τις διαστάσεις του έργου. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν κάθε εκπαιδευτικό κεφάλαιο έρχονται να συμπληρώσουν τη διδασκόμενη ύλη ώστε να περάσεις με αυτοπεποίθηση στην ύλη της επόμενης εκπαιδευτικής συνάντησης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 57.    Εντολή Join μενού Modify    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 58.    Εντολή TextSingle    Πρακτική Εφαρμογή με 7 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 59.    Εντολή Mtext Διαμόρφωση Παραγράφων    Πρακτική Εφαρμογή με 11 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 60.    Εντολή StyleText    Πρακτική Εφαρμογή με 15 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 61.    Εντολή Table    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 62.    Εντολή Hatch    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 63.    Εντολή Hatch Μέσα σε Περιοχές    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 64.    Dimension    Πρακτική Εφαρμογή με 10 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 65-72

Εκπαιδευτικός Στόχος της 9ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 9η εκπαιδευτική συνάντηση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις την πρακτική εφαρμογή της ταχείας διάστασης (Quick Dimension) και του στυλ της διάστασης. Μέσα από την εκμάθηση χρήσης της εργαλειοθήκης Inqury και τη χρήση της εντολής Ad center για μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων, θα μπορέσεις να περάσεις στην εισαγωγή έτοιμων block, κατανοώντας, έπειτα, εντολές όπως η WBlock, αλλά και η προσθήκη πληροφοριών σε Block για τον εμπλουτισμό του σχεδιαστικού έργου. Μέσα από την ενασχόληση με τα προβλεπόμενα θέματα της ύλης, θα μπορέσεις να χειριστείς αποτελεσματικά το έργο που υλοποιείς.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 65.    Quick Dimension    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 66.    Εντολή Dimension Style    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 67.    Εργαλειοθήκη Inqury    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 68.    Εντολή Ad center μεταφορά μη γεωμετρικών στοιχείων    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 69.    Εισαγωγή έτοιμων Block    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 70.    Δημιουργία Νέων Block    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 71.    Η εντολή WBlock    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 72.    Προσθήκη πληροφοριών σε Block    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 73-80

Εκπαιδευτικός Στόχος της 10ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Κατά τη 10η εκπαιδευτική συνάντηση, θα μπορέσεις να αλλάζεις τις ιδιότητες στα Block και θα σου ανατεθούν πρακτικά θέματα για την εντολή Refedit. Οι εντολές Scale, Array και Lengthen θα σου επιτρέψουν να πειραματιστείς με την κλίμακα, τη σειρά και το μήκος του έργου σου, ενώ ασκήσεις θα αναλάβεις να παρακολουθήσεις και πάνω σε εντολές διαίρεσης (divide), μέτρησης (measure) και spline-splineEdit. Σε όλα τα εκπαιδευτικά κεφάλαια, η ύλη συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πρακτικά θέματα ώστε να μπορέσεις να εξοικειωθείς απόλυτα με τη χρηστικότητα κάθε εργαλείου.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 73.    Αλλαγή Ιδιοτήτων Block    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 74.    Η εντολή Refedit    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 75.    Εντολή Scale    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 76.    Εντολή Array    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 77.    Εντολή Lengthen    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 78.    Εντολή Divide    Πρακτική Εφαρμογή με 5 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 79.    Εντολή Measure    Πρακτική Εφαρμογή με 4 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 80.    Εντολή Spline-SplineEdit    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Κεφάλαια 81-86

Εκπαιδευτικός Στόχος της 11ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Στα πλαίσια της 11ης εκπαιδευτικής συνάντησης, θα ασχοληθείς με την εντολή έκρηξης (Explode) και τραβήγματος (stretch), ώστε να περάσεις σε εντολές όπως η Mirror και να καταπιαστείς με τις διατάξεις εκτύπωσης. Μέσα από την παρακολούθηση άσκησης πάνω στην εκτύπωση, θα μάθεις πώς να αποφεύγεις συχνά λάθη, γλιτώνοντας περιττό κόστος και χρόνο. Η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο πάνω στα Vports και αρκετές ασκήσεις κατανόησης.

 

Διδακτέα Ύλη:

Κεφάλαιο 81.    Εντολή Explode    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 82.    Εντολή Stretch    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 83.    Εντολή Mirror    Πρακτική Εφαρμογή με 3 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 84.    Διατάξεις εκτύπωσης    Πρακτική Εφαρμογή με 2 Ασκήσεις
Κεφάλαιο 85.    Εκτύπωση    Πρακτική Εφαρμογή με 1 Άσκηση
Κεφάλαιο 86.    Vports    Πρακτική Εφαρμογή με 8 Ασκήσεις

Σημείωση: Η ανωτέρω ύλη έχει ενσωματωθεί σε εκπαιδευτική συνάντηση 4 ωρών.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Επανάληψη & Εργασία

Εκπαιδευτικός Στόχος της 12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης:

Η 12η εκπαιδευτική συνάντηση έρχεται ως επιστέγασμα των προηγούμενων συναντήσεων, με μια γενική επανάληψη πάνω στα θέματα της διδαχθείσης ύλης. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με μια τελική εργασία, μέσα από την πραγματοποίηση της οποίας ο σπουδαστής οδηγείται στην παγκόσμια πιστοποίηση της Autodesk®.

 • Γενική Επανάληψη
 • Τελική Εργασία που οδηγεί στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®

Σύνολο 12 Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, διάρκειας 48 ωρών.
Αποτελούνται από:

 • 86 Κεφάλαια
 • 74 Επαναληπτικές Συναντήσεις
 • 25 Υποχρεωτικά Σχέδια
 • 477 Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής

Εγγύηση χαμηλών διδάκτρων

Σου αφαιρούμε τη διαφορά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ!


 Σύγκρινε με τα ίδια κριτήρια, ύλη, πιστοποίηση, διάρκεια μαθημάτων, ποσοστά επιτυχίας και Profile Εκπαιδευτικού Φορέα!

Γιατί;

 • εδώ θα βρεις δομημένη ύλη
 • διεθνή πιστοποίηση
 • σωστό χρονοδιάγραμμα
 • και σίγουρη επιτυχία σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Σου δίνουμε τη δυνατότητα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Προσωπική Συνάντηση "FACEtoFACE" για: Nα γνωρίσεις το Σύστημα Διδασκαλίας μας, να μιλήσεις με τους Καθηγητές μας & τη Διοίκηση, να δεις τους Οργανωμένους,Εκπαιδευτικούς μας χώρους, να γνωριστούμε και να επικοινωνήσουμε, να εισακουστεί η άποψή σου, οι επιθυμίες σου και τα ενδιαφέροντά σου, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τους στόχους σου, να συζητήσουμε τις ανάγκες σου, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή σου στη λήψη απόφασης ώστε να διαλέξεις τον προσφορότερο συνδυασμό Ποιότητας και Τιμής, αναπτύσσοντας μαζί τη στρατηγική μας στη Μάθηση και στην Πιστοποίηση.


Εκπαιδευτικές Επιλογές

Ποιος τύπος μάθησης σου ταιριάζει; Κάνε την επιλογή σου ανάμεσα σε επιτόπια παρακολούθηση στο εκπαιδευτικό κέντρο της προτίμησής σου, πάντα με την υποστήριξη του πιστοποιημένου καθηγητή, σε εξ αποστάσεως παρακολούθηση από το χώρο σου ή ακολουθώντας μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (στο εκπαιδευτικό μας κέντρο και εξ αποστάσεως), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σου ανάγκες.

Μάθημα στη FACEtoFACE®

Επιτόπια, εργαστηριακή διδασκαλία με τη μέθοδο FACEtoFACE®  στα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας, Δάφνης ή Αμαρουσίου, με Πιστοποιημένο Καθηγητή. Αφομοιώνεις την ύλη στην αίθουσα και καλείσαι να εφαρμόσεις την ύλη των εισηγήσεων σε ασκήσεις και tasks, όπως σε ένα πραγματικό, επαγγελματικό περιβάλλον.

e-Learning με Video

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό, εκπαιδευτικό μας λογισμικό, το οποίο προτείνεται ανεπιφύλακτα από τον όμιλό μας για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας.

Blended Learning

Περιλαμβάνει παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων μας αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω της εφαρμογής FACEtoFACE®, συνδυάζοντας άριστα την ευελιξία και την αποδοτικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Autodesk®

-Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Γιατί η εκπαίδευσή μας να διαρκεί το ίδιο;

Γι' αυτό, ο όμιλος FACEtoFACE® προτείνει την ολοκλήρωση του σεμιναρίου σε 48 ώρες , με δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού αυτών.

 • Παρέχονται επιπλέον ώρες εκπαίδευσης μέσω πρακτικής εξάσκησης (Extra Ώρες Σχεδίου): Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις όσες ώρες θέλεις στο Εκπαιδευτήριό μας (με τον καθηγητή του τμήματος) από την ημέρα Εγγραφής έως και 2 μήνες, είτε χρειάζεσαι πρακτική εξάσκηση σε σχέδια είτε χρειάζεσαι επαναλήψεις επί της διδασκόμενης ύλης, χωρίς καμία extra χρέωση. 

Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης

 • Σε 4 Εβδομάδες
  12 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 6 Εβδομάδες
  8 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 2 φορές x 4 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις)
   
 • Σε 8 Εβδομάδες
  6 ώρες ανά εβδομάδα, με παρακολούθηση 3 φορές x 2 ώρες (24 εκπαιδευτικές συναντήσεις)

Authorized Training & Certification Centers Autodesk®

Ο εκπαιδευτικός και εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE® διαθέτει 3 κέντρα στο Νομό Αττικής, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Autodesk® για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στα προγράμματά της.

Πιστοποίηση Autodesk®

Το Πιστοποιητικό της Autodesk®  το οποίο αποκτάς από τον Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό μας όμιλο, ο οποίος είναι ο μόνος που διαθέτει 3 επίσημα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα Autodesk®αποδεικνύει στον εργοδότη σου ότι διαθέτεις τα κατάλληλα προσόντα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και φανερώνει ότι έχεις αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματικές μας εκπαιδεύσεις οδηγούν στην Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®.

 

Απόδειξε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές σου Παγκόσμια με το Πιστοποιητικό Autodesk®

Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση της Παγκόσμιας Πιστοποίησης Autodesk®

Η εξέταση περιλαμβάνει μία εργασία/project από τον υποψήφιο ή εναλλακτικά, εξέταση σε ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής και σε σχέδιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του directly από την Autodesk® στο προσωπικό του e-mail.
 

Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα Autodesk®

Επίσημα Εξεταστικά Κέντρα Autodesk®

Δωρεάν Απόκτηση & Χρήση Autodesk Softwares

Τα Authorized Training - Certification Centers της Autodesk®  του ομίλου μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής λογισμικού της εταιρείας Autodesk. Οι σπουδαστές μας μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως: AutoCAD, Revit, 3ds Max, Inventor, T-Splines κ.α

Σημείωση: Δεν πρόκειται για trial αλλά για πλήρη έκδοση των λογισμικών προς τα μέλη της κοινότητας.

Πάτησε εδώ για Εγγραφή στο Autodesk Community.

 

ATC® Αθήνας

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Κάνιγγος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2103803806

ATC® Δάφνης

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στην Πλατεία Καλογήρων

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2109761101

ATC® Αμαρουσίου

Αuthorized Training & Certification Center της AUTODESK® 

Στον Πεζόδρομο της Δήμητρος

1ο Όροφος,

ώρες λειτουργίας 10:00 - 21:00

2108026216

Κεφάλαια - Eνότητες

 

86

Ασκ.Πρακτικής Εφαρμογής

 

477

Υποχρεωτικά Σχέδια

 

25

Επαναληπτικές Ασκήσεις

 

74

Autodesk Certified Instructor

O κ. Γεώργιος Π. Εξαρχόπουλος, General Manager των Authorized Training - Certification Centers της Autodesk® για λογαριασμό του ομίλου μας, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής της Autodesk® στην Ελλάδα κατά ACI (Autodesk Certified Instructor).

 • Συνεπώς, λειτουργώντας με προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διασφαλίζει ως μοναδικός πιστοποιημένος καθηγητής καθηγητών το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων. 

Για να δεις το Επίσημο Προφίλ του ACI μας : Πάτησε ΕΔΩ

Άμεσες Ενάρξεις Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 • Ξεκινάς Άμεσα, δεν περιμένεις να συμπληρωθεί ομάδα υποψηφίων και σε καμία περίπτωση δε σου ζητείται προκαταβολή ή άμεση εξόφληση των διδάκτρων σου. Στον όμιλό μας, παρέχουμε την ευελιξία που επιζητάς με προγραμματισμένες ενάρξεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα Επίσημα, Εκπαιδευτικά και Εξεταστικά Κέντρα FACEtoFACE®.

Ημέρες Παρακολούθησης

Διαλέγεις τις ημέρες που σε εξυπηρετούν, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξεις τις ημέρες παρακολούθησης ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Παρακολουθείς: Όσο τακτικά θέλεις – με χρονοδιάγραμμα - 2 φορές, 3 φορές ή 5 φορές  (ή και συνδυαστικά).

Ώρες

Διαλέγεις τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζεις τις ώρες εκπαίδευσής σου ακόμα και ανά εβδομάδα.

 • Προγραμματισμένα: Επιλέγεις τις ώρες που θέλεις – από τις 10:00  έως 21:00 - σε Ζώνες των  2 ή των 4 ωρών ανά Εκπαιδευτική Συνάντηση.

Συχνότητα

Διαλέγεις τη συχνότητα που σε εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να αυξομειώνεις τις επισκέψεις σύμφωνα με τον Ελεύθερο Χρόνο σου.

 • Εκπαίδευση στο Εργαστήριο (Workshop) : Από 1 έως και 5 φορές (την εβδομάδα).                                                        

Αναπλήρωση μαθήματος

Σου παρέχουμε δυνατότητα δωρεάν αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση που αδυνατείς να παρευρεθείς στο μάθημα, καθώς μπορείς να το αναπληρώσεις έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον καθηγητή σου.

 

 

- Προτεραιότητά μας είσαι εσύ!

10+2 Λόγοι Επιλογής της FACEtoFACE®

Παραθέτουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κερδίζει κάποιος, επιλέγοντας FACEtoFACE®:

 

Εξατομικευμένη Διδασκαλία..με βάση τις δικές σου δυνατότητες

 • Ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί τις εισηγήσεις αυτόνομα πάνω στον υπολογιστή μέσω του εργαστηριακού μοντέλου μάθησης το οποίο εφαρμόζουμε. Υλοποιεί τις ασκήσεις και τις εργασίες του με τον πιστοποιημένο καθηγητή του και λύνει άμεσα οποιαδήποτε τυχόν απορία ανακύψει, προτού περάσει στο επόμενο αντικείμενο παρακολούθησης. Έτσι, προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους προσωπικούς του ρυθμούς και δυνατότητες και διασφαλίζει την αποτελεσματική αφομοίωση της ύλης. 

Πληρότητα Περιεχομένου...για να μην κάνεις "εκπτώσεις" στη μάθηση

 • Η εκπαιδευτική ύλη έχει διαμορφωθεί από την επιστημονική μας ομάδα με ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο, με γνώμονα την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στο χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται. Μεριμνώντας για την ένταξη όλων των αναγκαίων εισηγήσεων στην ύλη, συνοδευόμενων από εκπαιδευτικές ασκήσεις και projects, φροντίζουμε ώστε ο καταρτιζόμενος να μην ξεπερνά τα χρονοδιαγράμματα άσκοπα, δίχως να υστερεί όμως στην πληρότητα του περιεχομένου. Τα κεφάλαια της ύλης είναι κατάλληλα ενταγμένα σε συνοπτικά και κατανοητά μέρη, τα οποία βοηθούν το σπουδαστή στην ομαλή παρακολούθηση με συνέπεια και συνοχή στην όλη διαδικασία.

Τακτικές Εξετάσεις στους Χώρους Εκπαίδευσης...και η επιτυχία σου είναι μονόδρομος

 • Τα κέντρα FACEtoFACE® λειτουργούν ταυτόχρονα ως πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις προγραμματίζονται ανά εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αντικειμένου και σε χώρους οικείους στον εξεταζόμενο, γεγονός που συμβάλλει στην ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Στα κέντρα μας γίνονται συχνές επαναλήψεις και test προετοιμασίας, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ασκήσεις και σε projects που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις...τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένες.

 • Η Διοίκηση του εκπαιδευτικού μας ομίλου μεριμνά για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι εμπιστεύονται και στηρίζουν τα εκπαιδευτικά και εξεταστικά μας κέντρα, εξοπλίζοντας και ενημερώνοντας το υλικό και το λογισμικό των Η/Υ και διατηρώντας το περιβάλλον κατάλληλο για την απερίσπαστη συγκέντρωση αυτών στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της επιλογής τους. Οι Η/Υ διατίθενται προς επιτόπια χρήση για πρακτική εξάσκηση έπειτα από σχετική ενημέρωση, για χρήση demo tests για προετοιμασία στις εξετάσεις και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προς ανεύρεση πληροφοριών και ολοκλήρωση σχετικών projects και εργασιών, με την παρουσία επιβλέποντος καθηγητή.

Μέθοδος Διδασκαλίας FACEtoFACE®...για να έχεις εσύ το έλεγχο της εκπαίδευσής σου!

 • Στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα FACEtoFACE® χρησιμοποιούμε τον εργαστηριακό τρόπο εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους υπολογιστές και η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με πρακτική και επαναλήψεις στα κέντρα FACEtoFACE®. Στα μαθήματα χρησιμοποιείται η οπτικοακουστική διδασκαλία και υπάρχει πάντα υποστήριξη από κατάλληλα κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρόθυμο να σε υποστηρίξει μαθησιακά.

Δωρεάν Open Μάθημα​...για να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουμε.

 • Επειδή η τιμή από μόνη της δεν αποτελεί συγκριτικό παράγοντα και κατανοώντας πως όσοι δεν έχουν βιώσει τη διδακτική εμπειρία FACEtoFACE® δεν μπορούν να έχουν εικόνα εκ των προτέρων, καθιερώσαμε το «θεσμό» του F2F Open Μάθημα. Μέσα από το F2F Open Μάθημα, μπορείς να επισκεφτείς τις εκπαιδευτικές μας εγκαταστάσεις, να γνωρίσεις το εκπαιδευτικό μας προσωπικό και τη μέθοδο εκμάθησης που χρησιμοποιούμε, ώστε να παρακολουθήσεις ένα μάθημα στο αντικείμενο της επιλογής σου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση.Ερχόμενος σε επαφή με το σύστημα εκπαίδευσης FACEtoFACE®, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να αντιληφθείς την αξία της μεθοδικότητας, της εργαστηριακής προσέγγισης στη μάθηση και της αφομοίωσης της ύλης μέσω πρακτικών projects στα οποία ο επιβλέπων εκπαιδευτής σου θα είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να βοηθήσει.

Παγκόσμια Πιστοποίηση Autodesk®​...για να έχεις παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

 • Ολοκληρώνοντας την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη και τις εξετάσεις πιστοποίησης επιτυχώς, αποκτάς την Παγκόσμια Πιστοποίηση της Autodesk, ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα επαγγελματική σου εξέλιξη. Η πιστοποίηση της Autodesk® είναι η μοναδική πιστοποίηση η οποία είναι έγκυρη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που σε βοηθά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχεις κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις ή για τυχόν επανεξέταση στο ενδεχόμενο μη επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας.

Πρόσθετες Ώρες & Ευελιξία Ωραρίου...καθώς ο χρόνος σου είναι πολύτιμος.

 • Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ύλη στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κριθεί απαραίτητη η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης έπειτα από σχετική συνεννόηση. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ουσιαστική εκμάθηση του υπό μελέτη αντικειμένου από τους καταρτιζόμενους και η επιτυχία στις εξετάσεις σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτούν.

Διατιθέμενα ψηφιακά εγχειρίδια...και περνάς στην ψηφιακή εποχή.

 • Διαθέτουμε ψηφιακά βιβλία σε μορφή .pdf τα οποία ενσωματώνουν κείμενα και εικόνες, είναι ευανάγνωστα, προκαλούν το ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγοροι οδηγοί για ανάγνωση σε υπολογιστές και σε tablet. Μέσα από τη χρήση ψηφιακών εγχειριδίων, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και άμεσα τα απαιτούμενα τμήματα της ύλης και τις εντολές που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους.Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών βιβλίων:  για τους σπουδαστές του ομίλου μας.

Μεταδοτικότητα στη Μάθηση​...και η εκπαίδευση γίνεται βίωμά σου.

 • Η μάθηση είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και όλα κρίνονται στην πράξη. Η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης με το υπό μελέτη αντικείμενο πραγματοποιείται μέσω μεθοδικής προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας και μετάδοσης της γνώσης από την επένδυση του ομίλου στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στη διαρκή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού. Η πολυετής πείρα και τεχνογνωσία των 32 ετών μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν να αναπτύσσουν στην πράξη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

Άμεσες Ενάρξεις Μαθημάτων...και εντάσσεσαι στο πρόγραμμα της επιλογής σου.

 • Το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκρότηση ομοιογενών τμημάτων και στην ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ακολουθώντας το εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε άμεσες ενάρξεις μαθημάτων κάθε εβδομάδα, επιτρέποντας έτσι στον κάθε σπουδαστή να προχωρά σύμφωνα με τις ατομικές του δυνατότητες και ρυθμούς, πάντα την κατάλληλη υποστήριξη του καθηγητή του. Η ευελιξία αυτή βοηθά τους καταρτιζόμενους να εντάσσουν τα μαθήματα της επιλογής τους στο καθημερινό τους πρόγραμμα και να τα ολοκληρώνουν με επιτυχία, έχοντας τη δυνατότητα επιστροφής σε νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όταν το πρόγραμμά τους το επιτρέπει.

Φιλικά Δίδακτρα...ώστε η γνώση να είναι προσιτή σε όλους.

 • Παρά την εστίαση του ομίλου μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης μέσα από το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, την επιμόρφωση και καθημερινή επαφή του προσωπικού με υπάρχοντα και με νέα λογισμικά και την επένδυση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, δεν παραγνωρίζουμε τις εποχές τις οποίες διανύουμε και την αξία που έχουν σήμερα τα χρήματα για τους καταρτιζόμενους, ανεξαρτήτως εάν εργάζονται ή όχι. Πεποίθησή μας είναι πως η γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητες αποτελούν εφόδια καριέρας και θα πρέπει να είναι στοιχεία προσιτά σε μεγάλα μέρη του πληθυσμού, στις πόλεις και στην περιφέρεια. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούμε να κρατάμε τα δίδακτρά μας φιλικά, χωρίς να κάνουμε «εκπτώσεις» στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο ύλης, διδακτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής.